Vrijmoedigheid

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 maanden geleden

Het leven van David (12)

1 Samuël 30 David en de catastrofe in Ziklag David had zijn vrouwen en kinderen in Ziklag achtergelaten (waar God hem niet wilde hebben) om met Achis ten strijde te trekken tegen Israël. Nu vielen de Amalekieten Ziklag binnen en namen vrouwen en kinderen gevangen. Het kan een wraakactie zijn geweest (verg. 1 Sam. 27:8). Wij leren uit deze geschiedenis: Wij kunnen niet rekenen op bescherming als wij naar plaatsen gaan waar wij niet thuishoren. Wij kunnen alleen dan vrijmoedig...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (31)

Hoofdstuk 14 vers 1-18 Vers 1-7 In Iconium aangekomen, gingen de apostelen, in overeenstemming met Gods gedachten, de synagoge der Joden binnen en zo spraken “dat een grote volksmenigte, zowel van Joden als van Grieken geloofde.” Alleen de Heilige Geest kon ervoor gezorgd hebben, dat zij “zó” konden spreken en daardoor zulk een resultaat bereikten. Maar dit werk van de Heilige Geest gebeurde op het grondgebied van de vijand zelf, en deze aarzelde niet om verzet te wekken met de...

Lees verder
2 jaar geleden

Naderen tot God

Hebreeën 4 vers 16; 7 vers 24,25; 11 vers 6 Hoe wonderbaarlijk groot is het feit dat wij, de gelovigen, nu “vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs [de] nieuwe en levende weg”! (zie Hebr. 10:19-22). Dat was voorheen niet het geval. Onze ongerechtigheden hadden een scheiding aangebracht tussen Hem en ons (Jes. 59:2). Maar nu is het voor ons compleet anders geworden. Hoe was dit mogelijk? Niet wij hebben deze verandering...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (56)

De positie van de bidder   “En Hij zei: Abba, Vader …” (Mark. 14:36)   In Gethsémané noemt de Heer Jezus God niet de Heer van hemel en aarde (verg. Matth. 11:25), maar spreekt Hem aan met “Vader”, “Mijn Vader” en “Abba, Vader”. Zelfs wanneer de machtige schaduw van het kruis Hem op de grond werpt, leeft Hij bewust in de vertrouwelijke betrekking, die Hij als Zoon heeft met de Vader. Er was geen afstand of formele terughoudendheid. In plaats...

Lees verder
3 jaar geleden

Het gebed en de genezing van de zieken (1)

Jakobus 5 vers 14-16: 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en <hem> zalven1 met olie in de Naam van de Heer. 15. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. 16. Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig2 gebed...

Lees verder
3 jaar geleden

Vervolgde christenen (4)

Bijbelgedeelten: Handelingen 4; Hebreeën 13:8; Jakobus 1:17 Vraag om vrijmoedigheid   Opnieuw bedreigd, keren Petrus en Johannes terug naar hun medechristenen. Hoe zou u nu reageren? Gelaten opgeven? In dekking gaan? Na het melden van wat er was gebeurd, gaan ze echter samen voor God in gebed. En waar bidden ze om? Om wraak? Vergelding? Oordeel? Bescherming voor zichzelf? “En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef Uw slaven met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken” (Hand. 4:29). Ja,...

Lees verder
4 jaar geleden

Heer, hoe moet ik het dan zeggen?

Schriftgedeelten: Exodus 4 vers 10,11; Handelingen 4 vers 29 ; 2 Korinthe 4 vers 7; 12 vers 9,10. Exodus 4:10: “Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam”. Als we deze passage in zijn verband zien, dan is de reactie van Mozes hier zeker niet juist....

Lees verder
16 jaar geleden

Beschaamd worden bij Zijn komst?

Vraag: “Ik heb gehoord dat het hier om de komst van de Heer Jezus met de Zijnen gaat, wat uit het woord “geopenbaard” zou blijken. Maar hoezo is dan nog vrijmoedigheid nodig, en hoe kunnen wij dan nog beschaamd worden? Als het vers betrekking heeft op de komst van de Heer voor de Zijnen, zou mij de betekenis duidelijk zijn”. Hoe moet je 1 Johannes 2:28 verstaan? Antwoord: We willen het vers eens wat nauwkeuriger bekijken. “En nu, kinderen, blijft in...

Lees verder
16 jaar geleden

Vrijmoedigheid

De uiteenzettingen, die wij onder de titel “Bijbelse begrippen” aan de lezers voorstellen, hebben niet het doel een “theologische” betekenis uitleg te geven, maar moeten eenvoudige begrippen, die vandaag misschien anders verstaan worden of ook ongebruikelijk geworden zijn, verklaren. Daarbij willen we telkens op haar gebruik in verband met de Heilige Schrift ingaan. Dit kan natuurlijk nauwelijks op een uitvoerige wijze gebeuren, maar kan misschien daartoe dienen, richting van denken voor onze praktijk als Christen te geven. Nu behandelen we...

Lees verder
16 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (4)

Zijn wij ook onverschrokken en vrijmoedig in het getuigen van en spreken over de Heer Jezus Christus? Of zijn er bij ons ook van die hindernissen? Hoe nemen we die hindernissen? Zo maar enkele vragen naaar aanleiding van hoofdstuk 2 … A. Inleiding tot hoofdstuk 2 We willen ons op deze plaats eerst een belangrijk principe van bijbelstudie inprenten, namelijk het achtslaan op het verband van een gedeelte of een bijbelplaats met het voorafgaande en/of navolgende. We hebben immers bij...

Lees verder