Troost

54 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 weken geleden

“Weest niet bang” (3) – ook tot de 1000e keer

Handelingen 27 vers 21-25: “En nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei: Mannen! … En nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden; want er zal van u geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht stond bij mij een engel van de God van Wie ik ben, die ik ook dien, en hij zei: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen;...

Lees verder
2 maanden geleden

Eigenschappen van God (6)

De God van de vertroosting Bijbelplaatsen: 2 Korinthe 1 vers 3-4; Jesaja 66 vers 13; Psalm 119 vers 50; 2 Thessalonika 2 vers 16; Lukas 16 vers 25; Jesaja 51 vers 12 Zó wonderbaarlijk is onze Heer “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7). Paulus schrijft: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking” (2 Kor....

Lees verder
3 maanden geleden

Eigenschappen van God (1)

de God van kennis Bijbelgedeelten: Psalm 89 vers 7; 1 Samuël 2 vers 3; Psalm 147 vers 3en 4; Mattheüs 10 vers 30; Psalm 56 vers 9; Jesaja 65 vers 24; Psalm 139 vers 2 en 4; Mattheüs 6 vers 32 Zó wonderbaarlijk is onze Heer   “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden? …“ (Ps. 89:7) Het antwoord is heel eenvoudig: niemand. Onze God is uniek en oneindig groot. Ik heb in mijn geloofsleven ervaren, dat we...

Lees verder
4 maanden geleden

Hij houdt me vast

16 mei 2023 Jesaja 41 vers 13: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” Vaak bevinden we ons in overweldigende omstandigheden en lijkt het alsof we er tot over onze oren in zitten. Petrus illustreert dit duidelijk voor ons in Mattheüs 14, toen hij midden in de storm uit het schip stapte om naar Jezus toe te lopen. Toen hij de wind zag, begon hij te...

Lees verder
5 maanden geleden

De vertroostingen van God

Onze God is een God van troost. De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd. De Heer Jezus kwam tot ons mensen als de “Trooster van Israël” (2 Kor. 1:3; Joh. 14:16; Luk. 2:25). Hij heeft Zijn discipelen meer dan eens getroost met de woorden: “Ik ben het, weest niet bang!.” Gods vertroostingen lopen als een gouden draad door de hele Bijbel. Het is de moeite waard erover na te denken en onszelf enkele vragen te stellen. Wie troost God? Mattheüs...

Lees verder
6 maanden geleden

De troost van de opstanding

6 april 2023 Johannes 11 vers 25-26: “Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid.” Martha was met smart naar de Heer Jezus gekomen! Haar broer Lazarus was overleden, en ze dacht, dat als de Heer iets eerder was gekomen, haar broer er nog zou zijn (vs. 21). Maar Martha had het vertrouwen, dat de...

Lees verder
10 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (6)

Geloofsijver Spreuken 31 vers 15: “Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.” Lang liggen in de ochtend is symptomatisch voor luiheid, en het bed (ook in de Bijbel) is een symbool van troost (verg. Luk. 8:16; 11:7)1. Daarentegen is vroeg opstaan een uiting van ijver en energie. Vooral in de geestelijke zorg voor onze gezinnen en Gods volk hebben vaders en dienaren geestelijke energie nodig bij het verzamelen...

Lees verder
11 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (5)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 Dillenburg 2012 De Thessalonikers werden na hun bekering sterk vervolgd en getreiterd door hun eigen landgenoten. Paulus was verder gegaan na zijn 4 weken durende bediening onder hen (Hand. 17:1-9). Gedurende deze tijd na zijn vertrek en vóór zijn twee brieven aan hen, waren sommigen van hen ontslapen, misschien zelfs een martelaarsdood gestorven. Nu waren de Thessalonikers onwetend over degenen die ontsliepen, er was bij hen...

Lees verder
1 jaar geleden

Paulus (4): De omstandigheden werken mee aan de bevordering van het evangelie

Filippi 1 vers 12 en 13 “Maar ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veeleer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele pretorium1 en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil“ (Fil. 1:12,13). Paulus zit in de gevangenis in Rome en schrijft nu iets aan de Filippenzen over de omstandigheden waarin hij zich bevond. Ze waren zeer geïnteresseerd in hem, dus vertelde hij hen over zijn persoonlijk welzijn....

Lees verder
1 jaar geleden

Lijden (04)

Psalm 138 vers 3; Klaagliederen 3 vers 24 Gesterkt in het lijden Niemand wordt zo snel tot de troon van de genade geroepen als lijdende gelovigen. “David zegt: “Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel” (Ps. 138:3). Petrus klopte aan bij hen die bijeengekomen waren om voor hem te bidden, terwijl zij juist vanwege hem aan de deur van de hemel klopten. In de gevangenis van een christen...

Lees verder