Woord van God

47 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

De gemeente van God (4) — hoofdstuk 8-10

De gemeente van God Haar waarheden en grondbeginselen   HOOFDSTUK 8 Een plaatselijke gemeente   Met het oog op de gemeente, lezen wij twee dingen: Ten eerste: “… evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door [het] woord, opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn” (Ef....

Lees verder
2 maanden geleden

De gemeente van God (3) — hoofdstuk 6-7

De gemeente van God Haar waarheden en grondbeginselen   HOOFDSTUK 6 De woning van God — verleden en heden   “Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten …” (1 Kon. 8:27). — Deze vraag is reeds van oudsher opgeworpen en het wonder is, dat de grote God, Die de eeuwigheid bewoont, neer zou dalen, om bij de mensen woning te maken. — Zeker, niet slechts in de vervlogen...

Lees verder
2 maanden geleden

De profeet Daniël (13)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 28-30 28. Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. 29. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over...

Lees verder
4 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (03)

Weerstaan / niet weerstaan Bijbelvers: Mattheüs 7 vers 1-2: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld.” Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men steeds weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelgedeelten die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. Weerstaan! De duivel is de grote tegenstander van christenen en wil ons geloof vernietigen. Moeten we daarom voor hem vluchten? Integendeel: we...

Lees verder
4 maanden geleden

Durf te zijn als Daniel

17 mei 2023 Daniël 1 vers 8: “Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.” “Durf te zijn als Daniël, Durf alleen te staan! Durf een vastberaden doel te hebben! Durf het bekend te maken.” Dit is veel meer dan een populair zondagsschoolliedje. Het was een bewuste beslissing...

Lees verder
5 maanden geleden

Wat zijn de voorwaarden voor toelating?

Bijbelplaatsen: 1 Korinthe 5 vers 13; 2 Johannes vers 10; 1 Korinthe 16 vers 22; 10 vers 21-22   Dit is echt een belangrijke vraag. Ik heb een paar keer meegemaakt, dat iemand regelmatig naar de samenkomsten kwam en nooit vroeg of hij aan de tafel van de Heer mocht plaatsnemen. Hij zei tegen zichzelf: het is niet nodig om dat te vragen; dat moet toch vanzelfsprekend zijn. Hij vond dat hij, omdat hij gelovig was, daar zijn plaats moest...

Lees verder
5 maanden geleden

De Openbaring (15)

Openbaring 10   Invoeging tussen de zesde en zevende bazuin (I) (Hoofdstuk 10 vers 1 tot 11 vers 14) Voordat de zevende bazuin klinkt, is er een intermezzo. De opeenvolging van gebeurtenissen wordt onderbroken. Er is echter een verschil met de onderbreking tussen het zesde en het zevende zegel. Het zesde zegel wordt geopend en ontvouwt zijn volle werking voordat de gebeurtenissen die in de tussenvoeging worden genoemd in detail plaatsvinden. In tegenstelling hiermee gaat het tweede wee, dat de...

Lees verder
6 maanden geleden

De moed van de opstanding

8 april 2023 Handelingen 2 vers 32-33,36: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd … Laat het hele huis van Israël daarom zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer en als tot Christus heeft gemaakt … .” In alle vier de evangeliën staat dat Petrus lafhartig reageert op een jong dienstmeisje, dat hem uitdaagt een volgeling van Christus te zijn. Petrus ontkent de beschuldiging en verloochent...

Lees verder
7 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (48 – slot)

Handelingen 28 vers 1-31 Vers 1-6 De schipbreukelingen, die heelhuids aan land waren gekomen, ervoeren de goedheid van God. “De inheemsen bewezen ons buitengewone menslievendheid,” zegt de auteur van het verslag. Omdat het regende en bovendien koud was, staken ze een vuur aan. Paulus bleef niet stilzitten, maar voedde het vuur door er bijeengeraapte takken op te leggen. Terwijl hij dat deed, beet een slang zich plotseling vast in zijn hand, die aan de hitte ontsnapt was. Toen de mensen...

Lees verder
7 maanden geleden

De profeet Daniël (02)

Daniël 2 vers 1-13 Hoofdstuk 1 was een soort inleiding tot dit boek, het eigenlijke begin van de profetische boodschap is hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1 was als het ware de voorbereiding op de show die nu volgt. Het toonde ons het toneel van de gebeurtenissen, de betrokkenen en het resultaat van God. Een jongeman en zijn drie vrienden eerden God door trouw en vertrouwen in gevangenschap in een vreemde en goddeloze omgeving. Zij willen zich niet verontreinigen, en God reageert...

Lees verder