4 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (18)

Exodus 1 vers 11:
11. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses.
12. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten.

Zoals de Egyptenaren opzichters over de kinderen van Israël plaatsten om hen met zware lasten te op te zadelen, zo wil de vijand van uw ziel u met veel lasten opzadelen. Deze lasten kunnen ons uiteindelijk breken als we dat toestaan. Ze worden erg zwaar, te zwaar om door het leven te dragen. Ze belasten ons en verhinderen ons het leven te leiden, dat de Heer voor ons voor ogen heeft.

Terwijl hun lasten toenamen, namen ook de kinderen van Israël toe. Ook al beseften ze het niet, de Heer was aan het werk in hun leven als volk. Hij had een Goddelijk plan voor hen en werkte dat uit, ook al waren hun lasten zwaar. Hij stond op het punt hen te bevrijden uit hun slavernij en zorgde ervoor, dat zij zelfs te midden van hun onderdrukking nog uitbreidden!

U en ik willen lijden en lasten het liefst helemaal vermijden. Maar de waarheid is, dat lijden ons juist helpt te groeien en te worden wat de Heer voor ons in gedachten heeft. De apostel Paulus wist iets van verdrukking, lees 2 Korinthe 4 en 11. Maar hij stelde in Romeinen 5 vers 3-5: “En dat niet alleen, maar wij roemen ook in verdrukkingen, daar wij weten dat verdrukking volharding werkt, en volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop; en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door [de] Heilige Geest die ons gegeven is.” Petrus, die niet onbekend was met beproevingen, kon zeggen: “daarin verheugt u zich, zonodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:6-7). In feite spreekt elk van de vijf hoofdstukken van 1 Petrus over lijden, en later in hoofdstuk vijf nodigt Petrus ons uit om al onze zorg op de Heer te werpen, wetende dat Hij voor u zorgt (1 Petr. 5:7).

De moeilijkheden die we doormaken zijn niet bedoeld om ons te breken, maar om ons te vormen en te laten groeien. Zoals de kinderen van Israël groeiden onder de verdrukking van Egypte, zo kunnen u en ik groeien onder de lasten van dit leven. In Exodus 2 riepen de kinderen van Israël tot hun God en Hij hoorde hun roep en Hij zal ook de uwe horen!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW