Discipelen

12 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (6) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 33: “Zo kan dan ieder van u, die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen, Mijn discipel zijn.” De Heer Jezus wil niet, dat we ons zorgen maken over de dagelijkse dingen van het leven. God zelf zorgt voor ons voedsel en onze kleding, meer nog dan Hij voor de raven zorgt en hen het voedsel geeft dat ze nodig hebben. Hij zorgt voor de lelies van het veld en bekleedt de bloemen met...

Lees verder
2 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (4) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 31 en 32: “Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken, gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij in staat is met tienduizend hem te ontmoeten die met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, terwijl de ander nog veraf is, een gezant en vraagt om de vredesvoorwaarden.” Als we echt discipelen van de Heer Jezus willen zijn, moeten we inschatten wat het ons kost om volledig...

Lees verder
4 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (3) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 28-30: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten zitten berekenen, of hij wel [genoeg] heeft om hem te voltooien? Opdat niet misschien, wanneer hij een fundament heeft gelegd en hij niet in staat is het [werk] tot een einde te brengen, allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen: Deze mens begon te bouwen en was niet in staat het tot een einde te brengen.”...

Lees verder
4 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (2) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 27: “Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn.” Terwijl Hij zich tot de menigte richt, spreekt de Heer Jezus over Zijn voorwaarden voor discipelschap. Wat Hij nu zegt is volstrekt impopulair, zowel toen als nu, het wakkert gemoederen aan en houdt mensen op een afstand die in het christendom alleen iets zoeken voor hun eigen welzijn en eer. Nadat Jezus had benadrukt dat onze liefdeband met Hem...

Lees verder
4 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (1) – toewijding

Leestijd: 3 minuten Lukas 14 vers 26: “Als iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja, zelfs ook zijn eigen leven, kan hij Mijn discipel niet zijn.” De lessen van Jezus zijn radicaal, maar ze zijn in overeenstemming met God. De Heer Jezus spreekt open en duidelijk over de voorwaarden om Hem te volgen en Zijn discipel te zijn. Je zult tevergeefs zoeken naar de kleine lettertjes...

Lees verder
5 maanden geleden

De eerste wonderbare visvangst

Bijbelgedeelte: Lukas 5 vers 1-11 De Heer Jezus onderwees de menigte bij het meer van Galiléa, eerst vanaf de oever en daarna vanaf het schip van Simon Petrus. Nadat Hij Zijn onderricht had voltooid, verrichtte Hij een wonder: Petrus en zijn metgezellen mochten een machtige visvangst doen. Petrus volgde de Heer Jezus en liet alles achter. Maar Petrus was hierin niet de enige. De “parallel-verslagen” in Mattheüs en Markus laten zien, dat Andreas, de broer van Petrus, evenals Jakobus en...

Lees verder
8 maanden geleden

Discipelen maken vandaag

12 april 2023 Handelingen 14 vers 21-22: 21. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, 22. en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. Het woord “discipel” wordt nooit verder gebruikt dan het boek Handelingen! In de brieven zien we de volgelingen...

Lees verder
2 jaar geleden

Het was ongeveer het tiende uur

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35-39 “Het was ongeveer het tiende uur” toen Johannes voor de eerste maal de Zoon van God ontmoette. Deze nauwkeurige tijdsaanduiding suggereert, dat de eerste ontmoeting zijn hele leven in zijn geheugen gegrift heeft gestaan. Johannes was als discipel1 van Johannes de Doper voortdurend in gezelschap van een man die maar één doel kende en dat met trouw en toewijding nastreefde: Degene aankondigen die na hem zou komen en de harten op Zijn komst voorbereiden. Johannes...

Lees verder
2 jaar geleden

De ware wijnstok (7)

Leestijd: 2 minuten “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult Mijn discipelen zijn” (Joh. 15:8). Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn?   Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, en verbond het volgen van Hem vaak met het verloochenen van zichzelf. Maar door het hele evangelie van Johannes heen leren we, dat een ware discipel van Christus...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (22)

Handelingen 9 vers 18-30   Vers 18 “En terstond vielen hem als het ware schubben van de ogen en hij kon weer zien; en hij stond op, en werd gedoopt. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt.” Alles wat Saulus in de waan van verblinding had gehouden, en van hem een vervolger van de Heer had gemaakt, leek op deze schubben die nu van zijn ogen vielen. Niet alleen was hem zijn natuurlijk gezichtsvermogen teruggegeven; zijn ogen waren...

Lees verder