Troost

60 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

De Openbaring (19)

Openbaring 13 vers 1-10 De onderdrukker van de volkeren   In hoofdstuk 12 zagen we de draak in directe vijandschap met de vrouw. Maar hoofdstuk 13 laat ons zien, dat hij achter de schermen werkt via zijn tussenpersonen, want satan probeert altijd sluw te werk te gaan en zelf onopgemerkt te blijven. Hoewel het einde van zijn dodelijke invloed nadert, is hij nog steeds de god van deze wereld. Hij gebruikt de tijd die hem nog rest met angstaanjagende energie...

Lees verder
5 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (7) – Nahum

Bijbelgedeelte: Nahum 1 vers 1 – 3 vers 19 Nahum kondigt het oordeel over Ninevé aan. Deze goddeloze stad zou veroverd en vernietigd worden. Ongeveer 150 jaar eerder was de stad Gods oordeel bespaard gebleven omdat ze zich had bekeerd in reactie op de prediking van Jona. Maar de verandering van hart duurde niet lang. Nu dreigde haar ondergang. De boodschapper De profeet Nahum kwam uit Elkos. De locatie van deze stad is vandaag de dag niet meer bekend; sommigen...

Lees verder
7 maanden geleden

Het schild van zegeningen – voor het nieuwe jaar

“Laat de aanvallen van angst afketsen op het schild van de zegeningen.”   Dit las ik onlangs in een boek en werd er door getroffen. De vraag “Hoe staat het met mij, hierin?”, drong door tot mijn hart. Hoeveel angsten kunnen ons wel niet bezighouden, zelfs op één dag. Staan we hierbij wel genoeg stil en gaan we hiermee dan ook tot de Heer? Wij weten met ons verstand immers, dat Hij de enige is, die dit kan begrijpen én...

Lees verder
9 maanden geleden

De vrucht van de Geest (5) – Goedertierenheid

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … vriendelijkheid.”   Meestal wordt dit begrip vertaald als “goedertierenheid” en verwijst het meestal naar de karaktereigenschap van God die Hem ertoe bracht mensen te redden (bijv. Ef. 2:7; Rom. 2:4; Tit. 3:4). Vriendelijkheid – {synoniem van goedertierenheid – FW} – is dus het streven om de ander kleinere of grotere gunsten...

Lees verder
10 maanden geleden

Lijden en de gelovige

In de vorige editie (16) – onder de titel: “Waarom staat God lijden toe?” – hebben we gekeken naar de vaak gestelde vraag “Waarom staat God lijden toe?”. In dat artikel noemde ik drie verschillende redenen voor lijden: Gods verlangen om er zegen uit voort te brengen. Christus heeft voor ons geleden, zodat wij gezegend kunnen worden. God gebruikt lijden als een waarschuwing. Dit was geen volledige lijst en ik heb ook vermeld, dat ik zou terugkomen op Romeinen 8...

Lees verder
10 maanden geleden

Bemoedigende woorden

“In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen” (Joh. 14:2). Het huis van de Vader en de weg erheen   Als onze harten gericht zijn op deze heerlijke Woonplaats, zullen we niet zozeer bezig zijn met de gemakken of de vertroostingen van de weg, als wel om te weten dat het dé weg is. De heerlijkheid van de erfenis zal veel meer voor ons zijn dan het karakter van de dingen die rond de weg ernaartoe liggen. Alles kan...

Lees verder
11 maanden geleden

“Weest niet bang” (3) – ook tot de 1000e keer

Handelingen 27 vers 21-25: “En nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei: Mannen! … En nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden; want er zal van u geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht stond bij mij een engel van de God van Wie ik ben, die ik ook dien, en hij zei: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen;...

Lees verder
1 jaar geleden

Eigenschappen van God (6)

De God van de vertroosting Bijbelplaatsen: 2 Korinthe 1 vers 3-4; Jesaja 66 vers 13; Psalm 119 vers 50; 2 Thessalonika 2 vers 16; Lukas 16 vers 25; Jesaja 51 vers 12 Zó wonderbaarlijk is onze Heer “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7). Paulus schrijft: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking” (2 Kor....

Lees verder
1 jaar geleden

Eigenschappen van God (1)

de God van kennis Bijbelgedeelten: Psalm 89 vers 7; 1 Samuël 2 vers 3; Psalm 147 vers 3en 4; Mattheüs 10 vers 30; Psalm 56 vers 9; Jesaja 65 vers 24; Psalm 139 vers 2 en 4; Mattheüs 6 vers 32 Zó wonderbaarlijk is onze Heer   “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden? …“ (Ps. 89:7) Het antwoord is heel eenvoudig: niemand. Onze God is uniek en oneindig groot. Ik heb in mijn geloofsleven ervaren, dat we...

Lees verder
1 jaar geleden

Hij houdt me vast

16 mei 2023 Jesaja 41 vers 13: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” Vaak bevinden we ons in overweldigende omstandigheden en lijkt het alsof we er tot over onze oren in zitten. Petrus illustreert dit duidelijk voor ons in Mattheüs 14, toen hij midden in de storm uit het schip stapte om naar Jezus toe te lopen. Toen hij de wind zag, begon hij te...

Lees verder