5 jaar geleden

God kijkt niet lijdzaam toe

Bijbelverzen: Ruth 4 vers 21-22; Mattheüs 1 vers 5.

Ook al lijkt het niet altijd zo, toch laat God Zich de heerschappij van de regering van deze aarde niet uit de hand nemen. Het ongeloof grijpt persoonlijk lijden, toenemende disharmonie in de wereld en moreel verval als aanleiding aan, om aan het bestaan van God te twijfelen. Maar geloof weet dat God in de regering zit en het lot op de achtergrond regisseert, ook wanneer Hij niet meer zo openlijk ingrijpt in de wereldgebeurtenissen, zoals Hij het vroeger eens deed en ook later weer doen zal.

Een mooi voorbeeld van dit verborgen handelen van God is de geschiedenis van Ruth. Het bijbelse bericht is zo onaantrekkelijk en zo weinig opzienbarend, dat bijna geen enkele historicus het de moeite waard zou vinden om het in de geschiedenisboeken op te nemen. De plaats van de gebeurtenis – Bethlehem – wordt door het Woord van God zelf als “te klein” aangeduid om “onder de duizenden van Juda te zijn” (Micha 5:1). Maar het is een welsprekend voorbeeld van het feit, dat alle tijden in Gods handen zijn.

Uit Mattheüs 1 vers 5 weten we, dat Rachab, die we kennen van Jozua 2, de moeder is van Boaz. Daarom moet de geschiedenis van Ruth zich hebben voorgedaan in de eerste jaren van de tijd van de Richteren. Men bedenke nu, dat de achterkleinzoon van Boaz en Ruth de man was die God als koning wilde aanstellen over Israël, om Zijn volk weer terug te brengen tot Zichzelf en hen te bevrijden van hun vijanden – David, de man naar het hart van God (Ruth 4:21,22; 1 Sam. 13:14).

Is het niet bemoedigend om te zien, dat God de bloeitijd van Israël onder David en Salomo reeds begon, lang voordat de droevige ontwikkelingen van de tijd van de Richteren zijn hoogtepunt hadden bereikt? Hij was niet verrast door deze ontwikkeling. En Hij had niet alleen al een plan, maar Hij was bereid het ook al uit te voeren, terwijl misschien maar enkelen in Israël wisten waar het heenging, wanneer er geen koning in Israël is en iedereen doet, wat goed is in zijn eigen ogen (Richt. 21:25).

Wie had gedacht dat de terugkeer van een arme weduwe uit Moab zulke enorme gevolgen zou kunnen hebben voor Israël!

Online in het Duits sinds 16.04.2013.

Marco Leßmann, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW