2 jaar geleden

De ware wijnstok (2)

Leestijd: 3 minuten

“Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg” (Joh. 15:2).

De rank heeft dezelfde natuur als de tak. Laten we dit vergelijken met het christelijk leven.

Eerst zien we absolute toewijding! De rank heeft één reden waarom hij bestaat, één doel waaraan hij volledig is toegewijd: vrucht dragen! De volgeling van Christus heeft maar één beoogd doel en dat is in zijn of haar leven vruchten voort te brengen die God zouden verheerlijken! Als een rank in Christus kon Paulus zeggen: “Want te leven is voor mij Christus” (Fil. 1:21).

De tweede les die we leren is volmaakte gelijkvormigheid. De rank wordt in alle opzichten gelijk aan de wijnstok, met dezelfde natuur, hetzelfde leven en hetzelfde doel! Dit is in sommige opzichten een proces, maar het is een feit in het christelijke leven! Paulus herinnert ons eraan dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon van God (Rom. 8:29).

De volgende les is volledige afhankelijkheid. De rank ontvangt zijn leven en zijn kracht van het sap dat door de wijnstok wordt voortgebracht en door hem wordt doorgegeven. De rank is niets en kan niets doen zonder de wijnstok. Wij moeten beseffen dat wij zonder Christus geen leven hebben en niets voortbrengen tot eer van God! Maar door Christus kunnen wij met Paulus zeggen: “Ik vermag alles door Hem, die mij kracht geeft” (Fil. 4:13).

De vierde les die we van de rank kunnen leren is een rotsvast vertrouwen. De rank heeft geen zorgen, want de wijnstok voorziet in alles wat hij nodig heeft. De tak geeft zich eenvoudig over en ontvangt wat de wijnstok geeft. Dit wordt herhaald door Paulus toen hij verklaarde: “Maar mijn God zal in al uw behoefte voorzien naar Zijn rijkdom in heerlijkheid, in Christus Jezus” (Fil. 4:19). Petrus had deze geweldige les geleerd en moedigde ons als volgt aan: “terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7).

Het concept van vrucht dragen komt in de hele Schrift voor. In feite komt het hoofdwoord, dat voor vrucht wordt gebruikt meer dan 100 keer voor in het Oude Testament en ongeveer 70 keer in het Nieuwe. Het idee van vrucht dragen komt voor in 24 van de 27 boeken in het Nieuwe Testament. De apostel Paulus spreekt over het belang van het dragen van vrucht in elk boek dat hij schreef. We zien dus hoe belangrijk het is, dat de christen vrucht draagt!

Velen lezen Johannes 15 als een oproep om anderen tot Christus te brengen, maar dat is hier helemaal niet het idee van vrucht.

Vrucht dragen voor Christus is niet alleen mijn getuigenis voor Hem, maar het omvat ook mijn werk en mijn aanbidding. Mijn hele wandel hier op aarde zou tot eer van God moeten zijn!

Het is interessant dat Titus 3 vers 14 een parallel trekt met het dragen van vrucht en het doen van goede werken: “En laten ook de onzen leren zich toe te leggen op goede werken voor de noodzakelijke behoeften, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.” In Galaten 5 vers 22 lezen we over de vrucht van de Geest, het inwendige karakter van Christus wordt gevormd in het leven van de gelovige. Wij zijn in staat om naar buiten toe vrucht te dragen wanneer wij God toestaan om in ons hart en door ons leven te werken!

Johannes 15 spreekt over geen vrucht, vrucht, meer vrucht, veel vrucht en vrucht die blijft. Als volgelingen van Christus zijn wij geschapen voor overvloed! De sleutel tot overvloed in het christelijke leven is blijven (15:5) en de sleutel tot blijven is gehoorzamen (15:10) en de sleutel tot gehoorzamen is liefhebben (15:9,10,12). Deze drie dingen, blijven, gehoorzamen en liefhebben, daar zijn door deze eerste zeventien verzen van Johannes 15 van doorspekt. Het is belangrijk dat we vrucht dragen niet zien als iets dat we “doen” maar als iets dat we “zijn”! Vruchten dragen gaat niet over “doen”, het gaat over “zijn”! Het vloeit voort uit het genieten van onze relatie met de wijnstok en de wijngaardenier, met Christus en met de Vader.

 

Tim Hadley Sr.; © www.anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 30 juli 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW