Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 maand geleden

Weest niet bang (5) – Ik ben groter dan het probleem!

Bijbelgedeelten: 2 Koningen 6 vers 16; Psalm 18 vers 30; Hebreeën 13 vers 6; Johannes 10 vers 29 2 Koningen 6 vers 16: “Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” Als gelovigen gedragen we ons vaak net als de dienaar van Elisa: we zien het gevaar om ons heen, worden wanhopig en hebben maar één angstige vraag: “Wat moeten wij doen?” (2 Kon. 6:15). Het leger van vijanden leek hem...

Lees verder
1 maand geleden

Weest niet bang (4) – Hebt vertrouwen!

Bijbelgedeelten: Markus 5 vers 36; Mattheüs 14 vers 31; Markus 4 vers 40; Romeinen 4 vers 21; Hebreeën 11 vers 11 Een onvoorstelbaar tafereel: Jaïrus, die met een hart vol smart om het leven van zijn dochter de Heer naar zijn huis wilde halen, had net het nieuws ontvangen dat ze gestorven was. De Heer ziet het hart van deze vader op dat moment overlopen van verdriet en bemoedigt hem: “Wees niet bang, geloof alleen.” (Mark. 5:36). Het is heel...

Lees verder
1 maand geleden

“Weest niet bang” (3) – ook tot de 1000e keer

Handelingen 27 vers 21-25: “En nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei: Mannen! … En nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden; want er zal van u geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht stond bij mij een engel van de God van Wie ik ben, die ik ook dien, en hij zei: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen;...

Lees verder
1 maand geleden

“Weest niet bang” (2) – Hij is er!

Mattheüs 14 vers 27: “Terstond echter sprak <Jezus> tot hen en zei: Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang.” Twaalf volwassen mannen die het ruwe zee van Galiléa op hun duimpje kennen. Hier zijn ze in een panische doodsangst. De storm wordt steeds harder, de voeten in de boot staan al onder water, de kracht neemt langzaam af. Er is geen spoor van de Heer te zien – alleen een angstaanjagend spook loopt over het meer op hen...

Lees verder
1 maand geleden

“Weest niet bang” (1) – de verworpen mus

Mattheüs 10 vers 29-31: “Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader; van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dan niet bang; u gaat vele musjes te boven.” De toehoorders van Jezus wisten precies waar Hij het over had. Als ze naar de markt gingen om mussen te kopen, riepen de marktkramers de volgende prijzen: “2 musjes – 1 penning! 5...

Lees verder
1 maand geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (4)

Bijbelgedeelte: 2 Korinthe 6 vers 14-18   Jouw oude verbindingen   Beste gelovige vriend, Er is nog iets anders. Pas op voor oude vriendschappen en verbindingen. Soms, als een bekeerling zelf goed begint, getuigt van de Heer en probeert te breken met zijn oude vrienden, zijn ze niet bereid om afscheid van hem te nemen en gebruiken ze al hun invloed om hem tegen te houden. Soms gebeurt het, dat in latere jaren de liefde koud begint te worden en...

Lees verder
1 maand geleden

De profeet Daniël (14)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 1-7 Inleidende opmerkingen over vers 1-3 Daniël 4 vers 1-3: “Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen: Moge uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.” Nebukadnezar schrijft zelf een brief,...

Lees verder
1 maand geleden

De gemeente van God (7) — hoofdstuk 20-24

De gemeente van God Haar waarheden en grondbeginselen   HOOFDSTUK 20 De plaats van de vrouw   Dezelfde geest van verandering en wetteloosheid, die zich in de wereld in deze tijd van de “laatste dagen” (2 Tim. 3:1) doet gelden, wint zienderogen terrein, daar waar men belijdt de Kerk van God te zijn. — De vrouw verlaat de haar van God toegewezen plaats. Ongeacht wat de Schrift dienaangaande zegt, maakt zij aanspraak op dezelfde rechten die de man heeft, om...

Lees verder
1 maand geleden

De gemeente van God (7) — hoofdstuk 17-19

De gemeente van God Haar waarheden en grondbeginselen   HOOFDSTUK 17 De benoeming van de oudsten   Wanneer oudsten benoemd moeten worden, wie doen dat dan? — Heden hebben wij geen apostelen meer, die ze zouden kunnen aanwijzen. De apostelen legden het fundament van de leer van de gemeente (Hand. 2:42; Ef. 2:20), en deze bijzondere dienst is voltooid. De Nieuwtestamentische Geschriften zijn geheel volledig, en daarom zijn de apostelen en profeten voor de gemeenten niet langer nodig. Wat overblijft...

Lees verder
1 maand geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (3)

Bijbelvers: 1 Johannes 1 vers 9   Jouw eerste ‘geval’   Beste gelovige vriend, Slechts enkele dagen of zelfs uren na je bekering zul je ontdekken, dat er vele valstrikken voor je voeten liggen. Laat me er een paar noemen, zodat je gewaarschuwd en met Gods hulp ook toegerust bent. Ten eerste is het een slechte tijd als de eerste val na je bekering plaatsvindt, vooral als je eerder gevangen zat in bepaalde slechte gewoonten of zonden. Deze ervaring blijft...

Lees verder