Broederliefde

28 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Evenwicht

Leestijd: 4 minuten Wij mensen, en dat geldt ook voor ons gelovigen, zijn vaak eenzijdig in ons oordeel en gedrag. Deze eenzijdigheid is ook vaak duidelijk in ons leven als christenen. Er zijn maar weinig gelovigen die echt evenwichtig zijn in de christelijke leer en praktijk. In het Deuteronomium vermaant Mozes het volk Israël herhaaldelijk om niet naar rechts of naar links af te wijken (hfdst. 5:32; 17:11, 20; 28:14). Jozua wordt aan het begin van zijn bediening ook door...

Lees verder
7 maanden geleden

Anderen zijn er niet …

Leestijd: 2 minuten Hoe moeilijk vinden we het soms om ook met elkaar samen te leven. Het liefst zouden we onze medegelovigen zelf “scheppen.” Maar God heeft voor een andere manier gezorgd. God zij dank! “Neem mensen zoals ze zijn. Er zijn geen anderen,” zei Konrad Adenauer, de eerste Duitse kanselier van 1949-63. Het herinnert me eraan, dat we als gelovigen “goed samengevoegd” zijn (Ef. 4:16) en met elkaar verbonden zijn – plaatselijk en daarbuiten. Ook daar kunnen we de...

Lees verder
8 maanden geleden

Eigenschappen van God (4)

De God van vergeving Bijbelplaatsen: Nehemia 9 vers 17; Psalm 103 vers 12; Jesaja 38 vers 17; Micha 7 vers 19; Hebreeën 10 vers 17; Psalm 32 vers 1 en 2; Kolosse 3 vers 13; Efeze 4 vers 32 Zó wonderbaarlijk is onze Heer “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7). Elke dag klinken er droevige trommels voor ons huis in Guyana. Hindoes uit ons dorp gaan naar de tempel met offers om hun goden te...

Lees verder
12 maanden geleden

De gewoonte van gastvrijheid (25)

Johannes 3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel vijfentwintig) Gastvrijheid in bijbelse zin is bereid zijn iedereen te dienen, zonder de verwachting iets terug te krijgen. Dit is Gods hart van gastvrijheid. In feite heeft Hij gastvrijheid uitgevonden, en staat Hij model voor ons. We zouden kunnen zeggen, dat onze God...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (16)

1 Timotheüs 5 vers 9-10: “Laat een weduwe worden ingeschreven als zij niet minder dan zestig jaar oud is, de vrouw van één man is [geweest en] getuigenis heeft door haar goede werken: als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij [de] voeten van heiligen heeft gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleend, als zij zich op alle goed werk toegelegd heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel zestien) Uit de instructies van Paulus aan Timotheüs blijkt dat de...

Lees verder
1 jaar geleden

Galaten 6 vers 1

Galaten 6 vers 1: “Broeders, zelfs als iemand door een overtreding  overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht1 in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf [2], opdat ook u2 niet in verzoeking komt.” Een hart dat zorgt voor de schapen van Christus   De apostel zegt tegen de broeders die het werk op zich hebben genomen om de gevallenen terecht te brengen, dat dit moet gebeuren in een geest van zachtmoedigheid. We moeten zachtmoedig zijn, anders kunnen we...

Lees verder
1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (3)

Liefde Spreuken 31 vers 12: “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.” De eerste zorg van deze vrouw is haar man. Pas later volgen kinderen en huispersoneel. Dit is ook de door God bedoelde volgorde. De jonge vrouwen moet worden opgedragen eerst hun man lief te hebben en daarna hun kinderen (zie Titus 2:4). Zo zou (geestelijk toegepast) liefde voor onze Heer boven alles in ons leven moeten staan, inclusief liefde voor de “huishouding...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (14)

“Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem” (Spr. 14:31). De gewoonte van gastvrijheid (deel veertien) Iedere christen is een meesterwerk van God. Efeze 2 vers 10 herinnert ons eraan dat wij “zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.” Wij moeten de liefde van Christus weerspiegelen door het tonen van goede werken. Wij worden niet gered door werken, maar goede werken...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (13)

“Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen <in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen, en> allen nu die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk, en zij verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit aan allen, naardat iemand nodig had. En met...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (9)

“<Want> ik heb mij zeer verblijd toen1 er broeders kwamen en van uw waarheid getuigden, zoals u in [de] waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt, en dat jegens vreemdelingen, die van uw liefde getuigd hebben tegenover [de] gemeente; u zult er goed aan doen, als u hen voorthelpt op een wijze God waardig; want zij zijn...

Lees verder