Woord van God

27 artikelen over dit onderwerp gevonden
16 uur geleden

Uit het ABC van de christen (7)

Achaz en Hizkia 2 Kronieken 28 en 29 Door de koningen Achaz en Hizkia – vader en zoon – tegenover elkaar te stellen, mogen verdere waarheden over het huis van God en ons gedrag daarin duidelijk voor ons worden. Achaz, de vader, was een door en door religieus man. Telkens weer zien we hem iets doen wat zijn religieuze overtuiging hem opdroeg, hoeveel het hem ook kostte. Hij offerde er zelfs zijn eigen zonen aan op. Maar daarbij verliet hij...

Lees verder
2 weken geleden

Uit het ABC van de christen (1)

Orpa und Ruth Ruth 1 De Bijbel plaatst vaak twee mensen naast elkaar die in vergelijkbare omstandigheden of in dezelfde aangelegenheden zich  heel verschillend gedroegen. De daden van de één belichten de daden van de ander voor ons onderricht, en hun voorbeeld dient om de aanwijzingen van het Woord voor ons leven begrijpelijk en indrukwekkend te maken. Daarom willen wij nu één van deze ongelijke paren, Orpa en Ruth, uit het boek Ruth, voor onze ogen plaatsen. Dit is geen...

Lees verder
1 maand geleden

Het leven van David (16)

2 Samuël 6 vers 1-5 David wil de ark van het Verbond naar Jeruzalem brengen David woont in Jeruzalem en heeft de eerste vijand afgeslagen. Wat moet er nu gebeuren? Voor David is er geen twijfel mogelijk: hij wil de ark van het Verbond naar Jeruzalem brengen. De ark van de kracht van God moet een permanente plaats vinden in Jeruzalem! De zaak moet worden aangepakt. Waartoe dient het bidden? Het verlangen van David was heilig en zijn motieven waren...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (113)

Gods tijd “Voor alles is er een vastgestelde tijd …” (Pred. 3:1). De Heer Jezus leefde hier op aarde in geen gemakkelijke gezinsomstandigheden. Hij was de oudste van ten minste zeven kinderen (zie Matth. 13:55). Wij lezen vaker dat Zijn verwanten Hem niet begrepen (b.v. Mark. 6:3). In één voorval wordt specifiek gezegd dat zij over Hem zeiden, dat Hij “buiten Zichzelf” was (Mark. 3:21). Zijn eigen broers geloofden niet in Hem en stelden Zijn bediening ter discussie. Eens wilden...

Lees verder
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (41)

Handelingen 20 vers 31-38; 21:1-14 Vers 31-38 Drie jaar lang had Paulus niet opgehouden elk van hen met tranen terecht te wijzen. De oudsten moesten nu blijven waken op dezelfde wijze en in dezelfde geest als Paulus in hun midden had gedaan. Tijdens zijn driejarig verblijf in Efeze hadden zij de gelegenheid “zijn leer, zijn wijze van doen, zijn bedoeling …” (zie 2 Tim. 3:10) te leren kennen, drie dingen waarop hij wees aan het begin van zijn afscheidsrede. Hij...

Lees verder
3 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (36)

Hoofdstuk 17 Vers 1-4 Paulus reisde verder door Amfipolis en Apollónia, maar liet zich daar niet tegenhouden en kwam aan in Thessalonika, waar een synagoge van de Joden was. In overeenstemming met de gedachten van de Heer richtte hij zich eerst tot de Joden en daarna tot de Grieken. “En volgens zijn gewoonte,” staat er, “ging Paulus bij hen binnen en drie sabbatten lang onderhield hij zich met1 hen uit de Schriften, terwijl hij uitlegde en aantoonde dat de Christus moest...

Lees verder
3 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (110)

Leest u met uw hoofd of met uw hart? “En te beginnen met Mozes en alle profeten, legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond” (Luk. 24:27). Dit vers moedigt ons aan om het Oude Testament te lezen en Christus daarin te zoeken. Verder schrijft Paulus: “Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben” (Rom. 15:4). Niet alles...

Lees verder
10 maanden geleden

Tegen de stroom in zwemmen

Leestijd: 13 minuten We leven in een tijd waarin onze cultuur op een kritieke tweesprong staat. Het fundament van het leven zoals wij dat kennen, is aan het afbrokkelen en de sleutelwoorden zijn verdraagzaamheid en aanvaarding. Hoe kan de christen zwemmen tegen zo’n sterke stroom die onze cultuur vandaag overspoelt?  In veel opzichten moeten we zijn als de zalm! Het leven van een zalm is zeer interessant. Vanuit de zoetwaterrivieren doorlopen zij hun normale levenscyclus als eitjes en jonge visjes...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (26)

Handelingen 11 vers 19-26   Vers 19-21 De heiligen, vervolgd en verstrooid na de dood van Stéfanus, gingen door met het prediken van het Woord van God (verg. hoofdstuk 8:4). Zij trokken door naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Onder hen waren Cyprioten en mannen uit Cyrene die – door hun naaste relaties – vertrouwd waren met de Grieken en hun het evangelie verkondigden. Het waren dus eenvoudige gelovigen die het Woord van God uitdroegen buiten de grenzen van het Joodse...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (1)

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” (Num. 23:19).   Paulus herinnert ons eraan, dat “Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook door Hem het amen, tot heerlijkheid van God door ons” (2 Kor. 1:20). Dit betekent, dat God Zijn beloften vervult in...

Lees verder