3 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (7)

“Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [machten] van de boosheid in de hemelse [gewesten]” (Ef. 6:12).

Geestelijke strijd (deel zeven)

 

Eén van de grootste strategieën die satan gebruikt is om te zorgen, dat we niet nadenken over geestelijke strijd. Als we er wel over nadenken, geven we meestal de persoon met wie we problemen hebben de schuld. Wat we ons vaak niet realiseren is, dat er een heel werkelijke strijd gaande is, elke dag! Paulus vertelt ons, dat deze strijd zich in de hemelse gewesten afspeelt en niet met vlees en bloed, met andere mensen, maar “tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [machten] van de boosheid. De vijand(en) van de christen zijn niet de ongelovigen, noch degenen die de gelovigen vervolgen. Er is een heel regiment van ongeziene vijanden. Deze bestaan uit gevallen engelen die satan’s bevelen opvolgen. Satan is niet alwetend en kan ook niet overal tegelijk zijn, maar zoals we in ons vers zien, heeft hij wel zijn gezanten, die namens hem aanvallen.

In 2 Korinthe 10 vers 3-5 herinnert Paulus ons eraan: “Want al wandelen wij in [het] vlees, wij voeren geen strijd naar [het] vlees; want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God1, tot afbreking van bolwerken; daar wij de overleggingen van elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus.”

Het belangrijkste wapen dat iedere gelovige heeft om de vijand te verslaan, om die bolwerken neer te halen, is om uzelf te zien zoals God u ziet in Christus. Het is teruggaan naar de waarheid die in Schriftgedeelten als Romeinen 6 vers 6-11 staat, “dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen2. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd3 van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu Hij uit [de] doden is opgewekt, niet meer sterft: [de] dood heerst niet meer over Hem. Want wat Hij is gestorven, is Hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven, maar wat Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus”.

Dit is de eerste stap van overwinning door Christus, het is uzelf te zien zoals God u ziet, gestorven zijn met Christus! Dit is overwinning!

 

NOTEN:
1. Dit is ‘buitengewoon krachtig’; zie Hand. 7:20.
2. Dit is ‘als slaaf dienen.’
3. Dit is ‘naar het recht vrij.’
Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW