Geestelijke kracht

23 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

Hij houdt me vast

16 mei 2023 Jesaja 41 vers 13: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” Vaak bevinden we ons in overweldigende omstandigheden en lijkt het alsof we er tot over onze oren in zitten. Petrus illustreert dit duidelijk voor ons in Mattheüs 14, toen hij midden in de storm uit het schip stapte om naar Jezus toe te lopen. Toen hij de wind zag, begon hij te...

Lees verder
2 maanden geleden

De kracht van de opstanding

Romeinen 6 vers 9: “… daar wij weten dat Christus, nu Hij uit [de] doden is opgewekt, niet meer sterft: [de] dood heerst niet meer over Hem.”.  De opstanding van Jezus Christus is een fundamentele waarheid van de evangelieboodschap. Wij geloven dat Christus “voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt naar de Schriften” (1 Kor. 15:3-4). Het evangelie is niet simpelweg kennis die informeert. Het...

Lees verder
3 maanden geleden

De prijs van het geloof

Hebreeën 11 vers 24: “Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.” Veel mensen beschouwen Mozes als een bijbelse “pilaar” van...

Lees verder
4 maanden geleden

Johannes 15 (5)

Johannes 15 vers 5: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen.” In Hem blijven … veel vrucht dragen … Dit is de tweede keer dat de Heer verklaart: “Ik ben de Wijnstok.” Waarom zou Hij deze verklaring moeten herhalen? De Heer Jezus wil, dat wij begrijpen dat de enige manier om het gebod “blijft in Mij” te gehoorzamen, is onze...

Lees verder
4 maanden geleden

Johannes 15 (4)

Johannes 15 vers 4: “Blijft in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.” In Hem blijven … vrucht dragen … Mij is verteld, dat wanneer een ent in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig proces plaatsvindt. Ten eerste schiet de nieuwe ent zijn vormende wortels en vezels naar beneden in de stam, en de stam...

Lees verder
5 maanden geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (2)

In deel 1 van dit artikel hebben we enkele inleidende opmerkingen gehad over de Psalmen en over Psalm 46 in het bijzonder. In hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 3, zien we God als oppermachtig voor veiligheid, kracht en bijstand. De reden van het geloof (vs. 2) “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” “God is onze toevlucht” – Veiligheid De openingsverklaring brengt ons allereerst de aanspraken en rechten...

Lees verder
6 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (8)

Afhankelijkheid Spreuken 31 vers 17: “Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk.” De ijverige vrouw1 heeft een inspannende werkdag voor de boeg. Daarvoor heeft ze kracht nodig, waarmee ze zich als een riem omgordt. De kracht komt niet uit haarzelf voort. Zo is het ook met ons. Als we op onze eigen kracht vertrouwen, zullen we heel snel vallen. Maar hoe versterken we onze handen? Gods oproep door Zacharia: “Versterk uw handen”2 (Zach. 8:9,13) geldt ook...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (100)

05De kracht van de eeuwige geest   “Christus, die door [de] eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd” (Hebr. 9:14). 33 jaar lang deed de Heer Jezus de wil van God en leefde een toegewijd leven van overgave. De Geest gaf Hem de kracht om 40 dagen lang in de woestijn door satan verzocht te worden terwijl Hij vastte, om demonen uit te drijven en mensen te genezen. Vooral in het evangelie van Lukas, waar het mens-zijn van de...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (24)

“Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft” (1 Kon. 19:18). Elia bevond zich in een plaats van ontmoediging en zelfs depressie. Toen zijn ontmoediging begon, wendde hij zich niet tot de Heer voor kracht en hulp, maar in plaats daarvan zocht hij in zichzelf naar hulp en die werd niet gevonden. Toen begon hij naar anderen te kijken met...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (21)

“Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen” (1 Kon. 19:5-6). Elia was in een slaap van depressie; uitputting had zijn tol geëist. Het begon met ontmoediging, iets wat we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Maar Elia voedde die ontmoediging...

Lees verder