4 jaar geleden

Het evangelie (1)

Bijbelplaatsen: 1 Petrus 1 vers 25; Jesaja 27 vers 5; Lukas 14 vers 24.

Het evangelie is eenvoudig

Als brood net zo moeilijk te krijgen was als chocolaatjes of water net zo schaars was als wijn, zouden de meeste mensen honger lijden. Als de waarheid die tot redding leidt net zo moeilijk te begrijpen is als vele andere dingen, zouden velen verloren moeten gaan tenzij er een wonder gebeurde. Maar de waarheden van het evangelie zijn duidelijk en begrijpelijk voor iedereen, die zijn stromen niet vervuilt door zijn eigen verdorven gedachten.

Het evangelie is blijvend. Overweeg Gods speciale zorg, waarmee Hij Zijn waarheid bewaakt. Alles mag voorbijgaan, maar God waakt over Zijn waarheid. In alle grote revoluties, veranderingen en omwentelingen van koninkrijken, en ook van kerken, heeft God Zijn waarheid bewaard. Als zelfs hemel en aarde in het vuur vergaan en de elementen smelten van de hitte en de wereld tot haar einde komen zal, zal toch de waarheid niet het minste verlies lijden, maar “het woord van [de] Heer blijft tot in eeuwigheid” (1 Petr. 1:25).

Het evangelie brengt vrede

“Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten” (Jes. 27:5). En waar ligt Gods reddende kracht anders dan in Christus? Hij heeft kracht gegeven aan Zijn Machtige, zodat Hij volledig degenen kan bevrijden, die door Hem tot God naderen. Neem Christus aan, en u hebt Gods arm gegrepen, en wie Hem gegrepen heeft, die kan Hij niet meer slaan.

De grote zorg van Christus voor Zijn discipelen, die Hij in de wereld moest achterlaten, was niet dat Hij hen een rustige wereld naliet, maar dat Hij hen bewapende tegen een onrustige wereld: Hij liet hen Zijn vrede na. Het evangelie wordt verworpen. “Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, van mijn avondmaal zal proeven” (Luk. 14:24). God duldt niet de geringste verachting van Zijn genade. Ze zullen niet aan de gedekte tafel zitten. Het gordijn was gesloten en ze gingen zonder avondeten naar bed en stierven in hun zonden. Als u Christus niet wilt, krijgt u Hem ook niet. Niemand zinkt zo diep in de hel als iemand, die erin viel, omdat hij over Christus struikelde.

William Gurnall; © www.bibelstudium.de

[Uit: “Extracts from the Writings of William Gurnall, selected from Hamilton Smith”. Online in het Duits sinds 17.09.2009.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW