Zalven met olie

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

Genezing en vergeving (3)

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen effect hebben. Alleen de God passende belijdenis van verborgen zonden, tot aan hoogmoed en eigenzinnigheid toe. Dit en nog meer in verband met genezing en vergeving … Het zalven met olie “En gij hebt de zalving van de Heilige” (1 Johannes 2:20). “En wat u betreft, de zalving die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u en gij...

Lees verder
15 jaar geleden

Genezing en vergeving (2)

Genadegaven van de genezing waren ‘tekenen’, waardoor de macht van God voor en aan ongelovigen werd geopenbaard. Als kind van God weten we dat we in Zijn liefdevolle en zorgvolle Vaderhanden zijn en zijn wij niet aangewezen op machtsopenbaringen van God. Dit is van kostbare waarde. Wat vindt er dan plaats tijdens zo’n bezoek? Ten eerste gebed; ten tweede het zalven met olie. Of het zalven nu eerst komt of dat er eerst gebeden wordt lijkt niet helemaal duidelijk te...

Lees verder