Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 maanden geleden

Blijf bouwen! – het hele jaar …

Leestijd: 2 minuten Nehemia 4 vers 10 “Toen zei Juda: De kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin; wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen.” Nehemia kwam rond 445 voor Christus naar Jeruzalem. Sinds de verwoesting van de stad in 586 voor Christus, 140 jaar eerder, was de stad grotendeels onbewoonbaar gebleven (Neh. 7:4). Op advies van Nehemia sloten mensen uit andere Joodse steden zich nu bij hem aan om de stadsmuren te...

Lees verder
2 maanden geleden

Het schild van zegeningen – voor het nieuwe jaar

“Laat de aanvallen van angst afketsen op het schild van de zegeningen.”   Dit las ik onlangs in een boek en werd er door getroffen. De vraag “Hoe staat het met mij, hierin?”, drong door tot mijn hart. Hoeveel angsten kunnen ons wel niet bezighouden, zelfs op één dag. Staan we hierbij wel genoeg stil en gaan we hiermee dan ook tot de Heer? Wij weten met ons verstand immers, dat Hij de enige is, die dit kan begrijpen én...

Lees verder
2 maanden geleden

Vijf dorpen (3)

Mattheüs 4 vers 13; Mattheüs 11 vers 23 Kapernaüm (1) “Zie, Mijn Knecht!” (Matth. 12:18) “Toen Hij nu had gehoord dat Johannes was overgeleverd, vertrok Hij naar Galiléa; en Hij verliet Nazareth en kwam in Kapernaüm wonen dat aan de zee1 ligt, in het gebied van Zebulon en Naftali …” (Matth. 4:12-13). Zo beschrijft Mattheüs de intrede van de Heer Jezus in het openbare leven. Hij verliet het afgelegen dorp, waar Hij zoveel jaren had doorgebracht om naar deze drukke...

Lees verder
2 maanden geleden

Evenwicht

Leestijd: 4 minuten Wij mensen, en dat geldt ook voor ons gelovigen, zijn vaak eenzijdig in ons oordeel en gedrag. Deze eenzijdigheid is ook vaak duidelijk in ons leven als christenen. Er zijn maar weinig gelovigen die echt evenwichtig zijn in de christelijke leer en praktijk. In het Deuteronomium vermaant Mozes het volk Israël herhaaldelijk om niet naar rechts of naar links af te wijken (hfdst. 5:32; 17:11, 20; 28:14). Jozua wordt aan het begin van zijn bediening ook door...

Lees verder
2 maanden geleden

Predik het Woord (4)

Bijbelgedeelten: Prediker 9 vers 17; 2 Timotheüs 2 vers 24-25   Predik verstandig. Omdat “Prediker was een wijze, … zocht aangename woorden te vinden” (Pred. 12:9-10). Maak geen grof, los en rauw voedsel, anders zal de slordigheid van de kok de magen van de gasten doen omkeren. Predik met zachtmoedigheid. “… een slaaf van [de] Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend; …” (2 Tim. 2:24-25). Hoe...

Lees verder
2 maanden geleden

De symboliek van de tabernakel (01)

De materialen Exodus 25 vers 1-9 De verzameling van materialen voor de bouw van de tabernakel en de zinnebeeldige betekenis ervan Niet minder dan 603.550 mannen, Israëlieten van 20 jaar en ouder, betaalden het losgeld dat van de kinderen van Israël in de woestijn werd afgenomen toen God zijn volk telde. Dit aantal bevatte niet de stam van Levi (Num. 1:46-47), die apart was gezet voor de dienst van de tabernakel. Hieruit kunnen we afleiden, dat er ruwweg ongeveer 3...

Lees verder
2 maanden geleden

Wanneer men zich te veilig voelt door eigen (militaire) prestaties:

Wat we voor onszelf kunnen leren van 7 oktober!   Op 7 oktober 2023 viel Hamas Israël op terroristische wijze aan – en was verbazingwekkend succesvol. Voelden de Israëli’s zich te veilig door hun militaire innovaties van de afgelopen decennia? Zelfs een christen kan zich heel veilig voelen. Te veilig. Dan slaat het terug. 7 oktober zou een waarschuwing voor ons moeten zijn. Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd transcript van het audiobestand. Soms is de...

Lees verder
2 maanden geleden

De Bijbel redt – soms letterlijk!

Leestijd: 2 minuten Vrijdag 24 november 2023 De Heer Jezus is onze Redder. Door Zijn dood aan het kruis van Golgotha heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Maar soms is Zijn verlossing ook van een fysieke, letterlijke aard! Er zijn zulke wonderen – ook vandaag nog! De Heer Jezus zei eens tegen een vrouw: “Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede” (Luk. 7:50). Het is geloof van onze kant, dat Gods redding door de Heer Jezus...

Lees verder
2 maanden geleden

Lukas 2:14 – een overdenking voor de “Kerstdagen”

22 december 2023 Veel mensen denken vanaf vandaag aan “Kerst.” Nu weten we dat er niet zoiets bestaat als “Kerstmis” in Gods Woord – maar daar gaat deze podcast niet over. We denken eerder na over de woorden van de engelen aan de herders. Het heeft ons ook iets te zeggen – we kunnen het deze week ook toepassen. Transcript van het audiobestand Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd transcript van het audiobestand. Spraakherkenning kan in...

Lees verder
2 maanden geleden

Predik het Woord (3)

Predik met een goed geweten. Houd een rein geweten. Wie niet gewetensvol leeft, kan geen vrijmoedig berisper zijn. Zo iemand moet voorzichtig spreken uit angst om zijn eigen schuldige geweten wakker te schudden. Onreinheid in het leven van de prediker zal ofwel zijn mond verstoppen zodat hij niet zal berispen, ofwel de oren van de mensen verstoppen zodat ze niet zullen horen. Wat een schel geluid zal zo’n gebarsten klok hebben in de oren van de luisteraar. Predik duidelijk. Hij...

Lees verder