Verlangen

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

Dat ik Christus mag kennen

Filippi 3 vers 10: “… om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en <de> gemeenschap aan Zijn lijden, terwijl ik aan Zijn dood gelijkvormig wordt.” In Handelingen 9 en 22 en 26 lezen we over de bekering van Saulus van Tarsus. We horen hem twee vragen stellen die zeer inzichtelijk zijn voor het begrijpen van het onderwerp ‘God kennen’ en ‘Hem bekend maken.’ De eerste vraag was: “Wie bent U, Heer?” (Hand. 9:5). De Heer antwoordde: “Ik...

Lees verder
9 jaar geleden

Johannes 4 vers 14

“… maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”. Iemand die dorstig is naar water is een toepasselijk voorbeeld van onze dorst of ons verlangen naar geluk en echt leven. In een gesprek met een vrouw uit Samaria verwijst de Heer Jezus Christus naar dit beeld. Hij sprak...

Lees verder