Wil van God

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (14)

Psalm 131 1. Een pelgrimslied, van David. HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 2. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 3. Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (59)

Bid, totdat u bidt!   “En Hij verliet hen, ging opnieuw weg en bad voor [de] derde keer, terwijl Hij opnieuw hetzelfde woord sprak” (Matth. 26:44).   De Zoon van God bidt drie keer in Gethsémané, elke keer een uur lang. Hij brengt Zijn zorgen herhaaldelijk aandringend bij de Vader. Zou vijf minuten ook niet genoeg zijn geweest? Nee! Het kostte Hem tijd om Zijn hart zolang voor God uit te storten, totdat Hij op Zijn knieën tot rust kwam....

Lees verder
2 jaar geleden

Het boek Jozua (02) – De oproep om te vertrekken en in bezit te nemen

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 2-9: 2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. 3. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. 4. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote...

Lees verder
2 jaar geleden

Voornemen van het hart

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk …” (Dan. 1:8). “… het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden” (Dan. 3:18). Een voornemen wordt in het hart genomen Het hart is de zetel van de beslissingen en de wilskracht. Daaruit zijn de uitingen van het leven...

Lees verder
4 jaar geleden

Langs de afgrond rijden?

Bijbelverzen: Efeze 5:10,17; Filippi 1:10; Kolosse 1:9,10; Romeinen 12:2. Een rijk landheer moest een nieuwe koetsier aanstellen. Op de dag dat de beslissing over de nieuwe koetsier werd genomen, waren verschillende koetsiers op het landgoed gearriveerd. Aan elk van de koetsiers werd dezelfde vraag gesteld: “Hoe zeker kun je me langs een smal bergpad rijden?” De eerste koetsier kon veilig tot een meter langs de rand van het ravijn rijden. De tweede koetsier zelfs tot slechts een halve meter en...

Lees verder
6 jaar geleden

De wil van God kennen en doen

“… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2); “Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is” (Ef.5:17). Waarom zouden we de wil van God moeten doen? → De Heer Jezus is onze Heer, we behoren Hem toe, en als zodanig doen wij ook Zijn wil (1 Kor. 6:20); → daardoor tonen we Hem dankbaarheid voor wat Hij voor ons aan het kruis  heeft gedaan (Gal. 2:20; Joh....

Lees verder
14 jaar geleden

1 Thessalonika 4 (10)

In dit hoofdstuk gaat de apostel met het thema van het voorgaande gedeelte zonder onderbreking verder. Daarbij gaat hij ook het in onze tijd zo actuele onderwerp ‘hoererij’ niet uit de weg. ‘Porno’ is vandaag in. Wat zegt God hierover? 1 Thessalonika 4:1-3 A. Inleiding tot hoofdstuk 4 In dit hoofdstuk gaat de apostel met het thema van het voorgaande gedeelte zonder onderbreking verder. Hij wenste, dat God de Vader en de Heer Jezus de Thessalonikers in de LIEFDE overstromend maakten...

Lees verder
15 jaar geleden

Uit de schat(kist)kamer van een Christen!

De aktuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte tekst is uit een werk, dat voor het grootste deel intussen uitgegeven is … Graag hebben de mensen een gemakkelijk te hanteren doeltreffend middel, zoiets als een receptenboek, om de wil van God te onderscheiden. Wij bladeren in de literatuur van onze vaderen … De actuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte...

Lees verder
17 jaar geleden

Hoe ken ik de wil van God voor mijn leven?

Lezen: Handelingen 16:6-12 De vraag: “Hoe ken ik de wil van God voor mijn leven?” is niet alleen een theoretisch probleem waarover je gemoedelijk bij de open haard discussies voert, maar kan je mogelijkerwijze al morgenvroeg weer heel intensief en concreet bezig houden. Een episode in het leven van de apostel Paulus toont je misschien eens een principe, hoe je de wil van God voor een heel bepaalde situatie kunt ervaren. 1. Het probleem bij Paulus We kijken even in...

Lees verder
17 jaar geleden

Wat denkt u van Christus?

Op een dag begon een man, die met de trein reisde, over de Bijbel te debatteren met een Christen die naast hem zat. “Als u mij kunt bewijzen dat Jona door een walvis werd opgeslokt, zal ik de rest van de Bijbel geloven”, zei hij. “Wat denkt u van Christus?”, antwoordde zijn metgezel. Verbaasd door het vreemde antwoord, riep de eerste man uit: “Daar gaat het niet over”. “Oh nee, is dat zo?”, antwoordde de ander. “Zeg mij, denkt u...

Lees verder