Korach

1 artikel over dit onderwerp gevonden
13 jaar geleden

De zonen van Korach

De eerste maal, waar we iets van de zonen van Korach horen, is een korte opmerking maar toch zeer rijk van inhoud. “Maar de kinderen van Korach stierven niet” (Numeri 26:11). Hun vader, een Leviet uit de familie van de Kehathieten, had zich samen met twee vorsten uit de stam van Ruben en een hele rei handlangers tegen de door God gegeven leiderspositie van Mozes en Aäron verzet. God antwoordde met oordeel. De aarde opende zich en verslond de opstandelingen...

Lees verder