6 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (3)

Psalm 51 vers 12,19:
“Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. … De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.”

De Heer is nabij hen die een gebroken hart hebben en verlost hen die een verbrijzelde geest hebben (Ps. 34:18). Een voorbeeld hiervan wordt gezien in het leven van koning David. Hij bevindt zich in deze gebroken toestand vanwege de zonde in zijn eigen leven (Ps. 32). David kwam ertoe zijn zonde te zien zoals God die zag, maar voordat hij zover was kon hij zeggen: “Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela” (Ps. 32:3-4). Dit zijn de tekenen van iemand die gebroken is.

Er zijn dingen in elk van onze levens die gebroken moeten worden: hoogmoed, eigenzinnigheid, koppigheid en zondige gewoonten. Wij kunnen geen gemeenschap met onze Vader genieten, als er zonde in ons leven is. Onze God is Iemand die woont in een hoge en heilige plaats, en alleen bij “de verbrijzelde en nederige van geest” (Jes. 57:15). Omdat onze God een heilige God is, moet Hij hen breken die trots en opstandig zijn, zoals Hij met Farao en zijn leger deed.

Er schuilt een schoonheid in gebrokenheid die gewoonlijk pas wordt gewaardeerd nadat we hersteld en vernieuwd zijn. Maar dit is waar David het in onze verzen over heeft. In 2 Samuël 12 moest de profeet Nathan wijzen op de zonde van David, die hij probeerde te verbergen, maar hij kon het schuldgevoel en de schaamte die altijd met zulke zonden gepaard gaan, niet verbergen. Dit maakte Davids gebrokenheid nog groter. Overtuiging van zonde alleen is niet genoeg! Pas na belijdenis en echt berouw kon het herstel beginnen. David moest zover komen dat hij zei: “Ik heb gezondigd tegen de HEERE” (2 Sam. 12:13). Spreuken 13 vers 15 zegt: “… de weg van de trouwelozen is onbegaanbaar.” Verborgen zonde maakt je somber en put je uit!

Zodra David berouw had, kon hij verklaren: “Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.”

Als u gebrokenheid ervaart vanwege zonde in uw leven, denk er dan aan, dat droefheid in overeenstemming God leidt tot berouw, belijdenis van uw zonde en weet dat Hij getrouw en rechtvaardig is om uw zonden te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid (2 Kor. 7:10; 1 Joh. 1:9).

 

Tim Hadley Sr

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW