Opvoeding

20 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (11)

“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Ps. 32:8).   In deze psalm van herstel bevestigt David opnieuw zijn vertrouwen in zijn God. Hij kan over de Heer verklaren: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding” (vs. 7). Wat ons eraan herinnert, dat falen nooit definitief is! De Heer is in staat om iedereen die afgedwaald is...

Lees verder
6 jaar geleden

Verzamel hout!

“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat” (Deut. 6:7). Wanneer vele jaren geleden verstookt werd, nam men vaak het hout, dat in de maanden daarvoor was verzameld. Het was te laat om nog hout bij elkaar te sprokkelen, als de eerste sneeuw viel. Maar wanneer men het voortdurend eerder gedaan had, kon het hout in lichterlaaie permanent branden....

Lees verder
6 jaar geleden

God laat je niet vallen!

“Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken …” (Deut. 32:11); “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb” (Ex. 19:4). Als een adelaar zijn jonge kuikens wil leren vliegen, doet hij dat op een speciale manier. Aangezien zijn jongen veel te bang zijn om te vliegen, stoot de adelaar hen...

Lees verder
6 jaar geleden

Het geloof van Amram en Jochebed

Bijbelplaatsen: Hebreeën 11:23; Exodus 2; Handelingen 7 De tijd dat Amram en Jochebed1 Mozes kregen, kon niet ongunstiger zijn. Eens kwam Jakob met zijn familie naar Egypte en woonde in het land Gosen. In die tijd stonden ze in de gunst bij Farao. Maar nu was het blad omgedraaid. Jozef was gestorven, en het volk was toegenomen en talrijk geworden en de nieuwe Farao, die Jozef niet kende, zag in hun een gevaar voor zijn volk (Ex. 1:6-10). Met list...

Lees verder
8 jaar geleden

De zorg van God

“Uit wiens buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de hemel?” (Job 38:29). “Zijn jongen slurpen bloed; en waar dodelijk gewonden liggen, daar is hij” (Job 39:33). Een kort overzicht van het boek Job God had satan toegestaan, eerst de rijkdom van Job, daarna zijn tien kinderen en ten slotte zijn gezondheid te nemen. Eerst neemt Job alles uit de hand van God aan. Drie vrienden van Job komen om hem hun medeleven te tonen....

Lees verder
9 jaar geleden

Oud zijn – oud worden

De “Robert Bosch Stiftung”1 heeft een representatieve enquête met vragen over het thema van de vergrijzing van de samenleving gehouden. Het interesseerde hen, hoe oud de Duitsers zich voelen, wanneer ze tot de bejaarden behoren en wat het oud-zijn betekent. Voor ons als christenen zijn er bruikbare resultaten van deze studie. 73% van de ondervraagden houdt de demografische2 verandering voor een ernstig probleem, interessanter is echter: bij mensen onder de 30 het minst. Gemiddeld  voelt zich 46% van de bevolking jonger...

Lees verder
9 jaar geleden

Mijn vader …

De Amerikaanse christelijke zakenman Hilding Halverson vertelde, dat hij eens op een warme zomerdag bij het raam stond en buiten jongensstemmen hoorde. Het waren zijn zoon en zijn vrienden die buiten in de tuin zaten en met elkaar spraken. Het was zo’n gesprek met het motto: “Mijn vader is veel sterker dan de jouwe!” Een jongen hoorde hij met trots zeggen: “Mijn vader kent de burgemeester”. “O,” zei de ander, “dat is niets! Mijn vader kent de gouverneur van onze...

Lees verder
10 jaar geleden

Het christelijk gezinsleven (2)

Hoofdverzen: Efeze 6 vers 4 en Deuteronomium 6 vers 6-7. “En u vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer” (Ef. 6:4).* Inhoud: Bestraffing van ongehoorzaamheid De staf van de liefde toegepast Het falen van David Bestraffing van ongehoorzaamheid Hebreeën 12:6-7: Want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging; God behandelt u als zonen; want welke zoon...

Lees verder
10 jaar geleden

Het Christelijk gezinsleven (1)

“En u vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer” (Ef. 6:4). Inhoud Wat kinderen nodig hebben … Geestelijke dingen staan op de eerste plaats De aandacht voor het gezin Een “verloren zoon” terugwinnen Als we nu ons tot het tweede deel van de in Efeze 6 vers 4 tot de vaders gerichte vermaningen wenden, vinden we de ernstige opdracht, de kinderen “in de tucht en vermaning van de...

Lees verder
10 jaar geleden

Opvoeding van kinderen verboden?

Overal wordt met ouders afgerekend, die hun kinderen op willen voeden. Ook de kerk houdt geen halt bij dit afwenden van Gods Woord. Het is nauwelijks te geloven: politici willen ons wijsmaken dat men kinderen vandaag niet meer hoeft op te voeden. Dat schijnt in hun ogen vanzelf te gaan. Kinderen weten al wat ze willen. Zij hebben ons ouders niet nodig – hoogstens nog daarvoor dat we het geld verschaffen dat zij weer kunnen uitgeven – uiteraard, hoe ze...

Lees verder