Eindtijd

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
16 jaar geleden

Het Mattheüs-evangelie (3 – slot)

Er is niets mooiers dan zich met de Heer Jezus bezig te houden. Hem te overdenken in het Mattheüs-evangelie en voor Hem neer te vallen – dat is een mooie opdracht, die wij allemaal ons mogen voornemen. Daarbij een kleine hulp te geven is het doel van deze artikelen. De prediking van het koninkrijk der hemelen In Mattheüs 13 lezen we van zeven respectievelijk 8 gelijkenissen, die de Heer de menigte respectievelijk Zijn discipelen vertelt. In de “gelijkenis van de...

Lees verder
17 jaar geleden

De eindtijd (4)

De veldslag op Armagédon is een gebeurtenis waar in een grote eindstrijd de grote machten van het kwaad definitief vernietigd zullen worden … Armagédon is het gebied, waar de Europese strijdkrachten door Christus vernietigend verslagen zullen worden … De Heer Jezus zal, samen met al Zijn hemelse heiligen en Zijn engelen, verschijnen op de Olijfberg … De veldslag op Armagédon “En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de...

Lees verder
17 jaar geleden

De eindtijd (3)

De grote verdrukking. Ook dit is een periode die onherroepelijk zal plaats vinden, omdat het volgens de plannen van God. Een periode echter die niet bestemd is voor de gemeente van de Heer Jezus Christus … deze is dan al opgenomen in heerlijkheid, dat wil zeggen: vóór het uur van de verzoeking. De grote verdrukking “Wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting – waarvan gesproken is door Daniël, de profeet – zult zien staan in de heilige plaats, (wie...

Lees verder
17 jaar geleden

De eindtijd (2)

Een enorm cartoon-conflict tussen Denemarken en de Moslimwereld escaleert. De twaalf spotprenten over de Islam-stichter Mohammed brengt de hele moslimwereld in beroering. Vooral militante moslims van de Islamitische Jihad hebben het niet meer. Geweld wordt niet geschuwd door deze aangeslagen moslims. Wat mij betreft is dit ook absoluut niet respectvol jegens de moslims en onnodig getreiter. Men weet hoe heetgebakerd vooral dit deel van de wereldbevolking zijn kan. Overigens spotten met andere geloofsovertuigingen getuigt mijns inziens daarvan, dat men zelf...

Lees verder
17 jaar geleden

De eindtijd (1)

December 2005. “Israël moet van de kaart”. “Israël moet maar verkassen naar Duitsland of Oostenrijk”. “De holocaust is een fabel”. Dit soort uitlatingen komen in onze dagen uit Iran, waar de fundamentalistische Islam heerst. Het is duidelijk wat deze heersers bedoelen: Weg met dat lastige volk! Maar zou dat ook de bedoeling van God zijn? Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Frederik de Grote schijnt eens een hofmaarschalk het bevel te hebben gegeven, hem een bewijs te geven van het...

Lees verder