Allerheiligen

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 maanden geleden

Porta paradisi: een geopende deur van het paradijs

In verband met 31 oktober – Hervormingsdag/Reformatiedag – enkele historische feiten met betrekking tot Maarten Luther. Maarten Luther De open deur Omdat Luther1 door de kloosterleiding voor het ambt van priester bestemd werd, ging hij verder studeren aan de hogeschool van het klooster die met de stedelijke universiteit verbonden was. Na de reis naar Rome werd hij in 1511 in het klooster te Wittenberg geplaatst. In de zuidwesthoek van dit klooster lag een kleine, verwarmde torencel tussen de slaapzalen en...

Lees verder
13 jaar geleden

Over Alle(r)heilig(en) gesproken: heiligheid

Met “Allerheiligen” worden heiligen – hieronder worden dan gelovigen verstaan die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus – herdacht”. Dit is één van de betekenissen van “Allerheiligen”. In dit artikel wordt aangetoond dat ieder die gelooft in de Heer Jezus – met wel of niet een bijzonder getuigenis, wel of niet een martelaar – in Hem nu al geheiligd is, of wel nu al een “heilige” is. Dit is een grote bemoediging en...

Lees verder