Verlangen

1 artikel over dit onderwerp gevonden
7 jaar geleden

Johannes 4 vers 14

“… maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”. Iemand die dorstig is naar water is een toepasselijk voorbeeld van onze dorst of ons verlangen naar geluk en echt leven. In een gesprek met een vrouw uit Samaria verwijst de Heer Jezus Christus naar dit beeld. Hij sprak...

Lees verder