Dienen

48 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 uur geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (12)

Bijbelgedeelte: 1 Thessalonika 1 vers 9-10 Jouw dienst Beste gelovige vriend, Een laatste verzoek: vergeet niet de Heer te dienen. En daarmee bedoel ik niet alleen dat je alles, zelfs de kleinste activiteit, als die deel uitmaakt van je dagelijkse taken, voor de Heer doet (Kol. 3:22-24), maar dat je bewust een werk voor de Heer Jezus Christus op je neemt, hoe klein het ook is. “Wat moet ik doen?” wordt vaak gevraagd. Vraag het aan jouw Meester, Hij is...

Lees verder
2 weken geleden

Gedachten over het dienen van God (03)

Bijbelgedeelte: Numeri 8-10 In hoofdstuk 8 wordt de kandelaar aangestoken. De zeven met olie gevulde lampen, die eerst de kandelaar zelf verlichten, spreken van de Heilige Geest, Wiens meest nobele taak het is om Goddelijk licht te werpen op de Persoon van Christus, om Hem te verheerlijken (Joh. 16:14). Een door de Geest geleide dienst kan herkend worden aan het feit dat Christus wordt grootgemaakt. Het persoonlijke genot van de gemeenschap van de dienaar met Christus onder leiding van de...

Lees verder
2 weken geleden

Gedachten over het dienen van God (02)

Bijbelgedeelte: Numeri 4-7 In hoofdstuk 4 zien we, dat de dienst van de Kahathieten – in tegenstelling tot de volgorde van geboorte – als eerste wordt beschreven. Natuurlijke afkomst of sociale rang heeft geen betekenis voor de dienst van de Heer. De Kahathieten droegen de heilige werktuigen die over Christus spreken. Het bezig zijn met Christus moet het uitgangspunt zijn en de verheerlijking van Zijn Persoon het doel van elke dienst. In vers 47 vinden we twee “functies” van de...

Lees verder
3 weken geleden

Gedachten over het dienen van God (01)

Bijbelgedeelte: Numeri 1-3 In het vierde boek van Mozes (Numeri) begint de beschrijving van de omzwervingen van het volk Israël pas vanaf hoofdstuk 10 vers 11. In de eerste hoofdstukken vinden we voorbereidende instructies voor de reis. In de eerste hoofdstukken vinden we voorbereidende instructies voor de reis. De dienst van de Levieten neemt hier een prominente plaats in. Een overzicht van deze hoofdstukken toont ons belangrijke voorwaarden en kenmerken van een dienst die God welgevallig is. In hoofdstuk 1...

Lees verder
3 maanden geleden

De eerste wonderbare visvangst

Bijbelgedeelte: Lukas 5 vers 1-11 De Heer Jezus onderwees de menigte bij het meer van Galiléa, eerst vanaf de oever en daarna vanaf het schip van Simon Petrus. Nadat Hij Zijn onderricht had voltooid, verrichtte Hij een wonder: Petrus en zijn metgezellen mochten een machtige visvangst doen. Petrus volgde de Heer Jezus en liet alles achter. Maar Petrus was hierin niet de enige. De “parallel-verslagen” in Mattheüs en Markus laten zien, dat Andreas, de broer van Petrus, evenals Jakobus en...

Lees verder
3 maanden geleden

De Heer laat aan Zich vastklampen?

Bijbelgedeelten: Lukas 5 vers 4-11; 1 Timotheüs 1 vers 12-14 Na een niet succesvolle nacht waarin de ervaren vissers niets gevangen hadden, geeft de Heer Petrus opnieuw het bevel om het meer op te gaan en de netten uit te werpen om iets te vangen. Petrus gehoorzaamt, tegen alle “visserslatijn” in, en doet de grootste vangst uit zijn viscarrière. De vissers waren zeker verbaasd. Maar Petrus is met iets heel anders bezig. Hij is ontzet! Hij beseft dat zo’n buitengewone...

Lees verder
3 maanden geleden

De Heer dienen

22 juni 2023 Jozua 24 vers 15: “Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” Kies vandaag wie je zult dienen! Dit is een beslissing waar we elke dag...

Lees verder
4 maanden geleden

Het Koninkrijk van God (deel 2)

In de vorige aflevering keken we naar het Koninkrijk van God en zagen we, dat de Heer Jezus in de toekomst als Koning zal regeren. Omdat Hij onze Heer is, en wij onderdanen zijn in Zijn Koninkrijk, staan wij onder het gezag van onze Heer. De heerschappij van Christus Dat betekent, dat Hij aanspraken heeft, Hij heeft rechten en Hij heeft gezag. Hij heeft de controle: “Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; want hetzij...

Lees verder
6 maanden geleden

Gered om te dienen

2 Korinthe 4 vers 1 en 2: 1. Daarom, nu wij deze bediening hebben, naardat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos; 2. Maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar wij niet wandelen in sluwheid of het Woord van God vervalsen, maar door het openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht. Paulus spreekt in 2 Korinthe minstens zeven keer over bediening (3:7,8,9; 4:1; 5:18; 6:3; 9:13). In elk van...

Lees verder
6 maanden geleden

Het dienen van twee meesters

Lukas 16 vers 13: “Geen huisknecht kan twee meesters dienen, want hij zal òf de één haten en de andere liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon.” Dit is het laatste vers van wat vaak “de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester” wordt genoemd. Het is weer een gelijkenis over onze dienstbaarheid, maar deze gaat specifiek over de manier waarop wij met ons geld omgaan. Het is interessant, dat van...

Lees verder