2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (85)

“Want hij was een goed man en vol van [de] Heilige Geest en van geloof” (Hand. 11:24).

Geloofsvertrouwen en het werk van de Geest

 

De Beginner en Voleinder van het geloof was zowel een man van het gebed als iemand die vol was van de Heilige Geest. Hij leefde in permanente afhankelijkheid en had tegelijkertijd een ononderbroken vertrouwen in de leiding van goddelijke personen.

Barnabas was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. De “zoon der vertroosting” had een hart, dat werkelijk klopte voor zijn broeders en zusters in het geloof. Hij werd gekenmerkt door persoonlijke opoffering (verg. Hand. 4:36-37) en volbracht daarmee de uitnodiging van Johannes, die schrijft: “Kinderen, laten wij niet liefhebben met [het] woord of met de tong, maar met [de] daad en in waarheid” (1 Joh. 3:18).

Het is opvallend, dat zowel bij Stefanus als ook bij Barnabas de uitdrukking “vol van de Heilige Geest” in verband wordt gebracht met geloof. Deze mannen hadden het volste vertrouwen in de leiding van de Geest en ervoeren heel praktisch hoe Hij hen dagelijks leidde. Het is één ding om in beginsel te weten, dat de Heilige Geest in mij woont, en iets anders om mijzelf van ganser harte over te geven aan de Geest van God en elke dag bewust de leiding van mijn leven aan Hem over te dragen. Dat vereist vertrouwen!

Is het in uw leven zichtbaar, dat het geloof door liefde werkt (verg. Gal. 5:6)? Vertrouwt u op de leiding van de Geest in uw leven, of is het meer een abstract iets voor u? Hoe vaak laat u bewust iets los en doet u iets eenvoudig alleen daarom, omdat u gelooft dat de Geest u leidt?

 

Jan Philip Svetlik; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.03.2018

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW