Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 weken geleden

Uren van gebed (01)

Inleiding   Handelingen 4 vers 31+33   Het boek Handelingen laat ons zien dat gebed en gebedsbijeenkomsten een grote plaats innemen in het leven van de nieuwtestamentische gelovigen en in de samenkomsten. Direct aan het begin van het boek vinden we, dat de discipelen (ongeveer 120) in Jeruzalem in eensgezindheid volhardden in gebed, terwijl zij wachtten op de beloofde komst van de Heilige Geest. Het gebed was één van de vier dingen, waarin de nieuw gevormde gemeente standvastig volhardde ná...

Lees verder
1 maand geleden

Het deel van de verlosten in de hemel (4 – slot)

Openbaring 19 vers 7   De Bruid bij de bruidegom Nog in een andere betrekking staat de gemeente voor de Heer Jezus. Het is de innigste, want het laat zien hoe dicht wij bij Zijn hart zijn. Niet alleen zijn we één met Hem als leden van Zijn lichaam, wij zijn ook verenigd met Hem door de band van de diepste wederzijdse genegenheid; van Hem tot ons, van ons tot Hem, door de Heilige Geest. De gemeente is de bruid...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (76)

De stoomboot en de zeilboot   “En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest zien neerdalen als een duif uit [de] hemel, en Hij bleef op Hem … En ik heb gezien en getuigd dat Deze de Zoon van God is” (Joh. 1:32,34). Het was een heel bijzonder moment in de geschiedenis van de mens. Jezus van Nazareth, de Zoon van de levende God, stond, omringd door zondaars, in de Jordaan, om Zich door Johannes te laten dopen. Hij...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (75)

Een geweldige waarheid   “Want het behaagde de hele volheid in Hem te wonen” (Kol. 1:19). Johannes de Doper, de voorloper van de Messias, was van de moederschoot af vervuld met de Heilige Geest (Luk. 1:15). De Zoon van God werd daarentegen verwekt door de Geest. Hij hoefde niet vervuld te worden met de Geest, aangezien Hij te allen tijde vol was van de Heilige Geest (verg. Luk. 4:1)! Toen Hij in de kribbe in Bethlehem lag, was Zijn lichaam...

Lees verder
1 maand geleden

Gebed – Hoe bidden wij (3)?

Bijbelplaatsen: Efeze 6 vers 18; Efeze 1 vers 15; Daniël 6 vers 11   Bidt en smeekt! “terwijl u te allen tijde bidt … met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18). Als u voor de heiligen bidt, moet u voor allen bidden. Ik bedoel niet voor de levenden en de doden. … In de dood, wanneer ze op de bestemming van hun reis zijn, heeft gebed geen zin, want de goddelozen bevinden zich dan beneden en de...

Lees verder
1 maand geleden

Gebed – Hoe bidden wij (2)?

Psalm 119 vers 37   Bidt ijverig! God ontwierp gebed als een hulp voor ons vlees, niet als een dekmantel voor onze luiheid. Luie bedelaars zijn noch bij Gods deur noch bij de deur van mensen welkom. Wat dan, wilt u in gebed uw handen tot God opheffen en ze dan in uw broekzakken stoppen? Bidt u tegen een hartstocht? En zit u daar en kijkt toe of het vanzelf wel verdwijnt? Zal gebed ook het ene verlangen doden en...

Lees verder
1 maand geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (11)

HOOFDSTUK VI Tot de vlucht besloten   De morgen, volgende op de avond, die de boze toeleg van het Brielse samenspan zag mislukken, bevond Maerten Willems zich, reeds vóór de duisternis van de lange novembernacht geweken was, op de polderdijk, die van Brielle oostwaarts naar Zwartewaal leidde. Het gaan werd zeer bemoeilijkt, doordat een zware regen, voortgezwiept door een krachtigen westenwind, de kleiweg glibberig maakte. De doorweekte grond oefende een sterke zuigkracht uit, zodat Maertens voeten meermalen schenen vastgehouden door...

Lees verder
1 maand geleden

Afscheid …

Afscheid – dat is voor iedereen iets “normaals”. Je groet iemand en neemt afscheid. Er bestaat een droevig afscheid – je weet dat je nooit meer iemand zult zien van wie je houdt, misschien sta je aan zijn of haar sterfbed. Er bestaat een euforisch afscheid – je gaat op weg naar nieuwe kusten. Er bestaat een moeilijk afscheid – men gaat uit elkaar, hoewel men niet gaan (loslaten) wil. Er bestaat onbewust afscheid – op dit punt weet je...

Lees verder
1 maand geleden

Het probleem van menselijke verwachtingen

Jeremia 17 vers 5-6: 5. Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. 6. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Romeinen 8 vers 28: 28. Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle...

Lees verder
1 maand geleden

De gelovige en zijn God (3)

Psalm 63 De gemeenschap van de gelovige met God Inleiding Psalm 61 toont ons het gebed van de gelovige tot God. Dit voorrecht wordt vooral gewaardeerd in donkere dagen, wanneer we uit onze nood tot God mogen roepen. Psalm 62 spoort ons aan om te allen tijde op God te vertrouwen. Dit vertrouwen in God dient bij ons te worden verdiept. Hij gebruikt vooral de moeilijke tijden in ons leven, om dit te bewerken. Psalm 63 gaat over de gemeenschap...

Lees verder