Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (47)

Handelingen 26 vers 24-32; 27 vers 1-44 Vers 24-29 Festus, die in duisternis verkeerde, begreep de taal van Paulus niet en dacht, dat hij een waanzinnige was. Hij gaf toe, dat hij veel kennis had, maar dacht dat dit hem buiten zinnen bracht. “Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest <van God> is, want het is hem dwaasheid” (1 Kor. 2:14). Paulus sprak wijze en ware woorden. Als de gelovige door de Geest woorden kan spreken...

Lees verder
4 weken geleden

Gebroken maar gezegend (9)

Jeremia 18 vers 1-4: “Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u Mijn woorden doen horen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere...

Lees verder
4 weken geleden

De profeet Daniël (02)

Daniël 2 vers 1-13 Hoofdstuk 1 was een soort inleiding tot dit boek, het eigenlijke begin van de profetische boodschap is hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1 was als het ware de voorbereiding op de show die nu volgt. Het toonde ons het toneel van de gebeurtenissen, de betrokkenen en het resultaat van God. Een jongeman en zijn drie vrienden eerden God door trouw en vertrouwen in gevangenschap in een vreemde en goddeloze omgeving. Zij willen zich niet verontreinigen, en God reageert...

Lees verder
1 maand geleden

De profeet Daniël (01)

Daniel 1 vers 1-21 Historische achtergrond van de tijd van Daniël Hier aan het begin van het boek Daniël zijn we in het jaar 606 vóór Chr. De eerste verzen tonen ons de eerste reis van het volk der Joden onder Nebukadnezar. Toen Hizkia hersteld was van zijn ernstige ziekte, hoorde de koning van Babel ervan en stuurde hem een boodschap. En de genezen Hizkia toonde al zijn schatten aan de boodschappers uit Babel. Toen zij weer weggegaan waren, liet...

Lees verder
1 maand geleden

De profeet Daniël (00) – Inleiding

Daniël 2 Wij staan hier aan het einde van de oudtestamentische geschiedenis van Gods aardse volk, en het boek Daniël geeft ons het keerpunt waarop God Zijn directe regering over Zijn volk en over de aarde beëindigt en de tijden van de volken laat beginnen (Luk. 21:24). Overigens leven wij vandaag de dag nog steeds in deze tijden van de volken – dit geeft het boek Daniël ook grote actualiteit voor onze dagen. God staat nu in Zijn voorzienigheid toe,...

Lees verder
1 maand geleden

Gastvrijheid (23)

1 Samuel 25 vers 35: “Toen nam David uit haar hand aan wat zij voor hem meegebracht had, en hij zei tegen haar: Ga in vrede naar uw huis; zie, ik heb naar uw stem geluisterd en ben u ter wille.” De gewoonte van gastvrijheid (deel drieëntwintig) Als we het verhaal van David, Nabal en Abigaïl lezen, leren we dat Nabal een man was die niet van gastvrijheid hield, ook al was hij een zeer rijk man (1 Sam. 25:2)....

Lees verder
1 maand geleden

Johannes 15 (10)

Johannes 15 vers 8: “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult u Mijn discipelen zijn.” Onze positie in Christus … Zoals we de vorige keer zagen, is dit de derde keer dat discipelschap in het evangelie van Johannes voorkomt. (zie Joh. 8:31, 13:34-35) Hier in Johannes 15 zien we, dat één van de kenmerken van een ware discipel is, dat hij in de Wijnstok blijft. Het idee van blijven of in de Wijnstok blijven...

Lees verder
1 maand geleden

Johannes 15 (9)

Johannes 15 vers 8: “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult u Mijn discipelen zijn.” De Vader verheerlijken … Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn? Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, waarbij Hij het volgen van Hem vaak verbond met het verloochenen van zichzelf. Maar in het hele evangelie van Johannes leren we, dat een ware...

Lees verder
1 maand geleden

Gastvrijheid (22)

Handelingen 28 vers 7: “In de omgeving van die plaats had de voornaamste1 van het eiland, genaamd Publius, landerijen. Deze ontving ons en verleende [ons] drie dagen vriendelijk gastvrijheid.“ De gewoonte van gastvrijheid (deel 22) Publius is een mooi voorbeeld van het onderhouden en gastvrijheid. Zijn naam betekent geliefd, hij was een rijke landeigenaar, waarschijnlijk een Romeins burger. Hij was bereid Paulus en zijn gezelschap, die schipbreuk hadden geleden en koud en nat waren, in huis te nemen. Paulus werd...

Lees verder
1 maand geleden

Hoe gaan wij om met onze zorgen?

Spreuken 12 vers 25: “Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.” Enkele gedachten over bezorgdheid Dit ‘fenomeen’ bezorgd cq bezorgdheid komt verschillende malen in het Woord van God voor. Hoe is het daarmee in ons hart? Hoe vaak komt dat voor? We zullen dit ‘fenomeen’ ongetwijfeld wel herkennen in ons leven als een waarneembaar verschijnsel. Wat is en wat doet bezorgdheid? <<Bezorgdheid is een gemoedstoestand die optreedt als iemand zich zorgen maakt. Dit kan...

Lees verder