Heilige Geest

103 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 uur geleden

Overdenking Psalm 119 (11)

Psalm 119 vers 17: “Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen.” De dienaar is niet afhankelijk van mensen voor zijn dienst. Het goede dat hij ontvangt komt rechtstreeks van zijn meester. Opgemerkt moet worden, dat de geestelijke dienaar niet spreekt over zijn dienst, maar over Hem, die de bron en onderhouder ervan is. Vers 17,18,19,20,22,23 en 24 getuigen, dat de dienst van God in wezen geestelijk is. Dit is niet dat wat...

Lees verder
2 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09b)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10   “Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien” (vs. 3). De Heer Jezus reageert op de erkenning van Nicodémus met geen enkel woord. Schijnbaar zonder enig verband spreekt Hij rechtstreeks over de noodzaak van de nieuwe geboorte. Wat heeft Zijn antwoord te maken met de opmerking van Nicodémus? Het onderwijs van de Heer Jezus...

Lees verder
2 maanden geleden

Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 2-9   “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh 17:16). De besnijdenis is een teken onder Gods volk, dat ze werkelijk van Hem zijn, apart gezet voor Zichzelf naar Zijn raadsbesluit. Voor de vader van de gelovigen was het een teken van het verbond, dat God met hem had gesloten (Gen. 17:11). De woorden van de Heer: “Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn”...

Lees verder
2 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2 In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23) staat...

Lees verder
2 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (8)

Bijbelgedeelte: 1 Johannes 4 vers 4   Jouw kracht   Beste gelovige vriend, Het is een geweldig feit dat de Heilige Geest van God, een Goddelijk persoon, op aarde is en dat jij de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar misschien zeg je: “Ik heb nog niets bijzonders gevoeld. Is het mogelijk voor iemand om de Heilige Geest te ontvangen zonder een grote en unieke ervaring?” Natuurlijk is dit mogelijk, twee dingen spreken hiervoor. Ten eerste bestaan de uiterlijke en zichtbare...

Lees verder
4 maanden geleden

Onze Vader in de hemelen … Mattheüs 6 vers 9

Het kan zijn dat de term “Vader” de meest gebruikte naam is in gebed. Maar het kan ook zijn, dat velen die het gebruiken niet echt in de familie van God zijn, en daarom God niet echt kennen als hun Vader. Velen denken dat God de Vader van ons allemaal is, van gelovigen en ongelovigen, omdat Hij onze Schepper is. Ze zouden zelfs Maleachi 2 vers 10 kunnen citeren: “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons...

Lees verder
5 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (20)

Mattheüs 11 vers 28-29: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen.” De toehoorders tot wie de Heer Jezus sprak, worstelden met de verwachtingen en juridische lasten die anderen hen oplegden, door de religieuze leiders van hun tijd. Vandaag de dag gaan velen gebukt onder de hoge verwachtingen en...

Lees verder
6 maanden geleden

De andere Voorspraak (3)

Pinksteren 26 mei 2023 De vorige keer hebben we het belangrijke feit behandeld dat de Heilige Geest, nu Hij is neergedaald, in de gelovigen woont en dat ons lichaam daarom “de tempel van de Heilige Geest” is.1 Vol van de Heilige Geest Laten we nu even bij dit punt blijven. Ieder van ons heeft zeker al geprobeerd de vraag voor zichzelf te beantwoorden: Als mijn lichaam de tempel van de Heilige Geest is, waarom vertoont mijn leven dan zo weinig...

Lees verder
9 maanden geleden

Oog in oog met God

Johannes 14 vers 9: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” Jaren geleden wilde ik de Heer Jezus beter leren kennen, dus begon ik de evangeliën te lezen. Ik bracht elke dag tijd door met kijken naar hoe Hij met anderen omging. Ik zag Zijn afhankelijkheid van Zijn Vader; ik zag Zijn mededogen en zorg voor anderen; ik zag Zijn haat voor de zonde en Zijn liefde voor de zondaar! Als we Zijn leven bestuderen, zal de Geest van...

Lees verder
9 maanden geleden

De profeet Daniël (02)

Daniël 2 vers 1-13 Hoofdstuk 1 was een soort inleiding tot dit boek, het eigenlijke begin van de profetische boodschap is hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1 was als het ware de voorbereiding op de show die nu volgt. Het toonde ons het toneel van de gebeurtenissen, de betrokkenen en het resultaat van God. Een jongeman en zijn drie vrienden eerden God door trouw en vertrouwen in gevangenschap in een vreemde en goddeloze omgeving. Zij willen zich niet verontreinigen, en God reageert...

Lees verder