2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (100)

05De kracht van de eeuwige geest

 

“Christus, die door [de] eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd” (Hebr. 9:14).

33 jaar lang deed de Heer Jezus de wil van God en leefde een toegewijd leven van overgave. De Geest gaf Hem de kracht om 40 dagen lang in de woestijn door satan verzocht te worden terwijl Hij vastte, om demonen uit te drijven en mensen te genezen. Vooral in het evangelie van Lukas, waar het mens-zijn van de Heer Jezus op de voorgrond staat, lezen we, dat de kracht van de Heer van Hem uitging en dat Hij in die kracht genas en wonderen deed (verg. Luk. 5:17; 6:19; 8:46).

Maar het grootste offer van zijn leven moest nog komen: Hij moest in zwakheid gekruisigd worden (verg. 2 Kor 13:4). Toen de Knecht van God daar tenslotte hing aan het vloekhout tussen hemel en aarde, moest Hij zeggen: “Mijn kracht is verdroogd als een potscherf” (Ps. 22:16). Toch is het juist in deze plaats van uiterste zwakheid, dat Hij het grootste werk van Zijn leven volbrengt! In welke kracht doet Hij dit? Hij offert zichzelf aan God in de kracht van de eeuwige Geest.

Staat u voor een grote taak en weet u niet waar u de kracht kunt vinden om die te overwinnen? Voelt u zich zwak en onbekwaam tegenover uitdagingen die als bergen voor u staan? Vergeet niet dat de eeuwige Geest van God, die in u woont, u altijd de kracht wil geven die u nodig hebt om de wil van God te doen.

God wil eerst in u werken voordat Hij door u heen werkt! Hij wil u sterken door Zijn Geest in de inwendige mens, zodat de Christus in uw hart woont en u geworteld bent in Zijn liefde (verg. Ef. 3:16-17). Maar dat niet alleen: in de kracht van de Heilige Geest kan Hij zelfs dingen in u bewerken die u nooit voor mogelijk had gehouden – veel meer dan wat wij bidden of denken (verg. Ef. 3:20).

Vraag u zich soms af, als u terugkijkt, dat God dingen in u heeft bewerkt die u een paar jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden? Wat zou het besef, dat de eeuwige Geest van God in u woont, in u bewerken?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 06.06.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW