Jezus volgen

24 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Gedachten over het dienen van God (02)

Bijbelgedeelte: Numeri 4-7 In hoofdstuk 4 zien we, dat de dienst van de Kahathieten – in tegenstelling tot de volgorde van geboorte – als eerste wordt beschreven. Natuurlijke afkomst of sociale rang heeft geen betekenis voor de dienst van de Heer. De Kahathieten droegen de heilige werktuigen die over Christus spreken. Het bezig zijn met Christus moet het uitgangspunt zijn en de verheerlijking van Zijn Persoon het doel van elke dienst. In vers 47 vinden we twee “functies” van de...

Lees verder
6 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (07a)

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35 tot 43. De getuigenissen van Johannes de Doper over de Heer Jezus   In de verzen 19 tot 28 hebben we het eerste grote getuigenis van Johannes de Doper. Hij had zich volledig teruggetrokken en met ontkennende woorden met het oog op zichzelf benadrukt, dat hij zelf niet de door God beloofde Messias was. Hij was een zeer bescheiden man en op het moment dat de Heer Jezus verscheen, trad hij volledig naar de achtergrond...

Lees verder
7 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (2) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 27: “Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn.” Terwijl Hij zich tot de menigte richt, spreekt de Heer Jezus over Zijn voorwaarden voor discipelschap. Wat Hij nu zegt is volstrekt impopulair, zowel toen als nu, het wakkert gemoederen aan en houdt mensen op een afstand die in het christendom alleen iets zoeken voor hun eigen welzijn en eer. Nadat Jezus had benadrukt dat onze liefdeband met Hem...

Lees verder
8 maanden geleden

De eerste wonderbare visvangst

Bijbelgedeelte: Lukas 5 vers 1-11 De Heer Jezus onderwees de menigte bij het meer van Galiléa, eerst vanaf de oever en daarna vanaf het schip van Simon Petrus. Nadat Hij Zijn onderricht had voltooid, verrichtte Hij een wonder: Petrus en zijn metgezellen mochten een machtige visvangst doen. Petrus volgde de Heer Jezus en liet alles achter. Maar Petrus was hierin niet de enige. De “parallel-verslagen” in Mattheüs en Markus laten zien, dat Andreas, de broer van Petrus, evenals Jakobus en...

Lees verder
8 maanden geleden

De Heer laat aan Zich vastklampen?

Bijbelgedeelten: Lukas 5 vers 4-11; 1 Timotheüs 1 vers 12-14 Na een niet succesvolle nacht waarin de ervaren vissers niets gevangen hadden, geeft de Heer Petrus opnieuw het bevel om het meer op te gaan en de netten uit te werpen om iets te vangen. Petrus gehoorzaamt, tegen alle “visserslatijn” in, en doet de grootste vangst uit zijn viscarrière. De vissers waren zeker verbaasd. Maar Petrus is met iets heel anders bezig. Hij is ontzet! Hij beseft dat zo’n buitengewone...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (17)

Spreuken 31: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot … en werkt volgens de wens van haar handen … zij merkt dat het met haar zaken goed gaat … zij opent haar hand voor de ellendige … zij spreidt haar handen uit naar de arme … van fijn linnen en roodpurper is haar kleding … Zij doet haar mond open met wijsheid … onderricht uit genegenheid ligt op haar tong … Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig,...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het Christendom (45)

Handelingen 25 vers 1-27; 26 vers 1-8   Vers 1-12 Toen Festus naar Jeruzalem ging om contact te leggen met zijn nieuwe ondergeschikten, grepen de Joden de gelegenheid aan om Paulus aan te klagen. De twee jaar die verstreken waren sinds zijn arrestatie hadden hun haat niet verminderd. De vijandschap tegen de Heer sluimerde niet. Zij vroegen Festus de gevangene naar Jeruzalem te laten komen met de bedoeling hun misdadige voornemen, dat twee jaar eerder was mislukt, uit te voeren....

Lees verder
1 jaar geleden

De weg – de waarheid – het leven

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6) Deze uitspraak is één van de zeven “Ik ben” uitspraken van de Heer Jezus. In de laatste nacht voordat Hij naar Golgotha ging, bereidde Hij Zijn discipelen voor op de dagen die voor hen lagen. Al meer dan drie jaar waren deze mannen Hem gevolgd, lerend van Zijn onderricht en voorbeeld. Zij hadden hun hoop op Hem gevestigd als de Messias, de...

Lees verder
1 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (11)

Maria Magdalena Sta me toe u een zeer persoonlijke vraag te stellen: Bent u echt gelukkig? Geef me geen theoretisch antwoord. Ik verwacht niet, dat u mij vertelt over uw bekering en hoe volmaakt Gods redding is die u door het geloof hebt ontvangen. Ook verwacht ik niet, dat u mij vertelt over de onmetelijke hemelse zegeningen in Christus die iedere gelovige ten deel zijn gevallen. Dat alles zou reden zijn voor echte, heilige vreugde. Maar ik wil een eenvoudig...

Lees verder
2 jaar geleden

Met een voornemen van het hart bij de Heer blijven

Bijbelgedeelten: Handelingen 11 vers 23; Ruth 1 vers 14; 2 Samuël 15 vers 19-22; 2 Koningen 2. Na gehoord te hebben van het wonderbare werk van de Heer in Antiochië, zond de gemeente te Jeruzalem Barnabas uit om met eigen ogen te zien wat de Heer tot stand had gebracht. De vervolging die vanwege Stéfanus was ontstaan, had het evangelie ook naar het gebied van Antiochië gebracht, waar het bereidwillig was aangenomen door de Grieks sprekende Joden. Een groter aantal...

Lees verder