Angst

25 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Weest niet bang (5) – Ik ben groter dan het probleem!

Bijbelgedeelten: 2 Koningen 6 vers 16; Psalm 18 vers 30; Hebreeën 13 vers 6; Johannes 10 vers 29 2 Koningen 6 vers 16: “Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” Als gelovigen gedragen we ons vaak net als de dienaar van Elisa: we zien het gevaar om ons heen, worden wanhopig en hebben maar één angstige vraag: “Wat moeten wij doen?” (2 Kon. 6:15). Het leger van vijanden leek hem...

Lees verder
3 maanden geleden

Weest niet bang (4) – Hebt vertrouwen!

Bijbelgedeelten: Markus 5 vers 36; Mattheüs 14 vers 31; Markus 4 vers 40; Romeinen 4 vers 21; Hebreeën 11 vers 11 Een onvoorstelbaar tafereel: Jaïrus, die met een hart vol smart om het leven van zijn dochter de Heer naar zijn huis wilde halen, had net het nieuws ontvangen dat ze gestorven was. De Heer ziet het hart van deze vader op dat moment overlopen van verdriet en bemoedigt hem: “Wees niet bang, geloof alleen.” (Mark. 5:36). Het is heel...

Lees verder
3 maanden geleden

“Weest niet bang” (3) – ook tot de 1000e keer

Handelingen 27 vers 21-25: “En nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei: Mannen! … En nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden; want er zal van u geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht stond bij mij een engel van de God van Wie ik ben, die ik ook dien, en hij zei: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer verschijnen;...

Lees verder
3 maanden geleden

“Weest niet bang” (2) – Hij is er!

Mattheüs 14 vers 27: “Terstond echter sprak <Jezus> tot hen en zei: Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang.” Twaalf volwassen mannen die het ruwe zee van Galiléa op hun duimpje kennen. Hier zijn ze in een panische doodsangst. De storm wordt steeds harder, de voeten in de boot staan al onder water, de kracht neemt langzaam af. Er is geen spoor van de Heer te zien – alleen een angstaanjagend spook loopt over het meer op hen...

Lees verder
4 maanden geleden

Markus 6 vers 50 en 51

“Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang. En Hij klom bij hen in het schip, en de wind ging liggen.” Het was een onvergetelijke nacht. De Heer was de berg opgegaan om te bidden, terwijl de discipelen vooruit gingen naar de overkant. Plotseling werd het schip getroffen door een storm. De discipelen kenden het meer en zijn verraderlijke stormen, maar deze keer was het bijzonder erg. Urenlang roeiden ze met veel inspanning, maar ze kwamen nauwelijks vooruit. Diep...

Lees verder
10 maanden geleden

Exodus 14 vers 13

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.” We hebben allemaal wel eens meegemaakt, dat het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden, en lijkt er geen antwoord te komen. God lijkt verre van behulpzaam. Wat doen we in zulke tijden? Ten eerste is het...

Lees verder
1 jaar geleden

Zwak geloof – moedig geloof

Bijbelplaatsen: Mattheüs 8 vers 26; Hebreeën 13 vers 5 Een zwak geloof brengt de christen net zo zeker naar de hemel als een sterk geloof. Maar de zwakke, twijfelende christen heeft daarheen niet zo’n prettige reis als de christen met een sterk geloof. Hoewel alle inzittenden van het schip veilig de kust bereiken, is de overtocht voor degene die voortdurend zeeziek is, niet zo comfortabel als voor degene die sterk en gezond is. Net zoals melancholische mensen van een melancholische...

Lees verder
1 jaar geleden

Lijden (03)

1 Korinthe 12 vers 26; Romeinen 12 vers 15; Mattheüs 10 vers 28 Gemeenschap in het lijden Het is een grote overwinning van genade wanneer iemand die zelf zwemt in de overvloed van voorspoed, zijn eigen vreugde opzij kan zetten en kan wenen en weeklagen met getroffen gelovigen. Er is grote genade voor nodig om de koorden van de verdrukking van de gemeente te voelen door een bed van dons – er is een David voor nodig om Jeruzalem boven...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (19)

“Hij bevrijdde allen die door angst voor de dood hun leven lang onderworpen waren aan slavernij” (Hebr. 2:15). “Want te leven is voor mij Christus en sterven is winst” (Fil. 1:21). Doodsangst & sterven is winst Is Paulus levensmoe om zijn eigen dood een winst te noemen? Natuurlijk niet. Maar zijn verklaring bevestigt de grote tegenstelling die hij ervoer. Mensen zonder God zijn bang voor de dood. Ze weten niet wat er zal gebeuren, wanneer ze hun ogen sluiten. De...

Lees verder
2 jaar geleden

Het leven van David (10)

1 Samuel 27 David vlucht naar de Filistijnse koning Achis David had tegenover Saul verklaard dat God hem uit alle benauwdheid zou verlossen (1 Sam. 26:24). Zijn woorden worden getest. En David faalt – hij vlucht weer naar Achis, de koning van de Filistijnen. Hij is bang om in handen van Saul te vallen, die zelf had gezegd, dat David zeker zou overwinnen (1 Sam. 26:25). Natuurlijk kon David de onvoorspelbare Saul niet vertrouwen – maar had hij God niet...

Lees verder