Volharden

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Beproeving en opvoeding

Johannes 9 vers 1-3; Johannes 11 vers 1-6; Johannes 13 vers 6-8; Romeinen 8 vers 18-30; Hebreeën 10 vers 32-39 Meerdere passages in de Bijbel laten zien hoe God omstandigheden in het persoonlijke leven, in het gezin of in de plaatselijke gemeente zo leidt, dat ze ten goede komen voor de Zijnen. Als Hij het goed vindt om een beproeving te sturen, heeft Hij een doel: Hij wil ons vormen voor Zichzelf. Een onderzoek roept veel ‘waarom-vragen’ op in ons...

Lees verder
7 maanden geleden

De kracht van aanhoudend gebed

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18). Ieder van ons heeft wel eens gebeden over situaties en voor andere mensen zonder resultaat te zien. Als dat gebeurt, raken we gemakkelijk ontmoedigd. In plaats van op te geven, moeten we ons leven opnieuw bekijken om te zien of we iets moeten veranderen. Onze gebeden moeten voortkomen uit een hart, dat...

Lees verder
10 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (9)

Duurzaamheid Spreuken 31 vers 18: “Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft ’s nachts niet.” De ijverige vrouw leert, dat haar werk goede vruchten heeft opgeleverd. Dit maakt haar echter niet laks, maar spoort haar aan tot verdere trouw en volharding. Misschien laat de Heer ons ook van tijd tot tijd weten, dat ons werk voor Hem vrucht heeft gedragen. Misschien heeft onze dienst bijgedragen aan de opbouw van de Zijnen of aan de bekering...

Lees verder
11 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (11)

Maria Magdalena Sta me toe u een zeer persoonlijke vraag te stellen: Bent u echt gelukkig? Geef me geen theoretisch antwoord. Ik verwacht niet, dat u mij vertelt over uw bekering en hoe volmaakt Gods redding is die u door het geloof hebt ontvangen. Ook verwacht ik niet, dat u mij vertelt over de onmetelijke hemelse zegeningen in Christus die iedere gelovige ten deel zijn gevallen. Dat alles zou reden zijn voor echte, heilige vreugde. Maar ik wil een eenvoudig...

Lees verder
1 jaar geleden

Met een voornemen van het hart bij de Heer blijven

Bijbelgedeelten: Handelingen 11 vers 23; Ruth 1 vers 14; 2 Samuël 15 vers 19-22; 2 Koningen 2. Na gehoord te hebben van het wonderbare werk van de Heer in Antiochië, zond de gemeente te Jeruzalem Barnabas uit om met eigen ogen te zien wat de Heer tot stand had gebracht. De vervolging die vanwege Stéfanus was ontstaan, had het evangelie ook naar het gebied van Antiochië gebracht, waar het bereidwillig was aangenomen door de Grieks sprekende Joden. Een groter aantal...

Lees verder
2 jaar geleden

In welke houding bidden wij?

Bijbelplaatsen: Gen. 17:3; 18:22; 1 Kon. 8:54; Pred. 5:1; Dan. 6:11; Hand. 20:36; Matth. 26:39; Mark. 11:25; Kol. 4:2; 1 Tim. 2:8; Jak. 1:6 Onze houding in de aanwezigheid van een bepaald persoon laat iets zien van het soort relatie dat wij met hem of haar hebben. Maar het onthult ook iets over onze eigen innerlijke toestand. In het bijzijn van belangrijke mensen, nemen we een houding aan. Wanneer wij onder vrienden zijn, daarentegen, zijn wij niet zo voorzichtig met...

Lees verder
2 jaar geleden

Beloningen (2)

2. Beloning van trouw in het getuigen voor de Heer De Heer beloont niet alleen de trouw in de dienst, maar ook datgene wat tot uiting komt in het getuigenis dat iedere gelovige hier op aarde geroepen is te geven, en dat hem dikwijls blootstelt aan schande, smaad en zelfs vervolging. Deze beproevingen zijn trouwens voor de verloste het zegel van zijn gelijkvormigheid aan Christus. “Herinnert u het woord dat Ik tot u zei: Een slaaf is niet groter dan...

Lees verder
2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (21)

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18). Geestelijke strijd (deel eenentwintig)   Als wij bidden in de Geest moeten wij waakzaam zijn! De Heer Jezus leerde Zijn discipelen “waakt en bidt” (Matth. 26:41; Mark. 13:33; Luk. 18:1). Waken en bidden geeft de gedachte van waakzaam zijn, op je hoede zijn. De wetenschap dat onze vijand op elk moment kan...

Lees verder
3 jaar geleden

De Openbaring (11)

Openbaring 6   De zegels Het verzegelde boek is nu aan Christus gegeven en God begint “om Zijn werk te doen – vreemd zal Zijn werk zijn – en om Zijn daad te verrichten – ongewoon zal Zijn daad zijn” (Jes. 28:21). Vanaf hoofdstuk 6 tot het einde van hoofdstuk 11 worden de oordelen in chronologische volgorde beschreven. De eerste groep oordelen wordt geïntroduceerd door de zegels te openen. De tweede groep wordt ingeleid door het geluid van de zeven...

Lees verder
3 jaar geleden

Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen …

“Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen …” (Hoogl. 1:4). Trek mij! Dat was het vurige verlangen van de bruid, en het zou ook de onze moeten zijn. In het bewustzijn van de zwakheid, die ons te midden van de wereld kenmerkt, waar we zuchten over zoveel dingen en verlangen naar de bevrijding, mag dit nederig gebed voortdurend opstijgen tot de Heer: Trek mij! De moeilijkheden van de weg, de droogte van de plaats en de omstandigheden die...

Lees verder