Prediken

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Predik het Woord (4)

Bijbelgedeelten: Prediker 9 vers 17; 2 Timotheüs 2 vers 24-25   Predik verstandig. Omdat “Prediker was een wijze, … zocht aangename woorden te vinden” (Pred. 12:9-10). Maak geen grof, los en rauw voedsel, anders zal de slordigheid van de kok de magen van de gasten doen omkeren. Predik met zachtmoedigheid. “… een slaaf van [de] Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend; …” (2 Tim. 2:24-25). Hoe...

Lees verder
11 maanden geleden

Discipelen maken vandaag

12 april 2023 Handelingen 14 vers 21-22: 21. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, 22. en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. Het woord “discipel” wordt nooit verder gebruikt dan het boek Handelingen! In de brieven zien we de volgelingen...

Lees verder
12 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (48 – slot)

Handelingen 28 vers 1-31 Vers 1-6 De schipbreukelingen, die heelhuids aan land waren gekomen, ervoeren de goedheid van God. “De inheemsen bewezen ons buitengewone menslievendheid,” zegt de auteur van het verslag. Omdat het regende en bovendien koud was, staken ze een vuur aan. Paulus bleef niet stilzitten, maar voedde het vuur door er bijeengeraapte takken op te leggen. Terwijl hij dat deed, beet een slang zich plotseling vast in zijn hand, die aan de hitte ontsnapt was. Toen de mensen...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (37)

Handelingen 17 vers 32-34; 18 vers 1-11 Hoofdstuk 17 vers 32-34 Vers 32-34 Paulus besloot zijn toespraak in Athene met de verkondiging van drie grote feiten: God beveelt nu alle mensen, waar ook ter wereld, zich te bekeren; God zal op een bepaalde dag de wereld in gerechtigheid oordelen; God heeft een Man tot rechter aangesteld, en Hem uit de doden opgewekt als zeker bewijs van dit feit. “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen; en...

Lees verder
4 jaar geleden

Vervolgde christenen (4)

Bijbelgedeelten: Handelingen 4; Hebreeën 13:8; Jakobus 1:17 Vraag om vrijmoedigheid   Opnieuw bedreigd, keren Petrus en Johannes terug naar hun medechristenen. Hoe zou u nu reageren? Gelaten opgeven? In dekking gaan? Na het melden van wat er was gebeurd, gaan ze echter samen voor God in gebed. En waar bidden ze om? Om wraak? Vergelding? Oordeel? Bescherming voor zichzelf? “En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef Uw slaven met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken” (Hand. 4:29). Ja,...

Lees verder
10 jaar geleden

Prediken

De noodzaak om dit belangrijke onderwerp te overwegen is zeer groot. De trend in het Christendom is je ver weg houden van gezonde verklarende prediking van het Woord van God. Zijn Woord is aan de kant gezet en inzichten en meningen van de mens domineren het toneel. Een vorm van religieus entertainment lijkt vandaag veel van wat er op podiums gevonden wordt, te doordringen. Producer-talent en spectaculaire presentaties vergezeld van stemmig ingestelde muziek is de norm voor duizenden christenen. Wat...

Lees verder