Woord van God

20 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 maanden geleden

Tegen de stroom in zwemmen

Leestijd: 13 minuten We leven in een tijd waarin onze cultuur op een kritieke tweesprong staat. Het fundament van het leven zoals wij dat kennen, is aan het afbrokkelen en de sleutelwoorden zijn verdraagzaamheid en aanvaarding. Hoe kan de christen zwemmen tegen zo’n sterke stroom die onze cultuur vandaag overspoelt?  In veel opzichten moeten we zijn als de zalm! Het leven van een zalm is zeer interessant. Vanuit de zoetwaterrivieren doorlopen zij hun normale levenscyclus als eitjes en jonge visjes...

Lees verder
9 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (26)

Handelingen 11 vers 19-26   Vers 19-21 De heiligen, vervolgd en verstrooid na de dood van Stéfanus, gingen door met het prediken van het Woord van God (verg. hoofdstuk 8:4). Zij trokken door naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Onder hen waren Cyprioten en mannen uit Cyrene die – door hun naaste relaties – vertrouwd waren met de Grieken en hun het evangelie verkondigden. Het waren dus eenvoudige gelovigen die het Woord van God uitdroegen buiten de grenzen van het Joodse...

Lees verder
11 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (1)

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” (Num. 23:19).   Paulus herinnert ons eraan, dat “Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook door Hem het amen, tot heerlijkheid van God door ons” (2 Kor. 1:20). Dit betekent, dat God Zijn beloften vervult in...

Lees verder
11 maanden geleden

De profeet Elia en zijn gebeden

1 Koningen 17 vers 1: “En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!” God verhoort altijd onze gebeden, maar niet altijd door ons te geven wat wij vragen. Er is vaak op gewezen, dat God drie antwoorden heeft op onze gebedsverzoeken: Ja. – Nee. – Wacht. Bovendien ervaart het...

Lees verder
11 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (24)

“… maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om [aan] begeerten [te voldoen]” (Rom. 13:14). “Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel” (Ef. 6:11). Geestelijke strijd (deel vierentwintig)   Als we overwegen ons te kleden voor de geestelijke strijd, moeten we begrijpen dat volledig gekleed zijn voor de strijd betekent, dat we de Heer Jezus Christus aantrekken! Elk onderdeel van de wapenrusting dat...

Lees verder
12 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (21)

Handelingen 9 vers 1-17   Vers 1-2 Vanaf het moment dat de getuigen, die Stéfanus hadden gestenigd, hun klederen aan zijn voeten hadden neergelegd (Hand. 7:58), was de haat van Saulus jegens de gelovigen toegenomen. Onmiddellijk begon hij de gemeente te vervolgen, waarbij hij zowel mannen als vrouwen wegsleepte en hen overleverde in de gevangenis (Hand. 8:3). De daaruit voortvloeiende verspreiding van het werk gaf zijn haat nieuwe voeding. Hij maakte zich nu tot dienaar van de vijandige godsdienstige leiders...

Lees verder
1 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (9)

“Houdt dan stand, uw lendenen omgord met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid …” (Ef. 6:14). Geestelijke strijd (deel negen)   In bijbelse tijden droegen zowel mannen als vrouwen lange, losse kledingstukken die ten minste tot hun knieën reikten. Voordat zij een inspannende activiteit ondernamen, vooral als zij ten strijde trokken, moesten zij hun losse kleding bijeenhouden, dit wordt ook wel het omgorden van de lendenen genoemd. Een van de eerste plaatsen in de Schrift waar...

Lees verder
1 jaar geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken”.   Sierplant of vruchtboom?   De meeste lezers van de Bijbel – het Woord van God – weten, dat bomen daarin vaak symbolisch mensen voorstellen. Dat is ook het geval in onze psalm. Aan een boom zijn bladeren en vruchten. Bladeren vormen de versiering en trekken de aandacht naar zich toe....

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (55)

De gebedshouding- meer schijn dan werkelijkheid?   “Hij … viel op de aarde … op Zijn aangezicht en bad aldus …” (Matth. 26:39; Mark. 14:35). Op dit punt wordt voor het eerst vermeld, welke houding de Heer Jezus aannam tijdens het gebed: Hij knielde neer. Door neer te knielen, nam Hij uiterlijk de houding aan die Hem innerlijk kenmerkte: afhankelijkheid en onderdanigheid. Degenen die tijdens het gebed knielen, geven uiting aan hun onvermogen en behoefte aan hulp. Maar het feit,...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (49)

Het unieke gebed   “… en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is … maar hebt goede goed, Ik heb de wereld overwonnen. Dit sprak Jezus en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk Uw zoon, opdat >Uw> Zoon U verheerlijkt” (Joh. 16:32-17:1). De Heer Jezus ging eenzaam en onbegrepen over deze aarde. Hoe dichter Hij bij het kruis kwam, hoe eenzamer Hij werd. Wat moet het...

Lees verder