Vrede met God

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Eigenschappen van God (5)

De God van de vrede Bijbelplaatsen: Romeinen 15 vers 33; 16 vers 20; 1 Korinthe 14 vers 33; 2 Korinthe 13 vers 11; Filippi 4 vers 9; 1 Thessalonika 5 vers 23; Hebreeën 13 vers 20,21; 2 Thessalonika 3 vers 16 Zó wonderbaarlijk is onze Heer “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7). “De God van de vrede” (Rom. 15:33) Oorlog, immoraliteit, egoïsme, abortus, moord. Allemaal vreselijke dingen. Maar de tragedie van de mensheid is, dat...

Lees verder
3 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (20)

Mattheüs 11 vers 28-29: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen.” De toehoorders tot wie de Heer Jezus sprak, worstelden met de verwachtingen en juridische lasten die anderen hen oplegden, door de religieuze leiders van hun tijd. Vandaag de dag gaan velen gebukt onder de hoge verwachtingen en...

Lees verder
9 maanden geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel De verootmoediging voor God Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (9)

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon” (Rom. 5:10). Vijanden en verzoend Toen Adam en Eva zondigden, vernietigden zij de voorheen wonderbare relatie met God. Maar vanaf dat moment was er niet alleen geen gemeenschap meer, maar veel meer dan dat: openlijke vijandschap. Adam had geen verlangen meer naar God, integendeel, hij vluchtte en verborg zich. Zonde wordt in de Bijbel ook wetteloosheid genoemd (1 Joh. 3:4) – dit betekent...

Lees verder
3 jaar geleden

Johannes 14 vers 27

Een kostbare erfenis   “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u” We noemen dit woord van de Heer – een van Zijn laatste die Hij tot Zijn discipelen sprak – een kostbare erfenis. Dat toch Hij, de Heiland van de wereld, de Zoon van God, het als een ‘voorwoord’ aan elk die dit leest zal kunnen meegeven tot zijn of haar welzijn en zegen voor tijd en eeuwigheid! Ja, ga niet zonder deze schat het nieuwe jaar in!...

Lees verder
4 jaar geleden

Het evangelie (1)

Bijbelplaatsen: 1 Petrus 1 vers 25; Jesaja 27 vers 5; Lukas 14 vers 24. Het evangelie is eenvoudig Als brood net zo moeilijk te krijgen was als chocolaatjes of water net zo schaars was als wijn, zouden de meeste mensen honger lijden. Als de waarheid die tot redding leidt net zo moeilijk te begrijpen is als vele andere dingen, zouden velen verloren moeten gaan tenzij er een wonder gebeurde. Maar de waarheden van het evangelie zijn duidelijk en begrijpelijk voor...

Lees verder
5 jaar geleden

Het evangelie (1)

Bijbelplaatsen: 1 Petrus 1 vers 25; Jesaja 27 vers 5; Lukas 14 vers 24. Het evangelie is eenvoudig. Als brood net zo moeilijk te krijgen was als chocolaatjes of water zo schaars zou zijn als wijn, zouden de meeste mensen honger en dorst hebben. Als de waarheid die tot redding leidt, even moeilijk te begrijpen zou zijn als sommige andere dingen, zouden velen verloren moeten gaan, tenzij er een wonder gebeurde. Maar de waarheden van het evangelie zijn duidelijk en...

Lees verder
5 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (8)

Zie, Mijn Knecht “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5). Deze ontroerende verzen geven details over het lijden van de Messias voor Zijn volk. Bepaalde Joodse leiders beweren dat Jesaja 53 het lijden beschrijft dat Israël doorstaan heeft. Het lijdt geen twijfel dat Israël veel geleden heeft … en de Grote Verdrukking is nog...

Lees verder
8 jaar geleden

Romeinen 5 vers 1

“Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”. Een Christen was in gesprek met een kennis. Deze kennis werd uitgedaagd om “zijn geloof”, zoals hij het noemde, te verdedigen. Laatstgenoemde weigerde echter helaas te accepteren dat iedereen van nature als zondaar geboren wordt en dus een vijand van God is. De kennis verklaarde verder dat hij op straat eens een jongeman had ontmoet, die hem vroeg: “Hebt u vrede met God?” Hij...

Lees verder