Christendom

1776 artikelen in deze categorie gevonden
4 weken geleden

Efeze 2 vers 8

“Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God.” Er zijn veel religieuze personen die op maandag denken, dat zij een soort rekening hebben met tegoeden en schulden bij God. Voortdurend worden boekingen op hun rekening bijgeschreven: aan de ene kant al het verkeerde, dat wil zeggen overtredingen en zonden van nalatigheid, aan de andere kant al het goede, dat wil zeggen de trouwe vervulling van hun plicht en...

Lees verder
4 weken geleden

Gebroken maar gezegend (15) 

Jeremia 8 vers 22: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” Deze balsem zou een heerlijk reuk afgeven als hij uit de bloem, die aan de boom groeide, werd gehaald. We kunnen niet anders dan denken aan Efeze 5 vers 2: “zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God...

Lees verder
4 weken geleden

De afgezonderde onder Zijn broeders (1)

Genesis 37 vers 2-14 Aan de twee discipelen die naar Emmaüs gingen, verklaarde Jezus Christus, de verrezen Heer, beginnend bij Mozes en alle profeten, in alle Schriften wat Hem aanging, om hen te doen begrijpen dat “de Christus deze dingen moest lijden, en [zo] in Zijn heerlijkheid binnengaan” (Luk. 24:26,27). Hij moet zeker gesproken hebben over Jozef, de zoon van Jakob, want op hoeveel manieren is het levensverhaal van deze man een voorafschaduwing “van het lijden [1] dat over Christus...

Lees verder
4 weken geleden

Paulus in Filippi: Gevangenis, gebed en lofprijzing

Na aankomst in de Romeinse kolonie Filippi ging Paulus met zijn gezelschap naar de rivier voor een gebedsbijeenkomst op de sabbat. Gebed is uiterst belangrijk in Handelingen 16; het wordt genoemd in de verzen 13,16 en 25. De les is duidelijk: waar geen gebed is, is geen kracht. Maar waar kracht is en afhankelijkheid van God, zal Zijn kracht in ons leven zichtbaar worden! De bevrijding van de slavin (vs. 16-18) Iemand zei eens: “Het is niet het biddende schaap...

Lees verder
1 maand geleden

De profeet Daniël (09)

Terugblik op hoofdstuk 3 vers 1-12 Overzicht van Daniël 2 t/m 6 Daniël 2 had ons in de droom van Nebukadnezar de ontwikkeling van de heerschappij van de mens op aarde laten zien. Er waren vier wereldrijken die begonnen met het Babylonische wereldrijk onder Nebukadnezar. De hele geschiedenis van de heerschappij van de volkeren wordt in dit beeld in Daniël 2 in zijn uiterlijke verloop voorgesteld – vier wereldrijken, eindigend met het Romeinse Rijk, dat door de macht van de...

Lees verder
1 maand geleden

De profeet Daniël (08)

Daniel 3 vers 8-12 Daniël 3 vers 8-11: 8. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden1. 9. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid! 10. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden, 11. en dat wie niet zou neervallen en aanbidden,...

Lees verder
1 maand geleden

Bidden in geloof

“En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij hebt gezonden” (Joh. 11:41-42). Hier bij het graf van Lazarus zien we enerzijds de volmaakte afhankelijkheid van Jezus, maar anderzijds ook Zijn volmaakte eenheid met de Vader. Alles wat Hij deed, deed Hij in...

Lees verder
1 maand geleden

Nerveuze verzamelaars van gelukkige momenten

Filippi 4 vers 4: “Verblijdt u altijd in [de] Heer! Nogeens zal ik zeggen: Verblijdt u!” Ik heb soms de indruk, dat sommige tijdgenoten nerveus gelukkige momenten verzamelen. Je kunt dit vooral tijdens de vakantie waarnemen. Je ziet mensen zich haasten van de ene wellness-oase naar de andere. Het lachen lijkt geforceerd. Volgens het motto: ik moet nu gewoon gelukkig zijn. We hebben het hele jaar gespaard en gewerkt, en nu zijn de twee weken vakantie eindelijk aangebroken. Nu is...

Lees verder
1 maand geleden

God is mijn kracht

3 mei 2023 Psalm 73 vers 28: “Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.” Psalm 73 is een krachtige herinnering aan de gevaren van jaloersheid en de trouw van God. De psalmist Asaf begint met het erkennen van zijn jaloersheid op de goddelozen, die voorspoed en succes lijken te hebben ondanks het negeren van de wegen van God. Asafs...

Lees verder
1 maand geleden

De Openbaring (16)

Openbaring 11 Invoeging tussen de zesde en zevende bazuin (II) (Hoofdstuk 11 vers 1-14) De toestand in het land Israël Wij komen nu tot het tweede onderwerp, dat behandeld wordt in de invoeging na de zesde bazuin. Het gaat over de toestand van dat deel van de aarde waarop Gods gedachten zijn gericht, vlak voordat de door de engel aangekondigde gebeurtenis plaatsvindt. Een prominent thema dat de oudtestamentische profeten bezighield, is het conflict dat zal worden uitgevochten tussen de heidense...

Lees verder