Beproeving

31 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

Job en de zeven beproevingen

De oudste vriend van Job zei tegen Job: “In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen” (Job 5:19). We kunnen veel leren van de woorden van de vrienden. Zelfs als ze dingen zeiden die niet klopten en zij een slechte houding vertoonden, zeiden ze wel veel nuttige dingen. (Anders zou God waarschijnlijk niet meer pagina’s voor hen gereserveerd hebben in Zijn heilig Woord). Dit geldt ook voor de hierboven geciteerde verklaring, die...

Lees verder
3 maanden geleden

Rust en stil zijn …

De rust! Niets zou haar in onze harten moeten storen. Is Christus niet onze Herder? De goede Herder, die Zijn leven gaf voor Zijn schapen en ons onder Zijn bescherming genomen heeft? Hij bewaart ons, heeft ons lief, verlicht ons pad en vertelt ons steeds weer: “Wees niet bang!” Hij draagt ons op Zijn schouders en op Zijn hart, totdat Hij ons in het huis van de Vader ingevoerd heeft. Jesaja 26 vers 3: “Het is Uw vaste voornemen: U...

Lees verder
6 maanden geleden

Een rots ter woning …

“Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan” (Ps. 71:3). “Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land” (Jes. 32:2). Kennen wij Hem Die naar deze aarde wilde afdalen en gekomen is om de wind, de storm, de droogte en het droge land uit ervaring te leren kennen? Hij is...

Lees verder
8 maanden geleden

De Appelboom

“Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen. Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte” (Hoogl. 2:3) “… Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus als die van appels, en uw gehemelte als goede wijn” (Hoogl. 7:9). Eerst zegt de bruid in het Hooglied dat ze haar geliefde mooi vindt, en dan vergelijkt...

Lees verder
10 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (23)

Redding op het juiste moment “En terstond dwong Hij Zijn discipelen aan boord van het schip te gaan en vóór Hem uit te varen naar de overkant, totdat Hij de menigten zou hebben weggestuurd. En nadat Hij de menigten had weggestuurd, klom Hij afzonderlijk op de berg om te bidden. Toen het nu avond was geworden, was Hij daar alleen” (Matth. 14:22,23). De Zoon van God neemt de tijd om de mensen in vrede te laten gaan. Wanneer ze Hem...

Lees verder
11 maanden geleden

Hongersnood!

Bijbelgedeelte: 2 Samuël 21 vers 1-14 Hongersnood in Israël (2 Sam. 21). Het oogstseizoen begint. Maar alles is droog en stoffig. En dit is al het derde jaar op rij. Koning David zoekt het aangezicht van God. Het antwoord laat niet lang op zich wachten: God heeft ingegrepen, omdat Saul en zijn huis schuldig waren aan bloedvergieten door de Gibeonieten te vermoorden. En toch had Jozua aan God gezworen dat er niets met hen zou gebeuren (Joz. 9). Deze bloedschuld...

Lees verder
1 jaar geleden

Ik ben met je! Ook in het nieuwe jaar …

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u” (Gen. 26:24). We vinden zeven personen in de Bijbel, aan wie God de onvoorwaardelijke belofte gaf dat Hij met hen zou zijn. Deze aanmoediging kregen concreet: Izaäk (Gen. 26:24); Jakob (Gen. 28:15; 31:3); Mozes (Ex. 3:12); Jozua (Deu. 31:8; Joz. 1:5,9); Gideon (Ri 6,12.16); Jeremia (Jer. 1:8); Paulus (Hand. 18:10). Volledigheidshalve moet worden vermeld dat het volk van Israël deze belofte ook heeft ontvangen (Jes. 41:10; 43:5); ook Jerobeam, maar bij hem...

Lees verder
1 jaar geleden

De weg naar de parel is smartelijk

“Jullie welliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, …” (Gen. 50:20). Hoe ontwikkelen parels zich in een schaal? Dit gebeurt waarschijnlijk wanneer een vreemd voorwerp de schaal binnendringt en daar wordt omhuld door calciumcarbonaat, het bouwmateriaal van de schaal. Een doorbraak van de schaal leidt dus tot de kostbare parel! Gemene woorden en slechte daden kunnen je misschien innerlijk hebben gekwetst. Maar als christen weet je misschien, dat God goede bedoelingen met je...

Lees verder
1 jaar geleden

Wanneer het ongeluk komt …

Ook gelovigen ervaren soms ‘rampspoeden’ in hun leven. Job is daarvan een goed voorbeeld. En dan vraag je je af hoe een mens zonder God met zulke situaties om moet gaan, wanneer hij plotseling een partner of een kind verliest. Voor gelovigen zijn dergelijke situaties ook verre van eenvoudig! Maar ze hebben één groot voordeel: ze hebben een volmaakte Trooster aan hun zijde – in hun hart. En dat maakt het verschil! Ongevallen Soms komt het “ongeluk” plotseling in gezinnen...

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (06)

Sofa-christen of overwinnaar? “In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. (Joh. 16:33). Dat de wereld een gevaar voor gelovigen is, die een blijvende negatieve invloed op ons leven kan veroorzaken, maakt het voorbeeld van Abraham duidelijk. Nadat de mens zich meer en meer aan afgodendienst overgegeven heeft, roept God in genade Abraham uit deze wereld. Hij geeft hem onvoorwaardelijke beloften, waarop de patriarch vertrouwen moet. Het geloof van Abraham wordt beproefd en...

Lees verder