Vrede

35 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 dag geleden

Een reis door de kleine profeten (8) – Habakuk

Waarom?   Bijbelgedeelte: Habakuk 1 vers 1-3 en vers 19 Met Habakuk voert onze reis ons nu naar een “kleine profeet” die iedereen helpt die vragen heeft aan God. Heb jij ook niet ervaren, dat God in veel slechte dingen niet ingrijpt of dingen “toelaat” die je niet kunt begrijpen – en je ( in het geheim of hardop) hebt afgevraagd “Waarom?” De boodschapper en de boodschap Het boek van de profeet Habakuk heeft een heel persoonlijk karakter. Hij brengt...

Lees verder
2 maanden geleden

Lukas 2:14 – een overdenking voor de “Kerstdagen”

22 december 2023 Veel mensen denken vanaf vandaag aan “Kerst.” Nu weten we dat er niet zoiets bestaat als “Kerstmis” in Gods Woord – maar daar gaat deze podcast niet over. We denken eerder na over de woorden van de engelen aan de herders. Het heeft ons ook iets te zeggen – we kunnen het deze week ook toepassen. Transcript van het audiobestand Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd transcript van het audiobestand. Spraakherkenning kan in...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest – Vrede (3)

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is … vrede.”   Vrede in het hart – de kalmte en sereniteit gebaseerd op het feit dat alles in Gods handen is. De vrede die onafhankelijk is van omstandigheden. Volgens Filippenzen 4:7 bewaakt het ons hart en onze gedachten – het beschermt ons tegen rusteloos piekeren. Deze vrede bemoedigt Petrus om in...

Lees verder
5 maanden geleden

Vrede stichten (1)

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd” (Matth. 5:9). “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging” (Hebr. 12:14). Inleiding We leven in een tijd waarin de krantenkoppen gedomineerd worden door conflicten, geschillen en oorlogen. Met de hulp van het Woord van God willen we de onderwerpen “vrede” en “vrede maken” behandelen. Google je de definitie van “vrede”, dan vind je bijna altijd iets in de trant van “de afwezigheid van verschillen, strijd en oorlog”. Wat...

Lees verder
7 maanden geleden

Eigenschappen van God (5)

De God van de vrede Bijbelplaatsen: Romeinen 15 vers 33; 16 vers 20; 1 Korinthe 14 vers 33; 2 Korinthe 13 vers 11; Filippi 4 vers 9; 1 Thessalonika 5 vers 23; Hebreeën 13 vers 20,21; 2 Thessalonika 3 vers 16 Zó wonderbaarlijk is onze Heer “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7). “De God van de vrede” (Rom. 15:33) Oorlog, immoraliteit, egoïsme, abortus, moord. Allemaal vreselijke dingen. Maar de tragedie van de mensheid is, dat...

Lees verder
8 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (20)

Mattheüs 11 vers 28-29: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen.” De toehoorders tot wie de Heer Jezus sprak, worstelden met de verwachtingen en juridische lasten die anderen hen oplegden, door de religieuze leiders van hun tijd. Vandaag de dag gaan velen gebukt onder de hoge verwachtingen en...

Lees verder
9 maanden geleden

Genade en vrede

15 mei 2023 Filippi 1 vers 2: “Genade zij u en vrede van God onze Vader en van [de] Heer Jezus Christus.” Hoe begroet u mensen? Misschien met een kort “hallo” of “leuk u te zien.” Als u de brieven in het Nieuwe Testament doorzoekt, zult u zien dat “genade en vrede” een standaardgroet was voor de vroege gemeente. Paulus gebruikt zelfs een variatie in elk van zijn dertien brieven. Om deze groet goed te begrijpen, moeten we eerst kijken naar...

Lees verder
12 maanden geleden

Hoop tijdens hongersnood

Ruth 1 vers 1: “In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.” Het boek Richteren en de eerste hoofdstukken van 1 Samuël komen ongeveer in dezelfde tijd voor als het boek Ruth. Richteren en 1 Samuël vertellen ons over het morele...

Lees verder
12 maanden geleden

Heeft mijn leven wel zin?

Mattheüs 10 vers 29-31: “Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dus niet bang; u gaat vele musjes te boven.” Jezus illustreert mussen om te benadrukken, dat zelfs niet één van deze schijnbaar onbeduidende vogels op de grond valt zonder de wil van God. Wat een prachtige herinnering aan de voortdurende zorg en...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 15 (5)

Johannes 15 vers 5: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen.” In Hem blijven … veel vrucht dragen … Dit is de tweede keer dat de Heer verklaart: “Ik ben de Wijnstok.” Waarom zou Hij deze verklaring moeten herhalen? De Heer Jezus wil, dat wij begrijpen dat de enige manier om het gebod “blijft in Mij” te gehoorzamen, is onze...

Lees verder