Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 maand geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (2)

“… <dat> mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt” (Ef. 3:3). De verborgenheid   De apostel Paulus kreeg een openbaring die hij “de verborgenheid” noemt. Hij noemt het ook de “verborgenheid van Christus” (vs. 4) en later in deze brief zegt Paulus dat het de verborgenheid is van “Christus en de gemeente” (5:32). De verborgenheid was ook aan de andere apostelen van het Nieuwe Testament geopenbaard (vs. 5), maar op een heel bijzondere manier was Paulus de vertolker en...

Lees verder
1 maand geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (1)

“Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar [de] mens … maar door de openbaring van Jezus Christus” (Gal. 1:11-12). Het evangelie   Paulus was een uitverkoren vat, een bijzondere dienstknecht van de Heer, die persoonlijk een grote hoeveelheid openbaringen van de Heer Jezus had ontvangen (Hand. 9:15; 2 Kor. 12:7). Er zijn vier openbaringen in het bijzonder die hij in zijn brieven noemt. De eerste heeft te maken met het...

Lees verder
1 maand geleden

Al mijn bronnen zijn in U (3)

Psalm 87 vers 7 5. Christus, de bron van vrede Voordat onze Heer van de Zijnen afscheid nam, richtte Hij tot hen deze hartverwarmende boodschap: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:27). De eerste vrede die hier wordt genoemd is die welke Hij voor ons heeft verworven door Zijn werk aan het kruis, dankzij welke onze zonden zijn verzoend en onze schuld is weggenomen. “… na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis”...

Lees verder
1 maand geleden

Hoe heeft de kennis van God invloed op jouw leven?

Leestijd: 5 minuten Jeremia leefde in een tijd die veel gelijkenis vertoonde met de onze, de goddeloosheid tierde welig, valse godsdienst was wijdverbreid, oneerlijkheid, morele verdorvenheid, en een regelrechte verwerping van Gods Woord was overduidelijk. De kern van het probleem wordt voor ons geschetst in Jeremia 9. De openingsverzen van hoofdstuk 9 schetsen geen fraai beeld. Hij vermeldt overspeligen, verraders, leugenachtige tongen en geen verlangen naar de waarheid (vs. 2-3). Maar het echte probleem wordt genoemd aan het eind van...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz — Historische verhaal (33)

HOOFDSTUK XX (vervolg) + AANHANGSEL Een vrome heldin en navolgster van Jezus Christus   Voor Hans was de nacht in grote onrust voorbijgegaan; een onrust, die aanwakkerde tot een ongekende hoogte, toen hij ’s morgens opstond. Hevige pijnen kwelden zijn lichaam, maar deze smart-aandoeningen waren gering vergeleken bij de angst, die zijn ziel doorstond. De 24e januari 1539 … de sterfdag van Anneke … “… Moordenaar! Moordenaar van Anneke! Moordenaar van haar onschuldig kind! …” Het was, of van uit...

Lees verder
2 maanden geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (17-slot)

De lofprijzing aan God Psalm 134 1. Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat. 2. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE. 3. De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot het doel – in de tegenwoordigheid van God Met deze Psalm is het gelovig overblijfsel uit het volk Israël tot haar doel gekomen:...

Lees verder
2 maanden geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (16)

Vrede onder de gelovigen Psalm 133 1. Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid....

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz — Historische verhaal (32)

HOOFDSTUK XX Een vrome heldin en navolgster van Jezus Christus   De dag, door baljuw en schepenen van Rotterdam voor de terechtstelling van de twee ketterse vrouwen bepaald, de 24e januari 1539, was aangebroken. Reeds in het vroege morgenuur heerste er ongewone drukte in de straten en hoe meer het naar de middag liep des te voller werd het over de weg, waarlangs de twee Herdoopten naar buiten de stad zouden geleid worden. Niet alleen stedelingen waren het, die van...

Lees verder
2 maanden geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (15)

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het samenkomen van de gelovigen voor. Het is tegelijk de plaats van de rust van God. Het thema van Psalm 133 is de vrede en de eendracht onder het volk van God. In Psalm 134 vinden we de aanbidding die het verloste volk brengt, en de zegen die God aan Zijn volk schenkt. In de...

Lees verder
2 maanden geleden

Toewijding (2)

Een opmerkelijke volgorde (Lev. 27:3-7 en 1 Joh. 2:13-14) In Leviticus 27 is de volgorde anders dan we zouden verwachten. De Heer begint niet bij de jongsten en gaat dan volgens chronologische leeftijd verder tot het einde van het leven. Hij begint ook niet met de oudsten, die in dit hoofdstuk minder gewaardeerd worden dan zij die in de volle kracht en bloei van hun leven zijn. Nee, zowel in Leviticus 27 als in 1 Johannes 2 begint God met...

Lees verder