4 jaar geleden

Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen …

“Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen …” (Hoogl. 1:4).

Trek mij!

Dat was het vurige verlangen van de bruid, en het zou ook de onze moeten zijn. In het bewustzijn van de zwakheid, die ons te midden van de wereld kenmerkt, waar we zuchten over zoveel dingen en verlangen naar de bevrijding, mag dit nederig gebed voortdurend opstijgen tot de Heer: Trek mij!

De moeilijkheden van de weg, de droogte van de plaats en de omstandigheden die vaak deprimerend zijn voor ons hart, zijn zodanig dat onze liefde daarbij verkoelt en onze pelgrimstocht vertraagt. Dan ontstaat er een afstand tussen de Heer en ons. Maar in Zijn liefde, goedheid en barmhartigheid trekt Hij ons. Ook hierin blijft Hij Dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid.

Wij zullen achter U aan snellen

De apostel had zich voorgenomen om het rechte pad naar het doel na te streven naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus (Fil. 3:14; 1 Kor. 9:26). In al zijn worstelingen en strijd was hij in staat om de loop met volharding af te ronden, omdat hij zijn blik op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2), gericht hield. Laten ook wij op deze wijze ons daarheen haasten, zodat we de prijs ontvangen mogen (1 Kor. 9:24), wetende dat degenen die op de Heer wachten nieuwe kracht zullen verwerven en ondanks de hindernissen zullen kunnen lopen, zonder vermoeid te raken (Jes. 40:31).

Achter u aan

Jezus, onze Heer, moet het Voorwerp zijn van onze genegenheid. Dat toch onze dorstige zielen alleen Hem zoeken tijdens de lange nacht van Zijn afwezigheid! Zijn rechterhand ondersteunt ons; laten we ons daarom aan Hem vasthouden, om Hem te volgen, ook in het lijden. Binnenkort zullen we met Hem regeren. Hij brengt ons in Zijn binnenkamers van liefde. We kunnen ons daar verheugen en ons in Hem verblijden. We zullen daar Zijn liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid prijzen, want Zijn Naam is een uitgegoten zalfolie (zie: Hoogl. 1:4 en 3).

 

A.C.; © www.haltefest.ch

Jaargang: 1962 – bladzijde: 47

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW