Heilige Geest

106 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

Het huis van God 3 (drie voorwaarden)

Bijbelgedeelte: Handelingen 1 vers 3+5+9 In het eerste hoofdstuk van Handelingen komen we drie grote feiten tegen. Ten eerste vinden we, dat de verlossing is volbracht. In Handelingen 1 vers 3 lezen we: “aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen.” Zijn lijden was voorbij – de verlossing was volbracht. Dat was het eerste grote feit. Daarna volgden er nog twee: De Heer Jezus Christus is opgenomen in de hemel en de...

Lees verder
3 maanden geleden

De Openbaring (19)

Openbaring 13 vers 1-10 De onderdrukker van de volkeren   In hoofdstuk 12 zagen we de draak in directe vijandschap met de vrouw. Maar hoofdstuk 13 laat ons zien, dat hij achter de schermen werkt via zijn tussenpersonen, want satan probeert altijd sluw te werk te gaan en zelf onopgemerkt te blijven. Hoewel het einde van zijn dodelijke invloed nadert, is hij nog steeds de god van deze wereld. Hij gebruikt de tijd die hem nog rest met angstaanjagende energie...

Lees verder
4 maanden geleden

De symboliek van de tabernakel (06)

Exodus 25 vers 31-40; 27 vers 10-21; Leviticus 24 vers 1-4; Numeri 8 vers 1-4 De gouden kandelaar De gouden kandelaar was eigenlijk een lampenstandaard, omdat hij van olie werd voorzien. Als we het over een kandelaar hebben, moeten we dit in gedachten houden. Het was gemaakt van zuiver goud. In tegenstelling tot de vorige voorwerpen die we hebben bekeken, werd er geen acaciahout gebruikt bij de vervaardiging en wordt er geen maat vermeld voor de grootte. Het woog 1...

Lees verder
8 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (11)

Psalm 119 vers 17: “Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen.” De dienaar is niet afhankelijk van mensen voor zijn dienst. Het goede dat hij ontvangt komt rechtstreeks van zijn meester. Opgemerkt moet worden, dat de geestelijke dienaar niet spreekt over zijn dienst, maar over Hem, die de bron en onderhouder ervan is. Vers 17,18,19,20,22,23 en 24 getuigen, dat de dienst van God in wezen geestelijk is. Dit is niet dat wat...

Lees verder
10 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09b)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10   “Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien” (vs. 3). De Heer Jezus reageert op de erkenning van Nicodémus met geen enkel woord. Schijnbaar zonder enig verband spreekt Hij rechtstreeks over de noodzaak van de nieuwe geboorte. Wat heeft Zijn antwoord te maken met de opmerking van Nicodémus? Het onderwijs van de Heer Jezus...

Lees verder
10 maanden geleden

Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 2-9   “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh 17:16). De besnijdenis is een teken onder Gods volk, dat ze werkelijk van Hem zijn, apart gezet voor Zichzelf naar Zijn raadsbesluit. Voor de vader van de gelovigen was het een teken van het verbond, dat God met hem had gesloten (Gen. 17:11). De woorden van de Heer: “Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn”...

Lees verder
10 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2 In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23) staat...

Lees verder
10 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (8)

Bijbelgedeelte: 1 Johannes 4 vers 4   Jouw kracht   Beste gelovige vriend, Het is een geweldig feit dat de Heilige Geest van God, een Goddelijk persoon, op aarde is en dat jij de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar misschien zeg je: “Ik heb nog niets bijzonders gevoeld. Is het mogelijk voor iemand om de Heilige Geest te ontvangen zonder een grote en unieke ervaring?” Natuurlijk is dit mogelijk, twee dingen spreken hiervoor. Ten eerste bestaan de uiterlijke en zichtbare...

Lees verder
11 maanden geleden

Onze Vader in de hemelen … Mattheüs 6 vers 9

Het kan zijn dat de term “Vader” de meest gebruikte naam is in gebed. Maar het kan ook zijn, dat velen die het gebruiken niet echt in de familie van God zijn, en daarom God niet echt kennen als hun Vader. Velen denken dat God de Vader van ons allemaal is, van gelovigen en ongelovigen, omdat Hij onze Schepper is. Ze zouden zelfs Maleachi 2 vers 10 kunnen citeren: “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons...

Lees verder
1 jaar geleden

Gebroken maar gezegend (20)

Mattheüs 11 vers 28-29: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen.” De toehoorders tot wie de Heer Jezus sprak, worstelden met de verwachtingen en juridische lasten die anderen hen oplegden, door de religieuze leiders van hun tijd. Vandaag de dag gaan velen gebukt onder de hoge verwachtingen en...

Lees verder