Jezus volgen

11 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 dagen geleden

Volg Mij! (1)

De roeping van Mattheüs   “En daarna ging Hij naar buiten en zag een tollenaar genaamd Levi bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem” Lukas 5 vers 27-28.   “Volg Mij!” Tien keer horen we de Heer Jezus in de evangelieën iemand persoonlijk ‘roepen’ met deze woorden. Tien keer is er de oproep om Hem te volgen, om onze weg met Hem te gaan. Dit artikel...

Lees verder
8 maanden geleden

Volg Mij na!!!

Een lezing van Max Billiter Zwitserland gehouden in november 2003 in Nederland. I. De eerste ontmoeting Johannes 1 vers 41-43. De Schriftplaats uit Johannes 1 toont ons de bekering van Petrus. Hij werd door zijn eigen broer naar Jezus gebracht. Een heel mooie dienst die je aan mensen kunt doen. Mijn eigen vrouw is door haar eigen broer tot bekering gekomen. Daaraan denk ik altijd als ik deze verzen uit Johannes 1 lees. Andreas moest zijn broer vinden. Het is...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (36)

Dien je alleen of volg je óók?   “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren” (Joh. 12:26). Tegenwoordig wordt veel dienst gedaan in de Naam van Jezus. Maar hoeveel dienaren zijn er die zichzelf verloochenen, dagelijks hun kruis opnemen en zeggen kunnen dat zij gekruisigd zijn voor de wereld en de wereld voor hen (Gal. 6:14)? In deze wereld carrière...

Lees verder
2 jaar geleden

Gouden appels in zilveren schalen (11)

Elfde dag Onze schreden vast maken “Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen” (Ps. 40:3,4). Omhoog vanuit het moeras van de zonde naar de bergtop waar geen wolken de heerlijkheid van de opgevaren Christus verduisteren; omhoog vanuit...

Lees verder
2 jaar geleden

Het Johannes-evangelie (07)

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35 tot 43. Het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus In de verzen 19 tot 28 hebben we het eerste grote getuigenis van Johannes de Doper. Hij had zich volledig teruggetrokken en met ontkennende woorden met het oog op zichzelf benadrukt, dat hij zelf niet de door God beloofde Messias was. Hij was een zeer bescheiden man en op het moment dat de Heer Jezus verscheen, trad hij volledig naar de achtergrond (Joh....

Lees verder
3 jaar geleden

1 Petrus 2 vers 21-23

“… opdat u Zijn voetstappen zou navolgt; Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt …”. De vermaning om Zijn stappen te volgen is alleen gericht tot gelovigen en wordt gebruikt met een heel duidelijke betekenis. Deze betekenis leren we van de vier stappen die ons hier voor worden gesteld. Eerst worden we eraan...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (04)

Verbruiker in de roes van de tijd? “Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst” (1 Tim. 6:6). Abel wordt vermoord en Seth is geboren. Hij noemt zijn zoon Enos, wat ‘zwak of vergankelijk mens’ betekent. Het bewustzijn van eigen zwakheid en afhankelijkheid drijft de gelovigen tot gebed: “Toen begon men de naam van de HEERE aan te roepen” (Gen. 4:26). De geschiedenis van de nakomelingen van Kaïn daarentegen ziet er heel anders uit: hoogmoed en zelfvertrouwen domineren...

Lees verder
13 jaar geleden

Volg Mij (2 – slot)

In deze artikelen wordt verwezen naar waar de Heer Jezus over volgen spreekt of mensen ter navolging oproept. Maar niet alleen deze mensen roept onze Heer op. Ook u en mij en jou … Wat zijn de voorwaarden om de Heer Jezus te volgen? Ben ik bereid om alles te verlaten om Hem te volgen? Wat doen wij met onze talenten? … Wij willen in deze artikelen op een aantal plaatsen in het Nieuwe testament er opmerkzaam op maken, waar de...

Lees verder
13 jaar geleden

Volg Mij (1)

Wij willen in deze artikelen op een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament er op wijzen, waar de Heer Jezus over het volgen van Hem spreekt of mensen ter navolging oproept. Maar niet alleen deze mensen roept onze Heer op. Ook u en mij en jou. Wat betekent dat dan, Hem volgen? Welke plaats heeft Hij in ons leven? … 1. Volgen is een geheel en al persoonlijke zaak (Johannes 1:43-46) “Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan...

Lees verder
16 jaar geleden

Volgen van Jezus (2)

Lukas 5:1-11 Hier vinden we Petrus en zijn broer weer aan het vissen in het meer van Genézareth (meer van Galiléa). Ook Jakobus en Johannes waren hier aan het vissen. Blijkbaar waren Petrus en Andreas niet bij Jezus gebleven, want wat hier gebeurt is op een later tijdstip dan wat we hierboven overdachten. Ze waren gewoon weer gaan vissen. Het komen tot Jezus had nog niet tot resultaat gehad dat zij bij Jezus waren gebleven. Zij erkenden dat Jezus de...

Lees verder