Calvinisme

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

De strijd om de uitverkiezing (II)

of: “TULIP” – de “vijf punten van het Calvinisme” De Calvinistische leerstelling van de “beperkte verzoening” beweert, dat de dood van de Zoon van God alleen voor de uitverkorenen werkzaam is. Daartegenover behartigen de Arminianen de opvatting, dat in de dood van Christus aan het kruis de verzoening omvattend voor alle mensen plaatsgevonden heeft, maar alleen voor diegenen werkzaam wordt, die zich tot God bekeren. Hoe zit het nu? Wat zegt de Bijbel? … 3. Verzoening alleen voor de uitverkorenen?...

Lees verder
15 jaar geleden

De strijd om de uitverkiezing (I)

of: “TULIP” – de “vijf punten van het Calvinisme” In het “Calvijn-jaar” loont het niet alleen een blik te slaan op de persoon van Calvijn (zie “Levensbeschrijving van Calvijn” in dit nummer). Ons interesseert ook de leer, die zich uit zijn werken ontwikkeld heeft. Het “Calvinisme” die zich sinds Calvijn verder – en ook van hem weg ontwikkeld heeft, speelt in de Gereformeerde Kerken (die een afzonderlijke stroming binnen de evangelische kerken vormen) een belangrijke rol1. De gereformeerde theologie in...

Lees verder