Christendom

891 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (2)

Psalm 119 vers 2-3 Vers 2: “Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken”. Want wie kan de goddelijke getuigenissen houden en God met heel zijn hart zoeken als hij niet degene is die “zich van de afgoden tot God heeft bekeerd om [de] levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten” (zie 1 Thess. 1:9,10). Laten we de prachtige belofte van Jeremia 29 vers 13 citeren: “En...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (30)

Lukas 10 vers 20-22 De juiste gebedshouding “Evenwel, verblijdt u niet hierover dat de geesten u onderdanig zijn; maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen. Op dat ogenblik verheugde <Jezus> Zich in de <Heilige> Geest en zei: Ik prijs1 U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (29)

2 Korinthe 6 vers 5 Gebed en vasten “En Hij zei tot hen: Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed <en vasten>” (Mark. 9:29). Als de Zoon van God afdaalt van de berg der verheerlijking, wordt Hij onmiddellijk geconfronteerd met het falen van Zijn discipelen. Vanwege hun ongeloof waren ze niet in staat om een bijzondere demon uit te drijven. In tegenstelling tot hun Meester, hadden ze niet gebeden en gevast en daarom hadden ze niet de geestelijke...

Lees verder
2 maanden geleden

Muziek gezien vanuit Christelijk oogpunt

Muziek is ouder dan de zonde. Zij spreekt van de heerlijke tijd toen het boze er nog helemaal niet was … Inhoud: Inleiding Is Popmuziek van de duivel? Uitwijding over het thema muziek Welke rol speelt het ritme? Een wereldbeeld wordt overgedragen Is pop- en rockmuziek een afgod? Wat zegt de Bijbel over het thema muziek? Inleiding Over het thema pop- en rockmuziek is ook vanuit Christelijk oogpunt al veel gediscussieerd en wij hopen dat wij niet met onze gedachten het...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (28)

Verandering door gebed “En terwijl Hij bad, werd het uiterlijk van Zijn gezicht anders en Zijn kleding werd lichtend wit” (Luk. 9:29). Terwijl Jezus bidt, wordt Hij voor de ogen van de discipelen verheerlijkt. Het doel was om te bidden, maar het resultaat is heerlijkheid (Luk. 9:28). In de toepassing op ons, kunnen we hier twee dingen zien die het gebed bewerkt: gebed verandert in de eerste plaats de bidder en laat bovendien de heerlijkheid van God zichtbaar worden. God...

Lees verder
2 maanden geleden

Als je alleen maar iets meent …

“Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Zij meende dat het de tuinman was …” (Joh. 20:15). Bij drie gelegenheden wordt in de evangeliën bericht, dat iemand iets “meent” met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus. In Lukas 2 vers 43-44 zeiden de ouders van de Heer dat Jezus met het reisgezelschap was meegetrokken, maar dat was Hij niet. In Markus 6 vers 49 meenden de discipelen dat de Heer het niet was (ze spraken over een geest),...

Lees verder
2 maanden geleden

Een goed geweten …

    “Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk1 geweten te hebben tegenover God  en de mensen” (Hand. 24:16), Een gelovig meisje werd door een niet-gelovige uitgenodigd voor een rockconcert. Ze antwoordde: “Nee, dank je!” Korte tijd later kwam dezelfde jongeman haar uitnodigen om te dansen. Opnieuw weigerde ze. Maar hij bleef doorgaan en vroeg haar een derde keer om hem te vergezellen naar een schoolfeest. Ook de derde keer weigerde ze. Deze derde afwijzing frustreerde de jongeman zo...

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (1)

Psalm 119 vers 1 Hoofdstuk 1 De twee aspecten van gemeenschap met God   ALEPH Dit eerste vers drukt de zegen uit van hen, die het Woord gehoorzamen. Vers 1 tot 3 In de eerste drie verzen spreekt de psalmist over de derde persoon (“die”). Hij wendt zich niet rechtstreeks tot God, maar spreekt van de ‘welzaligen’ en verdeelt ze in drie groepen: de ‘oprechten’ (vs. 1) en zij, die ‘in acht nemen’ (vs. 2), en de heiligen, zij die...

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (Inleiding)

Psalm 119 Voorwoord De Psalmen worden “het hart van de Schriften” genoemd. Ze drukken de gevoelens uit die door de Geest van Christus zijn verwekt (1 Petr. 1:11) in het Godvrezende overblijfsel van Israël vóór de duizendjarige heerschappij, in afwachting van de bevrijding. Ze betreffen het aardse volk van God, die onder de wet en de regering van God zijn. “Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn” (Rom....

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (Synoniemen)

Psalm 119 De 7 synoniemen van de taal in Psalm 119 Men moet de betekenis van de 7 synoniemen1 samenvatten, die door de Heilige Geest worden gebruikt om het Woord van God in Psalm 119 te beschrijven. Het begrip ‘Woord’ drukt de volledige openbaring uit van Gods gedachten over alles wat nuttig en dienstbaar is. Hier vindt het Woord van God zijn toepassing in de wet, de getuigenissen, de geboden, de verordeningen, de inzettingen, de rechten en de beoordelingen. Het...

Lees verder