2 jaar geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken”.

 

Sierplant of vruchtboom?

 

De meeste lezers van de Bijbel – het Woord van God – weten, dat bomen daarin vaak symbolisch mensen voorstellen. Dat is ook het geval in onze psalm. Aan een boom zijn bladeren en vruchten. Bladeren vormen de versiering en trekken de aandacht naar zich toe. Er zijn ook sierplanten waarvan we de schoonheid mogen bewonderen, maar die geen vrucht dragen. Hier hebben we een boom, waarvan de bladeren niet verwelken en die zijn vrucht op tijd brengt. Zo moet het zijn met hen, die die door de Heer Jezus vergeving van hun zonden hebben. Zij moeten nu vruchten voor Hem voortbrengen.

Is het ook uw wens, geliefd kind van God, vruchten voor Hem voort te brengen? Dan vinden we in deze psalm waardevolle aanwijzingen. Ten eerste moet de verkeerde invloed van slecht gezelschap vermeden worden. Een “wandel” en “staan” op de weg van zondaars, een “zitten” bij de spotters verhindert de geestelijke groei en rooft de gemeenschap met God. Daarbij behoort ook alle literatuur die mij niet dichter bij de Heer brengt. Hoe staat het met het lezen van de Bijbel en hoe met het overdenken van Gods Woord? Zijn wij geplant aan de waterbeken van Zijn Woord en strekken wij daarheen onze wortels uit? (zie Ps. 1:1-2) Dan kan het niet anders zijn dan dat wij vruchten voortbrengen voor Hem en kan Hij ons ook dingen schenken die “gelukken”.

Laten we zien op Hem, die in volmaaktheid deze gelukkige Mens was: Jezus Christus, Die Zijn weg hier beneden ging tot volmaakte verheerlijking van Zijn God en Vader.

 

Zalig is hij die bij die stromen
staand’ als een boom door U geplant,
tot frisse groei en bloei mag komen
bij deze bron die nooit verzandt.

Zo brengt hij vruchten voort van waarde,
groeit in het licht van de eeuwige zon;
zalig is hij die reeds op aarde
drinkt uit die helder liefdebron.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW