Angst

20 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Exodus 14 vers 13

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.” We hebben allemaal wel eens meegemaakt, dat het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden, en lijkt er geen antwoord te komen. God lijkt verre van behulpzaam. Wat doen we in zulke tijden? Ten eerste is het...

Lees verder
7 maanden geleden

Zwak geloof – moedig geloof

Bijbelplaatsen: Mattheüs 8 vers 26; Hebreeën 13 vers 5 Een zwak geloof brengt de christen net zo zeker naar de hemel als een sterk geloof. Maar de zwakke, twijfelende christen heeft daarheen niet zo’n prettige reis als de christen met een sterk geloof. Hoewel alle inzittenden van het schip veilig de kust bereiken, is de overtocht voor degene die voortdurend zeeziek is, niet zo comfortabel als voor degene die sterk en gezond is. Net zoals melancholische mensen van een melancholische...

Lees verder
9 maanden geleden

Lijden (03)

1 Korinthe 12 vers 26; Romeinen 12 vers 15; Mattheüs 10 vers 28 Gemeenschap in het lijden Het is een grote overwinning van genade wanneer iemand die zelf zwemt in de overvloed van voorspoed, zijn eigen vreugde opzij kan zetten en kan wenen en weeklagen met getroffen gelovigen. Er is grote genade voor nodig om de koorden van de verdrukking van de gemeente te voelen door een bed van dons – er is een David voor nodig om Jeruzalem boven...

Lees verder
11 maanden geleden

Tegenstellingen – eens en nu (19)

“Hij bevrijdde allen die door angst voor de dood hun leven lang onderworpen waren aan slavernij” (Hebr. 2:15). “Want te leven is voor mij Christus en sterven is winst” (Fil. 1:21). Doodsangst & sterven is winst Is Paulus levensmoe om zijn eigen dood een winst te noemen? Natuurlijk niet. Maar zijn verklaring bevestigt de grote tegenstelling die hij ervoer. Mensen zonder God zijn bang voor de dood. Ze weten niet wat er zal gebeuren, wanneer ze hun ogen sluiten. De...

Lees verder
1 jaar geleden

Het leven van David (10)

1 Samuel 27 David vlucht naar de Filistijnse koning Achis David had tegenover Saul verklaard dat God hem uit alle benauwdheid zou verlossen (1 Sam. 26:24). Zijn woorden worden getest. En David faalt – hij vlucht weer naar Achis, de koning van de Filistijnen. Hij is bang om in handen van Saul te vallen, die zelf had gezegd, dat David zeker zou overwinnen (1 Sam. 26:25). Natuurlijk kon David de onvoorspelbare Saul niet vertrouwen – maar had hij God niet...

Lees verder
1 jaar geleden

Neem Mijn hand …

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u” (Jes. 41:13).   Een kleine jongen had zijn bed dicht bij dat van zijn vader. Het gebeurde namelijk vaak, dat hij ’s nachts wakker werd, en als alles zo donker was, er angst over hem kwam. Dan stak hij zijn handje uit naar het bed van zijn vader en riep: “Alsjeblieft, papa, pak mijn hand!” De vader pakte toen...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (22)

“Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen” (1 Kon.19:9-10). Na...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (20)

“Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter” (1 Kon. 19:2-3) Jakobus 5 vers 17 zegt ons dat Elia een man was met een...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (4)

“De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten” (Ps. 118:6-7).   Angst is iets dat het hart van velen vandaag in zijn greep houdt. Angst was een gevolg van de zonde die de wereld binnendrong door de ongehoorzaamheid van Adam (Gen. 3:10). Angst manifesteert zich in veel verschillende vormen, en groeit vaak uit bezorgdheid...

Lees verder
2 jaar geleden

Wees niet bevreesd, Ík help u!

Jesaja 41 vers 10,13,14   In Jesaja 41 roept God drie keer tot zijn volk: “Wees niet bevreesd!” Lees het hele hoofdstuk zodat u de context van deze drievoudige bemoediging kunt zien. “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (vs. 10). “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u...

Lees verder