Lijden

50 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (4)

Psalm 55 vers 5-6: “Mijn hart beeft in mijn binnenste, dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij.” Soms bevinden wij ons in een gebroken toestand, niet omdat wij gezondigd hebben, maar omdat anderen tegen ons gezondigd hebben. Dat kan een ouder zijn, een kind, een broer of een zus. Het kan iemand zijn tegen wie we ooit opkeken of voor wie we veel waardering hadden, maar er is iets gebeurd waardoor hij of...

Lees verder
3 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (3)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 “… zodat wij zelf in u roemen in de gemeenten van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt” (vs. 4). Een andere kwalificatie ten opzichte van de eerste brief; daar kon Paulus zeggen dat de omringende volken hadden gesproken over de ingang die zij onder hen hadden gevonden; hier beroemt hij zich op de Thessalonikers in de gemeenten...

Lees verder
4 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (11)

Maria Magdalena Sta me toe u een zeer persoonlijke vraag te stellen: Bent u echt gelukkig? Geef me geen theoretisch antwoord. Ik verwacht niet, dat u mij vertelt over uw bekering en hoe volmaakt Gods redding is die u door het geloof hebt ontvangen. Ook verwacht ik niet, dat u mij vertelt over de onmetelijke hemelse zegeningen in Christus die iedere gelovige ten deel zijn gevallen. Dat alles zou reden zijn voor echte, heilige vreugde. Maar ik wil een eenvoudig...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 22 (4)

Psalm 22 vers 17-22 Wij hebben in de verzen 12-16 gezien hoe de leiders van het volk Israël – voorgesteld door de machtige stieren – de Heer Jezus veel leed hebben aangedaan. Nu spreekt Hij over honden die Hem omringen. Deze onreine dieren wijzen naar de Romeinse soldaten die ook de Heiland bespotten en geslagen hebben. Aan het kruis geslagen “Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord” (Ps....

Lees verder
5 maanden geleden

Lijden (05)

Romeinen 8 vers 17; Lukas 24 vers 26 Lijden en heerlijkheid Slechts weinige hebzuchtige jagers naar de genoegens van deze wereld doen hun wereldse handel niet ten koste van hun geweten. En hij die de vrede van zijn geweten als koopsom betaalt, heeft het goud te duur gekocht. Maar de hemel is goedkoop, zelfs als wij er al onze vleselijke belangen of zelfs het leven zelf voor moeten opgeven. “Moest de Christus dit niet lijden, en [zo] in Zijn heerlijkheid...

Lees verder
5 maanden geleden

Lijden (04)

Psalm 138 vers 3; Klaagliederen 3 vers 24 Gesterkt in het lijden Niemand wordt zo snel tot de troon van de genade geroepen als lijdende gelovigen. “David zegt: “Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel” (Ps. 138:3). Petrus klopte aan bij hen die bijeengekomen waren om voor hem te bidden, terwijl zij juist vanwege hem aan de deur van de hemel klopten. In de gevangenis van een christen...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 22 (3)

Psalm 22 vers 12-16 Het Oude Testament spreekt over het lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheden daarna (1 Petr. 1:11). De Heer Jezus bevestigt dit door het Oude Testament in drieën te delen: “Dit zijn Mijn woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles moest worden vervuld wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes, en in de profeten en psalmen” (Luk. 24:44). In elk deel is er een...

Lees verder
5 maanden geleden

Lijden (02)

Psalm 78 vers 8-9; 1 Petrus 2 vers 20-23 Wees bereid om te lijden Het spreekwoord luidt: “Wie bidden wil leren, moet naar de zee gaan,”1 maar ik denk dat het beter zou zijn om te zeggen: “Wie naar de zee wil gaan (ik bedoel nu de zee van het lijden), moet leren bidden voordat hij erheen gaat.” Beste Christen, lijden kan je plotseling overkomen; wees daarom goed voorbereid. Soldaten krijgen soms bevelen om onmiddellijk te marcheren; zodra de trom slaat,...

Lees verder
5 maanden geleden

Lijden (01)

Filippenzen 1 vers 29; 1 Petrus 4 vers 16 Lijden voor Christus “Want u is het geschonken, ten aanzien van1 Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Fil. 1:29). Geen natuurlijke bekwaamheid of gave zal de mens ooit in staat stellen om uit deze beker te drinken om Christus’ wil. De hoogmoed van de mens is zo groot, dat hij liever voor iets zou lijden dan voor dat; liever van zichzelf en voor zichzelf dan...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 22 (2)

Psalm 22 vers 5-11 Deze Psalm begint met de woorden die de Heer Jezus aan het einde van de drie donkere uren aan het kruis uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Hoe groot was Zijn leed toen! Hij riep met luider stem, maar kreeg geen antwoord. In de verzen 5-11 spreekt de Verlosser eerst over gelovigen die vóór Hem in nood tot God hadden geroepen en een antwoord hadden gekregen. Dan gaat het over Hemzelf: Hoewel...

Lees verder