2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (05)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 58

 

Stap 5: Petrus volgt de Heer van verre

 

“Petrus nu volgde Hem uit de verte tot aan de voorhof van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij bij de dienaren zitten om de afloop te zien.”

Petrus volgt de gevangen Heer, maar ‘uit de verte.’ Hij wilde zijn woord houden en met de Heer zijn dood tegemoet gaan. Maar er is iets tussen hem en de Heer, dat hem de vreugde ontneemt om dicht bij de Heer te zijn. Hij heeft ook niet meer de geestelijke kracht om Hem rechtstreeks te volgen, om dicht bij Hem te blijven.

Nu wordt het voor iedereen duidelijk, dat zijn hart niet meer dicht bij de Heer is. Stap voor stap beweegt Petrus zich in de verkeerde richting, naar het hof van de hogepriester – naar Zijn vijanden. Bijgevolg vragen wij ons af: Maar Petrus, is dit nu de juiste plaats voor jou? Is het niet beter nu te waken en te bidden, opdat u niet in verzoeking komt?

De Heer had hem al eerder gezegd: “Waar Ik heenga, kun je Mij nu niet volgen” (Joh. 13:36). Maar Petrus gaat verder. Hij is van zichzelf overtuigd dat hij de vijanden van de Heer kan weerstaan! In zijn vleselijke toestand heeft hij geen besef van de gevaren die voor hem liggen. Dichter en dichter, stap voor stap, komt hij bij de verzoeking …

En hoe ziet het eruit in ons leven: Hoe dicht volgen wij de Heer? Hebben wij de geestelijke kracht om de Heer rechtstreeks te volgen of staat er iets tussen mij en Hem waardoor “Zijn nabijheid” niet meer mogelijk is? Hoe verder wij ons van de Heer verwijderen, hoe “kleiner” wij Hem zien en dan ontbreekt plotseling het vertrouwen in Hem en Zijn Woord.

Dan herkennen we ook niet meer de gevaren die op ons pad komen. Wij vergeten de waarschuwingen van de Heer en vertrouwen op onze eigen kracht. Problemen worden plotseling zo groot en de Heer zo klein. Wij vertrouwen niet langer in geloof op Zijn beloften, maar zoeken onze eigen oplossingen.

Hoe snel voelen we ons als Petrus. Laten wij elkaar dus aanmoedigen om dicht bij de Heer te blijven, zodat Hij groot mag staan voor ons hart, zodat wij Zijn waarschuwingen ernstig nemen en met overtuiging en ook in geloof op Zijn Woord kunnen steunen.

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW