7 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (29)

“David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God” (1 Sam. 30:6).

David had een verkeerde beslissing genomen toen hij naar zichzelf luisterde in plaats van zich tot de Heer te wenden (1 Sam. 27:1). Hier, toen hij nergens anders heen kon, wendde hij zich tot de Heer! David versterkte zich in de Heer. Wat betekent dat precies? Het woord ‘versterken’ betekent stevig of sterk worden. Maar hoe versterkte David zich in de Heer, zijn God? Er is vaak gezegd: “Het punt van herstel ligt op het punt van vertrek.” Dit betekent, dat je terug moet gaan naar de plaats waar het verkeerd begon te gaan. Voor David was dat, toen hij de Heer niet vertrouwde en in plaats daarvan onafhankelijk werd van de Heer. Hier zien we dat David zichzelf in de handen van zijn God legt!

En voor ons vandaag, hoe versterken we onszelf in de Heer? Ten eerste, spreek over het leven. Spreuken 18 vers 21 herinnert ons eraan dat “Dood en leven zijn in de macht van de tong,” we moeten ervoor kiezen om over het leven te spreken. David sprak onverstandige keuzes tegen zichzelf, maar in Psalm 42 vers 6 sprak hij over het leven tegen zichzelf met de woorden: “Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.”

We moeten ook afhankelijk zijn van de Heer door gebed en Zijn Woord. Als het ons aan wijsheid ontbreekt, wenden wij ons tot de Heer, die het rijkelijk geeft (Jak. 1:5). We moeten ons omringen met wijze raadgevers, die ons terugverwijzen naar de Heer. Een ander nuttig hulpmiddel is het bewaken van ons gedachteleven (Fil. 4:8). “Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen …” (Spr. 23:7). Ons leven leiden om anderen te dienen versterkt ook onszelf in de Heer. De Heer Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Lofprijzing is een andere manier waarop u en ik ons kunnen versterken in de Heer, net zoals Paulus en Silas deden in de donkere gevangeniscel (Hand. 16:25). Laat de hoop uw anker in de hemel zijn (Hebr. 6:19-20), in plaats van vast te zitten aan uw problemen die u meeslepen in ontmoediging en depressie. Een betrouwbare vriend vinden om mee te bidden is ook een middel om jezelf te versterken in de Heer. 

Richt naast dit alles uw ogen op de Mens in de heerlijkheid en wij “worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid” (2 Kor. 3:18) en u vindt versterking in de Heer.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW