Dienen

39 artikelen over dit onderwerp gevonden
7 dagen geleden

Het dienen van twee meesters

Lukas 16 vers 13: “Geen huisknecht kan twee meesters dienen, want hij zal òf de één haten en de andere liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon.” Dit is het laatste vers van wat vaak “de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester” wordt genoemd. Het is weer een gelijkenis over onze dienstbaarheid, maar deze gaat specifiek over de manier waarop wij met ons geld omgaan. Het is interessant, dat van...

Lees verder
2 maanden geleden

Zeven punten in de dienst van Petrus

In Handelingen 9 vers 32-43 zien we Petrus, de vroegere visser, kenmerken vertonen van iemand die een effectieve dienaar van God is. Er zijn zeven dingen die eruit springen als lessen voor elke volgeling van Jezus Christus.  Mens georiënteerd (vs. 32-33) “Het gebeurde nu, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En hij vond daar een man, genaamd Aenéas, die sinds acht jaar op bed lag en die verlamd was.” Petrus nam,...

Lees verder
3 maanden geleden

Hoe lang wilt u nog tussen twee meningen twijfelen?

1 Koningen 18 vers 17-24: 17. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? 18. Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. 19. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig...

Lees verder
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (4)

Vreugdevolle dienst Spreuken 31 vers 13: “Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen.” Het aanvoeren van stoffen om kleding te maken was met arbeid verbonden. Maar de arbeid was voor deze vrouw geen vervelende bezigheid, maar een genoegen. De liefde voor haar Heer inspireerde haar en Zijn last was licht voor haar (verg. Matth. 11:30). Als liefde voor de Heer onze drijfveer is, dan wordt de last van het arbeiden voor Hem licht. De...

Lees verder
5 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (11)

Maria Magdalena Sta me toe u een zeer persoonlijke vraag te stellen: Bent u echt gelukkig? Geef me geen theoretisch antwoord. Ik verwacht niet, dat u mij vertelt over uw bekering en hoe volmaakt Gods redding is die u door het geloof hebt ontvangen. Ook verwacht ik niet, dat u mij vertelt over de onmetelijke hemelse zegeningen in Christus die iedere gelovige ten deel zijn gevallen. Dat alles zou reden zijn voor echte, heilige vreugde. Maar ik wil een eenvoudig...

Lees verder
6 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (4)

1 Thessalonika 1 vers 9-10; 1 Thessalonika 2 vers 13   Als we in het Nieuwe Testament zoeken naar jonge bekeerlingen om te zien hoe hun nieuwe leven zich “vanaf de eerste dag” ontvouwde, komen we ook de Thessalonikers tegen. Onder hen waren oud en jong, maar allen waren nog niet lang op de weg van het geloof, misschien slechts enkele maanden, toen zij de eerste brief van de apostel ontvingen. Alle daarin opgenomen opmerkingen over de geestelijke toestand van...

Lees verder
6 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (10)

Timotheüs Het beeld van het leven van Timotheüs, dat door de Heilige Geest in het Woord van God is opgetekend, is voor ons vol lering en bemoediging! Hij had dezelfde gevoelens als wij, leefde in dezelfde verdorven wereld als wij, was onderworpen aan dezelfde verleidingen als wij, maar wat kon God van hem maken omdat hij zich onvoorwaardelijk en volledig aan Hem overgaf! Ongeveinsd geloof Timotheüs, die in de streek van Lystra in Klein-Azië woonde, was de zoon van een...

Lees verder
6 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (9)

Ahimaäz en de Cusjiet 2 Samuël 18 vers 19-32 Bij vluchtige lezing van het korte verslag van de boodschapperloop van Ahimaäz en de Cusjiet zien we geen bijzonder verschil in het optreden van beide mannen. Beiden waren knechten van David. Geen van beiden was overgelopen naar Absalom, die door sluwheid de grote massa van het volk aan zijn kant had weten te krijgen. Beiden waren trouw aan de vluchtende koning of tenminste aan het kleine leger van zijn getrouwen. En...

Lees verder
9 maanden geleden

Jona slaapt (3)

Jona 1 vers 4-5 “Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken” (Jona 1:4). Jona had een schip gevonden dat naar Tarsis voer en dat was precies waar hij heen wilde. Had zijn overhaaste vlucht voor God of de wandeling naar Jafo hem zo uitgeput, dat hij onmiddellijk zijn kooi opzocht omdat hij zo moe was? Of was hij helemaal naar beneden gegaan in...

Lees verder
9 maanden geleden

Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze (3)

Handelingen 20 vers 28-31 Nadat de apostel in de verzen 17-27 zijn werk met betrekking tot de opbouw in Efeze heeft voorgesteld, spreekt hij in de verzen 28-38 over de tijd na zijn vertrek. Hij voorspelt het verval en wijst de oudsten op de goddelijke middelen voor de plaatselijke gemeente. De dienst van oudsten in de gemeente “Past op uzelf en over de hele kudde, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te...

Lees verder