Heilige Geest

73 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (89)

Voor de Geest zaaien   “Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).   De Zoon van God kwam om ons eeuwig leven – leven in overvloed – te geven. Hij zond ook de Heilige Geest die ons ertoe brengt om van dit leven te genieten (verg. Joh. 4:14). Welke positieve dingen zijn er, die wij kunnen doen of waarmee...

Lees verder
1 maand geleden

De eerste decennia van het christendom (28)

Handelingen 13 vers 1-12 Hoofdstuk 13 Vers 1-3 Met dit hoofdstuk begint het tweede deel van de Handelingen van de Apostelen, met als kenmerk het apostelambt van de apostel Paulus. Gods geduld met het Joodse volk was ten einde gekomen. We zagen in hoofdstuk 3 hoe Petrus’ oproep tot bekering – “opdat [de] tijden van verkwikking mogen komen van [het] aangezicht van de Heer …” – werd afgewezen. Daarom zal het volk pas in het genot komen van de aardse...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (88)

“Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21). Het kwade overwinnen door het goede   In de woestijn overwon de Heer Jezus op indrukwekkende wijze het kwade door het goede. Onder leiding van de Geest trok Hij het zwaard van de Geest toen satan Hem aanviel. Zijn strijd was niet tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldbeheerser van deze duisternis (vgl. Ef. 6:12). Hij streed met de wapenrusting van God en...

Lees verder
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (26)

Handelingen 11 vers 19-26   Vers 19-21 De heiligen, vervolgd en verstrooid na de dood van Stéfanus, gingen door met het prediken van het Woord van God (verg. hoofdstuk 8:4). Zij trokken door naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Onder hen waren Cyprioten en mannen uit Cyrene die – door hun naaste relaties – vertrouwd waren met de Grieken en hun het evangelie verkondigden. Het waren dus eenvoudige gelovigen die het Woord van God uitdroegen buiten de grenzen van het Joodse...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (87)

“En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest” (Ef. 5:18). Vervuld met de Heilige Geest   De Zoon van God was te allen tijde vol van de Heilige Geest. Bij Hem was er niets, dat op enigerlei wijze het werk van de Geest belemmerde. Hij leefde een leven waarin God centraal stond en streefde dezelfde doelen na, die ook de Geest van God nastreefde. Op alle gebieden van Zijn leven stond Hij onder...

Lees verder
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (25)

Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 11 vers 1-18   Vers 44-48 In de toespraak van Petrus zijn de vier verschillende kanten van het werk van de Heilige Geest, waarover de Heer sprak, te zien: Hij herinnerde zich alles wat Jezus had gezegd en wat de toenmalige discipelen slechts weinig of helemaal niet hadden begrepen (= inhoud van de evangeliën, verg. Joh. 14:26; Hand. 10:36-40). Hij getuigt van een verheerlijkte Christus (= inhoud van de Handelingen, verg. Joh. 15:26,27; Hand. 10:41)....

Lees verder
2 maanden geleden

Troost van boven

Troost Handelingen9 vers 31; 2 Korinthe 1 vers 3; 2 Thessalonika 2 vers 16 en 17.   God troost ons. De Drie-enige God is bezig ons hart tot rust te brengen en te troosten: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting …” (2 Kor. 1:3). En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (86)

“Want hij die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God; want Hij geeft de Geest niet met mate” (Joh. 3:34). De woorden van God spreken   De Heer Jezus “ontving” de Heilige Geest zonder enige beperking. De Geest woonde in Hem als een Persoon van de Godheid, zoals de Volheid van de Godheid in Hem helemaal woonde en woont (verg. Kol. 1:19; 2:9). Christus was het heilige vat van de Geest van God, van waaruit de Heilige Geest onophoudelijk...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (85)

“Want hij was een goed man en vol van [de] Heilige Geest en van geloof” (Hand. 11:24). Geloofsvertrouwen en het werk van de Geest   De Beginner en Voleinder van het geloof was zowel een man van het gebed als iemand die vol was van de Heilige Geest. Hij leefde in permanente afhankelijkheid en had tegelijkertijd een ononderbroken vertrouwen in de leiding van goddelijke personen. Barnabas was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. De “zoon...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (84)

“Jezus nu, vol van [de] Heilige Geest, … werd door de Geest geleid …” (Luk. 4:1). Een Mens vol van de Heilige Geest   Lukas bericht ons, dat de Mens vol was van de Heilige Geest naar het hart van God. Dit is de eerste keer dat het Woord van God zoiets zegt over een mens. Er zijn enkele personen die met de Geest werden vervuld voor speciale taken. Maar de uitdrukking “vol van de Heilige Geest” gaat verder dan...

Lees verder