Broederliefde

24 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 weken geleden

Gastvrijheid (16)

1 Timotheüs 5 vers 9-10: “Laat een weduwe worden ingeschreven als zij niet minder dan zestig jaar oud is, de vrouw van één man is [geweest en] getuigenis heeft door haar goede werken: als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij [de] voeten van heiligen heeft gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleend, als zij zich op alle goed werk toegelegd heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel zestien) Uit de instructies van Paulus aan Timotheüs blijkt dat de...

Lees verder
2 maanden geleden

Galaten 6 vers 1

Galaten 6 vers 1: “Broeders, zelfs als iemand door een overtreding  overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht1 in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf [2], opdat ook u2 niet in verzoeking komt.” Een hart dat zorgt voor de schapen van Christus   De apostel zegt tegen de broeders die het werk op zich hebben genomen om de gevallenen terecht te brengen, dat dit moet gebeuren in een geest van zachtmoedigheid. We moeten zachtmoedig zijn, anders kunnen we...

Lees verder
2 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (3)

Liefde Spreuken 31 vers 12: “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.” De eerste zorg van deze vrouw is haar man. Pas later volgen kinderen en huispersoneel. Dit is ook de door God bedoelde volgorde. De jonge vrouwen moet worden opgedragen eerst hun man lief te hebben en daarna hun kinderen (zie Titus 2:4). Zo zou (geestelijk toegepast) liefde voor onze Heer boven alles in ons leven moeten staan, inclusief liefde voor de “huishouding...

Lees verder
3 maanden geleden

Gastvrijheid (14)

“Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem” (Spr. 14:31). De gewoonte van gastvrijheid (deel veertien) Iedere christen is een meesterwerk van God. Efeze 2 vers 10 herinnert ons eraan dat wij “zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.” Wij moeten de liefde van Christus weerspiegelen door het tonen van goede werken. Wij worden niet gered door werken, maar goede werken...

Lees verder
3 maanden geleden

Gastvrijheid (13)

“Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen <in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen, en> allen nu die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk, en zij verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit aan allen, naardat iemand nodig had. En met...

Lees verder
3 maanden geleden

Gastvrijheid (9)

“<Want> ik heb mij zeer verblijd toen1 er broeders kwamen en van uw waarheid getuigden, zoals u in [de] waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt, en dat jegens vreemdelingen, die van uw liefde getuigd hebben tegenover [de] gemeente; u zult er goed aan doen, als u hen voorthelpt op een wijze God waardig; want zij zijn...

Lees verder
3 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (2)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 “… genade zij u en vrede van God <onze> Vader en van [de] Heer Jezus Christus” (vs. 2). De apostel wenst de Thessalonikers genade en vrede toe; genade voor hun weg ondanks hun vervolgingen (verg. 2 Thess. 2:16), en vrede voor het hart ondanks deze beproevingen en ongunstige omstandigheden (verg. 2 Thess. 3:16). En deze genade en vrede komen van God onze Vader, wat meer een...

Lees verder
4 maanden geleden

Gastvrijheid (6)

“Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem en toen hij [hem] zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, terwijl hij daar olie en wijn op goot, zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag haalde hij twee denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei: Verzorg  hem, en wat u meer ten kost mocht leggen, zal ik u...

Lees verder
4 maanden geleden

Gastvrijheid (2)

“Vergeet de gastvrijheid niet, want daardoor hebben sommigen onwetend engelen gehuisvest” (Hebr. 13:2). De gewoonte van gastvrijheid (deel twee) De instructie hier om niet te vergeten vreemdelingen te verzorgen, zou beter vertaald kunnen worden: “Wees niet vergeetachtig in gastvrijheid” (Darby) of “Vergeet niet gastvrijheid te tonen aan vreemdelingen” (ESV). De verwijzing die bij deze aansporing hoort zou deze Joodse gelovigen zeer bekend in de oren klinken. Hun gedachten zouden teruggaan naar het moment waarop Abraham drie vreemdelingen ontving en hun...

Lees verder
1 jaar geleden

Het einde van alles nu is nabij

“Het einde van alles nu is nabij; weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Vóór alles, hebt vurige liefde tot elkaar, want de liefde bedekt een menigte van zonden” 1 Petrus 4 vers 7-8). Inhoud De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De vermaning van Petrus De vermaning van Paulus De vermaning van Johannes De morele invloed op onze ziel Bezonnenheid Gebed Liefde tot de broeders en zusters De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De...

Lees verder