Nieuwsbulletin

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
16 jaar geleden

Contemplatief christendom (3) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 19

Opnieuw een bloemlezing van een nieuwsbulletin. Nog eens voor alle duidelijkheid: Uit deze bulletins wordt in Frisse Wateren gepubliceerd omdat zij ontwikkelingen en leringen op het christelijk erf blootleggen. Ook in dit bulletin zien we een toetsing van een verontrustende ontwikkeling in de christenheid, met name in de charismatische hoek. Ondanks het droevige feit dat Harry Sleijster er kennelijk nogal moeite mee heeft dat er op een gezonde manier getoetst wordt, zal Frisse Wateren ook dit nieuwsbulletin niet verzwijgen. Want...

Lees verder
16 jaar geleden

Zogenaamde genezingsbedieningen (2 – slot)

1 augustus 2007. In het eerste artikel over de zogenaamde genezings-bediening is de stelling verdedigd dat er slechts incidenteel iemand wordt genezen bij de charismatische genezings-bedieningen. Ieder die langere tijd in de evangelische en charismatische wereld meedraait weet dat dit zo is. Ik heb deze stelling nauwkeurig onderbouwd. Onder meer met citaten van mensen uit het hart van de pinkster- en charismatische beweging … “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede” (2 Petrus 3:17) Nieuwsbulletin...

Lees verder
16 jaar geleden

Zogenaamde genezingsbedieningen (1)

Onder deze titel wordt de zogenaamde genezings-bediening in Frisse Wateren gevolgd aan de hand van uittreksels uit de nieuwsbulletins van broeder A. Geelhoed. Het is zeker goed om hiervan nota te nemen, zeker wanneer u belaagd wordt door verkeerde leringen vanuit de “genezingshoek”. Helaas zijn er geliefde broeders en zusters die hierdoor psychisch in nood geraken en heel veel extra (onnodig) leed ondergaan … “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede” (2 Petrus 3:17) Nieuwsbulletin...

Lees verder
17 jaar geleden

Contemplatieve Christendom (2) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 15

Het contemplatieve christendom is de nieuwste vloedgolf die op de evangelische en de orthodox reformatorische wereld aan komt rollen. Deze golf is groter en ingrijpender dan de hypes van de laatste jaren. Zelfs de doelgericht leven hype verbleekt erbij. De golf heeft de verwoestende kracht van een tsunami … Dit uittreksel geeft een indruk van de onrustbarende ontwikkeling van het contemptatieve christendom en wordt op Frisse Wateren gepubliceerd om u hiervan een indruk te geven en u hierover te informeren....

Lees verder
17 jaar geleden

Seks in de kerk … (1)

November 2006. Dat er een verschuiving gaande is binnen de evangelische beweging en de reformatorische kerken is wel duidelijk, maar hetgeen nu tot ons komt is wel zo schokkend dat dit ook via Frisse Wateren ter waarschuwing wordt gepubliceerd. Daarbij stel ik mij naast broeder Geelhoed die een en ander duidelijk verwoord in dit nieuwsbulletin. Bid voor deze ontwortelende mensen die de Schrift verdraaien of aanpassen aan de tijdgeest. Deze publikatie moet u dus zien als een waarschuwing voor dit...

Lees verder
17 jaar geleden

Contemplatief Christendom (1) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 10

Het contemplatieve christendom is aan het doordringen in de evangelische beweging en in de orthodox protestantse kerken. Deze bloemlezing geeft een indruk van deze destraseuze ontwikkeling in Nederland …. “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede” (2 Petrus 3:17) Uitgebreide bloemlezing uit een Nieuwsbulletin van A. Geelhoed (nr. 10 – 9/10/2006) De vloedgolf van het contemplatieve christendom heeft Nederland bereikt Vrijgemaakt Gereformeerde predikant beveelt het contemplatief gebed aan Het Labyrint is in Middelburg aangekomen Voormalige...

Lees verder
18 jaar geleden

Nieuwsbulletin nr. 3

Is ‘de heilige vader overleden’? Het gevaar van het Rooms-katholicisme is nog altijd hevig. De laatste tijd is deze kerk nogal in de ‘picture’ geweest i.v.m. het overlijden van de (vorige) paus. Ter informatie nu iets uit een nieuwsbulletin. Het andere evangelie van de Rooms-katholieke Kerk Kardinaal Simonis heeft geen zekerheid dat hij naar de hemel gaat De paus en de EO staan volgens de hoofdredacteur van Visie voor hetzelfde evangelie 23 juni 2005 “Geliefden, daar gij het nu van...

Lees verder