Vrijmoedigheid

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 maanden geleden

Weest niet bang (5) – Ik ben groter dan het probleem!

Bijbelgedeelten: 2 Koningen 6 vers 16; Psalm 18 vers 30; Hebreeën 13 vers 6; Johannes 10 vers 29 2 Koningen 6 vers 16: “Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” Als gelovigen gedragen we ons vaak net als de dienaar van Elisa: we zien het gevaar om ons heen, worden wanhopig en hebben maar één angstige vraag: “Wat moeten wij doen?” (2 Kon. 6:15). Het leger van vijanden leek hem...

Lees verder
1 jaar geleden

Durf te zijn als Daniel

17 mei 2023 Daniël 1 vers 8: “Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.” “Durf te zijn als Daniël, Durf alleen te staan! Durf een vastberaden doel te hebben! Durf het bekend te maken.” Dit is veel meer dan een populair zondagsschoolliedje. Het was een bewuste beslissing...

Lees verder
1 jaar geleden

Paulus in Filippi: Gevangenis, gebed en lofprijzing

Na aankomst in de Romeinse kolonie Filippi ging Paulus met zijn gezelschap naar de rivier voor een gebedsbijeenkomst op de sabbat. Gebed is uiterst belangrijk in Handelingen 16; het wordt genoemd in de verzen 13,16 en 25. De les is duidelijk: waar geen gebed is, is geen kracht. Maar waar kracht is en afhankelijkheid van God, zal Zijn kracht in ons leven zichtbaar worden! De bevrijding van de slavin (vs. 16-18) Iemand zei eens: “Het is niet het biddende schaap...

Lees verder
1 jaar geleden

De moed van de opstanding

8 april 2023 Handelingen 2 vers 32-33,36: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd … Laat het hele huis van Israël daarom zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer en als tot Christus heeft gemaakt … .” In alle vier de evangeliën staat dat Petrus lafhartig reageert op een jong dienstmeisje, dat hem uitdaagt een volgeling van Christus te zijn. Petrus ontkent de beschuldiging en verloochent...

Lees verder
1 jaar geleden

De gewoonte van gastvrijheid (28)

Handelingen 18 vers 26: “En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg <van God> nauwkeuriger uit.” De gewoonte van gastvrijheid (deel 28) De vorige keer hebben we gekeken naar het idee van elkaar ontvangen. We zeiden, dat dit woord staat voor de gedachte aan iemand bij zich nemen of iemand apart nemen. Hier in het vers hierboven zien we daar...

Lees verder
2 jaar geleden

Het leven van David (12)

1 Samuël 30 David en de catastrofe in Ziklag David had zijn vrouwen en kinderen in Ziklag achtergelaten (waar God hem niet wilde hebben) om met Achis ten strijde te trekken tegen Israël. Nu vielen de Amalekieten Ziklag binnen en namen vrouwen en kinderen gevangen. Het kan een wraakactie zijn geweest (verg. 1 Sam. 27:8). Wij leren uit deze geschiedenis: Wij kunnen niet rekenen op bescherming als wij naar plaatsen gaan waar wij niet thuishoren. Wij kunnen alleen dan vrijmoedig...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (31)

Hoofdstuk 14 vers 1-18 Vers 1-7 In Iconium aangekomen, gingen de apostelen, in overeenstemming met Gods gedachten, de synagoge der Joden binnen en zo spraken “dat een grote volksmenigte, zowel van Joden als van Grieken geloofde.” Alleen de Heilige Geest kon ervoor gezorgd hebben, dat zij “zó” konden spreken en daardoor zulk een resultaat bereikten. Maar dit werk van de Heilige Geest gebeurde op het grondgebied van de vijand zelf, en deze aarzelde niet om verzet te wekken met de...

Lees verder
3 jaar geleden

Naderen tot God

Hebreeën 4 vers 16; 7 vers 24,25; 11 vers 6 Hoe wonderbaarlijk groot is het feit dat wij, de gelovigen, nu “vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs [de] nieuwe en levende weg”! (zie Hebr. 10:19-22). Dat was voorheen niet het geval. Onze ongerechtigheden hadden een scheiding aangebracht tussen Hem en ons (Jes. 59:2). Maar nu is het voor ons compleet anders geworden. Hoe was dit mogelijk? Niet wij hebben deze verandering...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (56)

De positie van de bidder   “En Hij zei: Abba, Vader …” (Mark. 14:36)   In Gethsémané noemt de Heer Jezus God niet de Heer van hemel en aarde (verg. Matth. 11:25), maar spreekt Hem aan met “Vader”, “Mijn Vader” en “Abba, Vader”. Zelfs wanneer de machtige schaduw van het kruis Hem op de grond werpt, leeft Hij bewust in de vertrouwelijke betrekking, die Hij als Zoon heeft met de Vader. Er was geen afstand of formele terughoudendheid. In plaats...

Lees verder
4 jaar geleden

Het gebed en de genezing van de zieken (1)

Jakobus 5 vers 14-16: 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en <hem> zalven1 met olie in de Naam van de Heer. 15. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. 16. Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig2 gebed...

Lees verder