Gerechtvaardigd

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (7)

Jesaja 57 vers 15: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.” Een schrijver noemde dit vers een van de grootste verzen in het boek Jesaja. God wordt geopenbaard als de Hoge en Verhevene,...

Lees verder
2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (7)

“Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [machten] van de boosheid in de hemelse [gewesten]” (Ef. 6:12). Geestelijke strijd (deel zeven)   Eén van de grootste strategieën die satan gebruikt is om te zorgen, dat we niet nadenken over geestelijke strijd. Als we er wel over nadenken, geven we meestal de persoon met wie we problemen hebben de schuld. Wat we ons...

Lees verder
3 jaar geleden

Porta paradisi: een geopende deur van het paradijs

In verband met 31 oktober – Hervormingsdag/Reformatiedag – enkele historische feiten met betrekking tot Maarten Luther. Maarten Luther De open deur Omdat Luther1 door de kloosterleiding voor het ambt van priester bestemd werd, ging hij verder studeren aan de hogeschool van het klooster die met de stedelijke universiteit verbonden was. Na de reis naar Rome werd hij in 1511 in het klooster te Wittenberg geplaatst. In de zuidwesthoek van dit klooster lag een kleine, verwarmde torencel tussen de slaapzalen en...

Lees verder
5 jaar geleden

Het laatste fluitsignaal naar de overwinning

World Cup! Vier weken worden in 90 minuten geklokt: Aanval en verdediging, overtredingen en gele kaart, scheidsrechter en videobewijs, overwinning en nederlaag. Dit alles wordt weerspiegeld in ons leven. Onze persoonlijke 90 minuten kunnen spannend zijn. Soms ook echt vervelend – gele kaart, rode kaart, nederlaag … Laten we eens kijken waar het op aankomt. Spelregels van het spel – ook voor jou leven! Gele kaart – Waarschuwing? Wie bepaalt de regels voor mijn leven? En wie wil mij een...

Lees verder
5 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (5)

“Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte …” (Jes. 53:3a). Zie, Mijn Knecht (5) Het vers van vandaag maakt deel uit van de toekomstige belijdenis van Israël die begint met vers 2, en erkent het gebrek aan erkenning en waardering die de Messias ervoer toen Hij kwam. Israëls leiders beïnvloedden het volk, en daarom werd Hij veracht en verworpen, en naar het kruis geleid. Na Zijn opstanding en verhoging, werd Hij nog...

Lees verder