Geestelijke kracht

18 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (2)

In deel 1 van dit artikel hebben we enkele inleidende opmerkingen gehad over de Psalmen en over Psalm 46 in het bijzonder. In hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 3, zien we God als oppermachtig voor veiligheid, kracht en bijstand. De reden van het geloof (vs. 2) “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” “God is onze toevlucht” – Veiligheid De openingsverklaring brengt ons allereerst de aanspraken en rechten...

Lees verder
2 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (8)

Afhankelijkheid Spreuken 31 vers 17: “Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk.” De ijverige vrouw1 heeft een inspannende werkdag voor de boeg. Daarvoor heeft ze kracht nodig, waarmee ze zich als een riem omgordt. De kracht komt niet uit haarzelf voort. Zo is het ook met ons. Als we op onze eigen kracht vertrouwen, zullen we heel snel vallen. Maar hoe versterken we onze handen? Gods oproep door Zacharia: “Versterk uw handen”2 (Zach. 8:9,13) geldt ook...

Lees verder
10 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (100)

05De kracht van de eeuwige geest   “Christus, die door [de] eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd” (Hebr. 9:14). 33 jaar lang deed de Heer Jezus de wil van God en leefde een toegewijd leven van overgave. De Geest gaf Hem de kracht om 40 dagen lang in de woestijn door satan verzocht te worden terwijl Hij vastte, om demonen uit te drijven en mensen te genezen. Vooral in het evangelie van Lukas, waar het mens-zijn van de...

Lees verder
12 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (24)

“Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft” (1 Kon. 19:18). Elia bevond zich in een plaats van ontmoediging en zelfs depressie. Toen zijn ontmoediging begon, wendde hij zich niet tot de Heer voor kracht en hulp, maar in plaats daarvan zocht hij in zichzelf naar hulp en die werd niet gevonden. Toen begon hij naar anderen te kijken met...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (21)

“Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen” (1 Kon. 19:5-6). Elia was in een slaap van depressie; uitputting had zijn tol geëist. Het begon met ontmoediging, iets wat we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Maar Elia voedde die ontmoediging...

Lees verder
1 jaar geleden

De ware wijnstok (5)

Leestijd: 3 minuten “Blijft in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:4-5). Mij is verteld dat wanneer een rank in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (94)

“En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galiléa” (Luk. 4:14). Dienen in de kracht van de Geest   40 dagen lang vastte de Zoon van God in de woestijn. Lukas, de arts, schrijft uitdrukkelijk dat Hij honger had (Luk. 4:2). Maar juist nu was het moment gekomen, dat Hij zou terugkeren naar Galilea om Zijn openbare dienst te beginnen. Maar hoe zou Hij – als we aan Zijn Mensheid denken – zo’n lange mars moeten afleggen...

Lees verder
1 jaar geleden

Al mijn bronnen zijn in U (3)

Psalm 87 vers 7 5. Christus, de bron van vrede Voordat onze Heer van de Zijnen afscheid nam, richtte Hij tot hen deze hartverwarmende boodschap: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:27). De eerste vrede die hier wordt genoemd is die welke Hij voor ons heeft verworven door Zijn werk aan het kruis, dankzij welke onze zonden zijn verzoend en onze schuld is weggenomen. “… na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis”...

Lees verder
1 jaar geleden

Hoe heeft de kennis van God invloed op jouw leven?

Leestijd: 5 minuten Jeremia leefde in een tijd die veel gelijkenis vertoonde met de onze, de goddeloosheid tierde welig, valse godsdienst was wijdverbreid, oneerlijkheid, morele verdorvenheid, en een regelrechte verwerping van Gods Woord was overduidelijk. De kern van het probleem wordt voor ons geschetst in Jeremia 9. De openingsverzen van hoofdstuk 9 schetsen geen fraai beeld. Hij vermeldt overspeligen, verraders, leugenachtige tongen en geen verlangen naar de waarheid (vs. 2-3). Maar het echte probleem wordt genoemd aan het eind van...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (11)

“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Ps. 32:8).   In deze psalm van herstel bevestigt David opnieuw zijn vertrouwen in zijn God. Hij kan over de Heer verklaren: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding” (vs. 7). Wat ons eraan herinnert, dat falen nooit definitief is! De Heer is in staat om iedereen die afgedwaald is...

Lees verder