5 jaar geleden

Over een muur springen …

“Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30).

David, die Psalm 18 geschreven heeft, moest volgens Gods plan over het volk Israël regeren. Maar velen strijden tegen hem en moeilijkheden versperren David de weg. Hoe reageert de man naar het hart van God in dit ontmoedigende scenario? Hij marcheert in vertrouwen op God de vijandige menigten en de “muur van moeilijkheid“ tegemoet. David weet, dat God zijn voeten wendbaar en zijn armen sterk maakt (Ps. 18:34-35,37), en in dit vertrouwen rent hij met overtuiging voorwaarts. Zo had David het als jonge man al gedaan, toen hij reus Goliath met de slinger in zijn hand tegemoet snelde en daar de overwinning behaalde (1 Sam. 17:48).

Wat doen wij als er heftige tegenstand is en de problemen zich opstapelen? Er zijn in principe drie mogelijkheden.

Ten eerste: we komen onder de indruk van de schijnbare overweldigende moeilijkheden en beginnen we zelfs niet te strijden. We staren op onze zwakte en capituleren direct. Zo was het bij het volk Israël: toen zij na de woestijnreis voor het beloofde land stonden, lieten ze zich door de verspieders moedeloos maken, die van de reusachtige inwoners en de hoge muren van de stad gerapporteerd hadden. Het volk weigerde om de goddelijk bepaalde strijd aan te gaan (Num. 13:26-14:4). Omdat ze God wantrouwden, stuurde Hij hen terug naar de woestijn, waar de hele ‘generatie van ongeloof’ na jarenlang rondtrekken uitstierf.

Ten tweede: We spreken bagatelliserend over onze problemen of pochen over onze grote kracht, zodat we meer moed krijgen om de vijandigheid te trotseren en de uitdaging op een of andere manier te beheersen. Zo was het ook onder de Israëlieten: Omdat ze de verspieders geloofden, konden ze in de oorlog tegen de Kanaänieten niet meer op Gods hulp rekenen. Niettemin, hoewel Mozes hen uitdrukkelijk had gewaarschuwd, stortten ze zich lichtvaardig in de strijd en haalden ze een pijnlijke en verdiende nederlaag over zich heen (Num. 14:39-44).

Ten derde: We stellen ons vertrouwen op God en gaan moedig voorwaarts, omdat we aan Zijn onbeperkt vermogen van macht denken en met Zijn genade rekenen. Zo deed Jozua het: Hij bouwde op de beloften van God en leidde het volk Israël na de veertig jarige woestijnreis moedig en succesvol in de strijd tegen de Kanaänieten. Door het geloof stortten de muren van Jericho in en werd de vijand overwonnen (Joz. 6).

Degenen die, zoals David, zich bewust zijn van het feit dat men altijd op God kan rekenen, zullen niet alleen de vijandige krachten tegemoet treden, maar op hen af rennen! Wie op God vertrouwt, zal de muur niet overwinnen, maar er overheen springen. “Maar in dit alles”, zo schrijft de apostel Paulus, “zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad“ (Rom. 8:37). Meer dan overwinnaars – door Hem! Dit kan vandaag ook nog onze ervaring zijn, als we het werkelijk met Hem “wagen” en ons niet door hindernissen op de weg laten ophouden, waar doorheen God ons leiden wil.

Online sinds 22.10.2017.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW