Troost

48 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (6)

Geloofsijver Spreuken 31 vers 15: “Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.” Lang liggen in de ochtend is symptomatisch voor luiheid, en het bed (ook in de Bijbel) is een symbool van troost (verg. Luk. 8:16; 11:7)1. Daarentegen is vroeg opstaan een uiting van ijver en energie. Vooral in de geestelijke zorg voor onze gezinnen en Gods volk hebben vaders en dienaren geestelijke energie nodig bij het verzamelen...

Lees verder
5 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (5)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 Dillenburg 2012 De Thessalonikers werden na hun bekering sterk vervolgd en getreiterd door hun eigen landgenoten. Paulus was verder gegaan na zijn 4 weken durende bediening onder hen (Hand. 17:1-9). Gedurende deze tijd na zijn vertrek en vóór zijn twee brieven aan hen, waren sommigen van hen ontslapen, misschien zelfs een martelaarsdood gestorven. Nu waren de Thessalonikers onwetend over degenen die ontsliepen, er was bij hen...

Lees verder
7 maanden geleden

Paulus (4): De omstandigheden werken mee aan de bevordering van het evangelie

Filippi 1 vers 12 en 13 “Maar ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veeleer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele pretorium1 en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil“ (Fil. 1:12,13). Paulus zit in de gevangenis in Rome en schrijft nu iets aan de Filippenzen over de omstandigheden waarin hij zich bevond. Ze waren zeer geïnteresseerd in hem, dus vertelde hij hen over zijn persoonlijk welzijn....

Lees verder
7 maanden geleden

Lijden (04)

Psalm 138 vers 3; Klaagliederen 3 vers 24 Gesterkt in het lijden Niemand wordt zo snel tot de troon van de genade geroepen als lijdende gelovigen. “David zegt: “Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel” (Ps. 138:3). Petrus klopte aan bij hen die bijeengekomen waren om voor hem te bidden, terwijl zij juist vanwege hem aan de deur van de hemel klopten. In de gevangenis van een christen...

Lees verder
1 jaar geleden

Niet alleen en bewaard gebleven

“Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken” (Jes. 43:2).   Wij kunnen de beloften van God in deze passage aan Zijn volk Israël ook op onszelf toepassen. Zij bemoedigen ons en geven ons vertrouwen in onze Heer en onze God en Vader. Nadat God ons heeft toegeroepen, dat we niet bang hoeven...

Lees verder
2 jaar geleden

Het dal van de schaduw …

Leestijd: 8 minuten Verdriet is iets heel reëels, dat we bijna allemaal wel eens ervaren. Er kunnen tijden zijn dat je je volledig verpletterd voelt en de structuur van je leven aan het wankelen wordt gebracht. Maar luister naar wat God ons in Zijn Woord heeft beloofd. “De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19). “Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het...

Lees verder
2 jaar geleden

Troost van boven

Troost Handelingen9 vers 31; 2 Korinthe 1 vers 3; 2 Thessalonika 2 vers 16 en 17.   God troost ons. De Drie-enige God is bezig ons hart tot rust te brengen en te troosten: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting …” (2 Kor. 1:3). En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede...

Lees verder
2 jaar geleden

De door Jezus ontslapenen

“Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen” (1 Thess. 4:14). In dit vers verwijst Paulus naar de gestorven gelovigen als “de door Jezus ontslapenen.” Deze uitdrukking, die bedoeld was om de harten van de Thessalonicenzen tot rust te brengen met betrekking tot hun ontslapen broeders en zusters, is ook in staat om onze (rouwende) harten met troost te vervullen. Het is duidelijk dat het “ontslapen” van...

Lees verder
2 jaar geleden

Hoe God in tijden van rampspoed aan Zijn schepselen denkt 

Ook in Corona-tijden kun je de regenboog nog zien   Inhoud Waarom Corona? ° En als christen? De zondvloed ° De rustplaats op de Ararat ° De speciale rustdag ° De betekenis van de opstanding ° De regenboog ° Het trauma van Noach ° De troost van God ° Schoonheid op donkere achtergrond ° De regenboog is onbeweeglijk De catastrofe in de tijd van Ezechiël ° God trekt zich terug van de aarde ° Gevolgen van de verduistering van God...

Lees verder
2 jaar geleden

Psalm 69 vers 21; Jesaja 40 vers 1

God troost echt …   Psalm 69 vers 21: “Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.’ Jesaja 40 vers 1: “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.”   Toen de Heer Jezus hier op aarde was, moest Hij veel dingen meemaken die Zijn hart pijn deden. Hij kon nauwelijks troost en vreugde vinden bij mensen (Ps. 69:21). Maar...

Lees verder