Toewijding

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Filippi 1 vers 9 en 10

“En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste is.” De brief aan de Filippenzen is gericht aan “alle heiligen in Christus Jezus.” Ieder die door het geloof in de Heer Jezus gered is, is in deze positie geplaatst. Van zo iemand wordt gezegd, dat hij afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd is “door de naam van de Heer Jezus <Christus> en door de Geest van onze...

Lees verder
5 maanden geleden

Hindernissen voor toewijding

Romeinen 12 vers 2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” In dit vers spreekt Paulus iets aan, dat duidelijk in de weg staat om ons leven aan de zaak van Christus te wijden: de wereld. Daarom vermaant hij: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld.” De reden waarom we ons moeten afscheiden van de wereld is, omdat...

Lees verder
5 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (3) – Amos

Bijbelgedeelte: Amos 1 vers 1 – 9 en vers 15 In onze serie over de kleine profeten komen we na Hosea en Joël bij Amos. Zijn boek bestaat uit negen hoofdstukken. De boodschapper: De profeet Amos kwam uit het stadje Tekoa, dat een paar kilometer ten zuidoosten van Bethlehem lag. Hij was daar landbouwer en moerbeikweker (Amos 1:1; 7:14). Zijn beroep komt altijd duidelijk naar voren in zijn toespraken. Zijn onopvallende levensonderhoud moet een aanstoot zijn geweest voor de opzichtige,...

Lees verder
8 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (6) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 33: “Zo kan dan ieder van u, die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen, Mijn discipel zijn.” De Heer Jezus wil niet, dat we ons zorgen maken over de dagelijkse dingen van het leven. God zelf zorgt voor ons voedsel en onze kleding, meer nog dan Hij voor de raven zorgt en hen het voedsel geeft dat ze nodig hebben. Hij zorgt voor de lelies van het veld en bekleedt de bloemen met...

Lees verder
2 jaar geleden

Een kwestie van prioriteiten …

Bijbelplaatsen: Mark. 10:21; Joh. 9:25; Ps. 27:4; Luk. 10:42; Fil. 3:13,14. Zolang we op aarde zijn, moeten we de juiste prioriteiten stellen. De volgende verzen kunnen ons helpen om ons (weer) meer op het wezenlijke te concentreren. Van de vele dingen die in het leven van alledag op ons afkomen, moeten wij onze aandacht richten op dat éne ding dat de Heer door Zijn Woord en Geest op ons hart legt. Eén ding ontbreekt u: liefde tot de Heer en...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (35)

Handelingen 16 vers 13-40 Hoofdstuk 16 (vervolg) Vers 13-15 In de afhankelijkheid van de Heer, begon het werk in Filippi in alle stilte. De apostel nam niet zijn toevlucht tot opvallende, menselijke hulpmiddelen, maar liet zich in alles leiden door Gods Woord. Ook hier verkondigde hij het evangelie eerst aan de Joden, daarna aan de Grieken. Het schijnt dat er in deze stad geen synagoge was; de godvrezende Joden hadden hun gebedsplaats bij een rivier. Paulus en zijn metgezellen gingen...

Lees verder
2 jaar geleden

De bekoring van Zijn aantrekkingskracht

“U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen uitgegoten, daarom heeft God U voor eeuwig gezegend” (Ps. 45:3). Johannes de Doper, de door God gezonden man, had de unieke taak om de Heer Jezus Christus te introduceren. Ondanks het grote voorrecht dat hem was gegeven, kende hij Christus niet. Eén ding wist hij zeker: hij, Johannes, was niet de Christus, ondanks alles wat hij deed (Joh. 1:20-26). Daarom had hij er behoefte aan dat de...

Lees verder
2 jaar geleden

De ware wijnstok (2)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg” (Joh. 15:2). De rank heeft dezelfde natuur als de tak. Laten we dit vergelijken met het christelijk leven. Eerst zien we absolute toewijding! De rank heeft één reden waarom hij bestaat, één doel waaraan hij volledig is toegewijd: vrucht dragen! De volgeling van Christus heeft maar één beoogd doel en dat is in zijn of haar leven vruchten voort te brengen die God zouden verheerlijken! Als...

Lees verder
3 jaar geleden

Toewijding (1)

Bijbelverwijzingen: Leviticus 27 vers 1-8; Romeinen 12 vers 1-2; Psalm 90 vers 12   Overzicht van Leviticus 27: Vers 1–8: Een persoon (Israëliet) wil zich volledig aan de Heer wijden. Vers 9-13: Een dier zal aan de Heer worden geheiligd. Vers 14-15: Een huis zal aan de Heer worden geheiligd. Vers 16-24: Een akker zal aan de Heer worden geheiligd. Vers 25: Sleutelvers: De taxatie zal altijd volgens de sikkel van het heiligdom zijn. Vers 26-27: 1e uitzonderingsregel (eerstgeborene). Vers...

Lees verder
3 jaar geleden

Té druk? Er is maar één ding nodig!

Om eens ‘rustig’ over na te denken …   Martha en Maria waren twee zusters die een speciale band met de Heer hadden. De Heer bezocht hen vaak thuis. Eens diende Martha, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat en naar Hem luisterde. Martha klaagde en wilde dat Maria haar zou helpen, maar de Heer greep in. We lezen in Lukas 10 vers 40-42: “Martha werd zeer in beslag genomen door veel; en zij kwam erbij staan en...

Lees verder