6 maanden geleden

“Weest niet bang” (3) – ook tot de 1000e keer

Handelingen 27 vers 21-25:
“En nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei: Mannen! … En nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden; want er zal van u geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht stond bij mij een engel van de God van Wie ik ben, die ik ook dien, en hij zei: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen; en zie, God heeft u allen geschonken die met u varen. Houdt daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal gaan als tot mij is gesproken.”

In angstige omstandigheden vraag je je soms af of de grote geloofsmannen in de Bijbel ook angst kenden. Ja, dat deden ze: de vader van het geloof Abraham voor Farao, de grote profeet Elia voor koningin Izebel, de grote koning David voor Abimelech. Deze gebeurtenis uit Handelingen 27 kan ons een aanwijzing geven dat zelfs de grote apostel Paulus bang was: hij moet als gevangene naar Rome worden gebracht en ervaart een verschrikkelijke storm inclusief schipbreuk. De Heer had hem kort tevoren beloofd, dat Paulus levend in Rome zou aankomen: “Heb goede moed, want zoals je in Jeruzalem van Mij hebt betuigd, zo moet je ook in Rome getuigen” (Hand. 23:11). Paulus had het dus moeten weten!

Maar hier, midden in de storm, zonder voedsel en perspectief, is er een herhaling van deze hemelse bemoediging om niet bang te zijn. Het is mogelijk, dat Paulus twijfelde of hij hier wel levend uit zou komen; maar het is ook mogelijk, dat God Zijn dienaar gewoon nog een keer wilde bemoedigen.

We leren hiervan: de Heer vernieuwt deze belofte “Wees niet bang!” keer op keer als we het nodig hebben. God zegt niet: “Dat heb je al honderd keer gehoord, dat is nu genoeg tot de Opname,” noch zegt Hij: “Je zou deze belofte nu eigenlijk moeten kennen, deze komt niet nog eens.” Hij rust ons bij onze bekering ook niet uit met alle geloofsvertrouwen voor ons hele leven. Nee, hij geeft ons dagelijks wat we nodig hebben aan bemoediging. Als je duizend keer in je leven “wees niet bang” nodig hebt, zal de Heer het je ook duizend maal toeroepen.

We vinden deze prachtige gedachte ook in Klaagliederen 3 vers 22: “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; … .” Elke morgen nieuw! Elke dag wil de Heer Jezus jou en mij opnieuw bemoedigen.

Een andere gedachte hier: Paulus werd bemoedigd om niet bang te zijn – en gaf dit direct door aan zijn angstige medemensen. Als de Heer jou oproept om “niet bang te zijn,” dan mag je ook een broeder of zuster bemoedigen die op dat moment bang is. Daarom zei Paulus eens: “de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij hen kunnen vertroosten die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden” (2 Kor. 1:4).

De Heer Jezus roept jullie vandaag toe: “Wees niet bang! Mijn belofte, die Ik jullie al zo vaak heb gedaan, geldt ook vandaag nog steeds!

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.06.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW