4 jaar geleden

Vervolgde christenen (4)

Bijbelgedeelten: Handelingen 4; Hebreeën 13:8; Jakobus 1:17

Vraag om vrijmoedigheid

 

Opnieuw bedreigd, keren Petrus en Johannes terug naar hun medechristenen. Hoe zou u nu reageren? Gelaten opgeven? In dekking gaan? Na het melden van wat er was gebeurd, gaan ze echter samen voor God in gebed. En waar bidden ze om? Om wraak? Vergelding? Oordeel? Bescherming voor zichzelf?

“En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef Uw slaven met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken (Hand. 4:29).

Ja, de dreigingen waren niet aan hen voorbijgegaan. Ze waren volkomen realistisch. Hier werd ook niets goedgepraat. Maar hun godsvrucht was groter dan hun angst voor de mens! Ze brachten de dreigingen voor God en baden dan dat er niets zou zijn, dat hen zou tegenhouden om het bevel, dat ze van hun Heer hadden ontvangen, te gehoorzamen. Als satan hen bedreigde, zouden ze dapper, moedig en vrijuit aan Zijn gebod gehoorzaam blijven, wetende dat God vóór hen is. Interessant is, dat we niets lezen over het vragen om bescherming. Maakte hen dat niet uit? Natuurlijk wel? Het lijkt erop, dat het ze het daarvan niet van lieten afhangen. Het motto was om gehoorzaam te zijn!

God verhoort dit gebed in Zijn genade op indrukwekkende wijze. Hij deed het toen; Hij doet het ook vandaag nog, als we het Hem vragen. Zeker, de eerste dagen van het christendom zullen wat de tekenen en wonderen betreft niet terugkeren. Maar laten we geen moment twijfelen dat God nog steeds Dezelfde is (Hebr. 13:8; Jak. 1:17) en dat de Heilige Geest ook vandaag nog op dezelfde manier in ons wil werken, door ons vrijmoedigheid te schenken het Woord van God te spreken, en kracht in onze woorden te leggen.

Gods Woord draagt ons op: “Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen …” (2 Tim. 4:2).

We willen daarbij niet vergeten, dat de situatie van de vervolgde christenen anders is dan die van ons. Dat betekent: de wijze waarop het Woord van God te prediken, zal voor hen anders zijn dan voor ons. Ondanks alle dreigingen zijn ze niet bang en spreken of zwijgen ze niet – door middelen en wegen die voor hen beschikbaar zijn. Als we naar onze situatie in onze westerse landen kijken, is het duidelijk dat we een onvergelijkbare vrijheid hebben. We vallen zelfs onder de bescherming van de grondwet en kunnen ons op artikelen beroepen die ons het recht geven om onze religie vrijelijk uit te oefenen en vrij onze “mening” uiten. Daarom willen we ook met name de woorden van een christen die op grond van zijn geloof vervolgd, gearresteerd en gemarteld werd, ter harte nemen: “Geef nooit in vrijheid dat op, wat we in de ergste vervolging niet opgegeven hebben!”

 

Friedemann Werkshage; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.05.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW