Geestelijke groei

18 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (8) – Habakuk

Waarom?   Bijbelgedeelte: Habakuk 1 vers 1-3 en vers 19 Met Habakuk voert onze reis ons nu naar een “kleine profeet” die iedereen helpt die vragen heeft aan God. Heb jij ook niet ervaren, dat God in veel slechte dingen niet ingrijpt of dingen “toelaat” die je niet kunt begrijpen – en je ( in het geheim of hardop) hebt afgevraagd “Waarom?” De boodschapper en de boodschap Het boek van de profeet Habakuk heeft een heel persoonlijk karakter. Hij brengt...

Lees verder
4 maanden geleden

Gevangen in een grot

Ik herinner me dat ik als jongen de grotten van Carlsbad1+2 bezocht. Ik herinner me, dat de grotten erg koud en vochtig waren! Er waren verlichte paden om op te lopen, maar op een gegeven moment tijdens de rondleiding, toen we diep in de grot waren, deden ze alle lichten uit en was de ondergrondse kamer pikdonker! Het was zo donker dat je geen hand voor ogen kon zien! Ze lieten de lichten een minuutje uit, maar het was lang...

Lees verder
4 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (2) – Joël

Bijbelgedeelte:  Joël 1-3 De Profeet Joël – of: “Ik zal je de jaren teruggeven die je verloren hebt” De boodschapper en de boodschap: Toen Joël verscheen, werd Juda verwoest door een sprinkhanenplaag die door God gezonden was (Joël 1). Dit nam God als aanleiding om een ​​nog zwaarder oordeel aan te kondigen: de invasie van een vijand uit het noorden (Joël 2). God verbond deze boodschap met de vijfvoudige aankondiging van de Dag van de Heer1, waarop Hij deze vijand zou...

Lees verder
5 maanden geleden

Wie ben ik? …

Mozes bracht veertig jaar door met het denken, dat hij iemand was; veertig jaar met het leren, dat hij niemand was; en veertig jaar met het ontdekken wat God met een niemand kan doen.    

Lees verder
9 maanden geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” Een boom geplant aan waterbeken Deze boom is in de eerste plaats een illustratie van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar allen die door geloof in Hem behouden zijn, zijn door Gods genade |gerechtvaardigd” en kunnen ook zulke “bomen” zijn. In hun geestelijk leven moeten ze...

Lees verder
9 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (07)

Kinderen / Volwassenen Bijbelplaatsen: Mattheüs 18 vers 3; 1 Korinthe 14 vers 20 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. “… wordt als de kinderen” (Matth. 18 vers 3). De discipelen hadden trouw hun Meester gevolgd volgens hun normen en hoopten nu op een overeenkomstige...

Lees verder
11 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (04)

Verzoekingen Bijbelverzen: 1 Timotheüs 6 vers 9; Jakobus 1 vers 2 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. In wereldse verzoekingen vallen In de bediening van de nog jonge Timotheüs waren er christenen die rijk wilden worden en daardoor in verzoeking vielen (1 Tim. 6:9)....

Lees verder
11 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (18)

Exodus 1 vers 11: 11. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses. 12. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. Zoals de Egyptenaren opzichters over de kinderen van Israël plaatsten om hen met zware lasten te op te zadelen, zo wil de vijand...

Lees verder
2 jaar geleden

Vanaf de eerste dag (1)

Lukas 10 vers 39; Handelingen 8 vers 39   In het leven van een mens zijn er dingen die hij vanaf zijn geboorte moet doen, wil hij gedijen, zich ontwikkelen en groeien. Zodra hij van zijn moeder is gescheiden, moet hij ademen, steeds weer voedsel van buitenaf tot zich nemen en verteren, slapen en wakker worden, enzovoort. Als hij stopt met een van deze activiteiten, zal de moeder daar niet onverschillig aan voorbij gaan. De alarmbellen zouden rinkelen. Een dergelijke...

Lees verder
2 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (1)

Orpa und Ruth Ruth 1 De Bijbel plaatst vaak twee mensen naast elkaar die in vergelijkbare omstandigheden of in dezelfde aangelegenheden zich  heel verschillend gedroegen. De daden van de één belichten de daden van de ander voor ons onderricht, en hun voorbeeld dient om de aanwijzingen van het Woord voor ons leven begrijpelijk en indrukwekkend te maken. Daarom willen wij nu één van deze ongelijke paren, Orpa en Ruth, uit het boek Ruth, voor onze ogen plaatsen. Dit is geen...

Lees verder