Beproeving

71 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

Gebroken maar gezegend (23)

Jakobus 1 vers 1-5: 1. Jakobus, slaaf van God en van [de] Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen in de verstrooiing: gegroet! 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, 3. daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. 4. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. 5. Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij...

Lees verder
5 maanden geleden

Het schild van zegeningen – voor het nieuwe jaar

“Laat de aanvallen van angst afketsen op het schild van de zegeningen.”   Dit las ik onlangs in een boek en werd er door getroffen. De vraag “Hoe staat het met mij, hierin?”, drong door tot mijn hart. Hoeveel angsten kunnen ons wel niet bezighouden, zelfs op één dag. Staan we hierbij wel genoeg stil en gaan we hiermee dan ook tot de Heer? Wij weten met ons verstand immers, dat Hij de enige is, die dit kan begrijpen én...

Lees verder
6 maanden geleden

Vurige pijlen

Efeze 6 vers 16: “… terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.” Hoe belangrijk en noodzakelijk het ook is om onze gedachten en genegenheden in orde te houden door omgord te zijn met de waarheid, om ons gedrag in gerechtigheid te bewaken door het borstharnas en om in vrede door deze wereld te wandelen (vs. 14,15), er is nog iets anders nodig voor de christelijke...

Lees verder
8 maanden geleden

Lijden en de gelovige

In de vorige editie (16) – onder de titel: “Waarom staat God lijden toe?” – hebben we gekeken naar de vaak gestelde vraag “Waarom staat God lijden toe?”. In dat artikel noemde ik drie verschillende redenen voor lijden: Gods verlangen om er zegen uit voort te brengen. Christus heeft voor ons geleden, zodat wij gezegend kunnen worden. God gebruikt lijden als een waarschuwing. Dit was geen volledige lijst en ik heb ook vermeld, dat ik zou terugkomen op Romeinen 8...

Lees verder
8 maanden geleden

Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 2-9   “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh 17:16). De besnijdenis is een teken onder Gods volk, dat ze werkelijk van Hem zijn, apart gezet voor Zichzelf naar Zijn raadsbesluit. Voor de vader van de gelovigen was het een teken van het verbond, dat God met hem had gesloten (Gen. 17:11). De woorden van de Heer: “Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn”...

Lees verder
10 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (21)

Job 42 vers 5: “Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.” Heb je ooit iemand horen spreken over het geduld van Job? Als je het verhaal van Job leest, zien we niet alleen geduld in deze man Job, we leren ook over zijn gebrokenheid. Als er ooit iemand was die gebrokenheid ervoer, dan was het zeker Job. De openingshoofdstukken van zijn boek herinneren ons eraan dat de ervaring van...

Lees verder
11 maanden geleden

De profeet Daniël (12)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 24-27 24. sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! 25. Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van...

Lees verder
11 maanden geleden

Eigenschappen van God (2)

De God van trouw Bijbelgedeelten: Deuteronomium 32 vers 4; 1 Johannes 1 vers 9; 1 Korinthe 1 vers 9; 1 Korinthe 10 vers 13; 1 Thessalonika 5 vers 23 en 24; 2 Thessalonika 3 vers 3; Hebreeën 10 vers 23; Hebreeën 11 vers 11; Jesaja 38 vers 19 Zó wonderbaarlijk is onze Heer   “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden? …“ (Ps. 89:7) “… Híj is God, de getrouwe God …” (Deut. 7:9)1 Trouw is in een...

Lees verder
11 maanden geleden

De profeet Daniël (11)

Bijbelgedeelte: Daniel 3 vers 19-23 19. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. 20. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. 21. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken,...

Lees verder
12 maanden geleden

Beproeving en opvoeding

Johannes 9 vers 1-3; Johannes 11 vers 1-6; Johannes 13 vers 6-8; Romeinen 8 vers 18-30; Hebreeën 10 vers 32-39 Meerdere passages in de Bijbel laten zien hoe God omstandigheden in het persoonlijke leven, in het gezin of in de plaatselijke gemeente zo leidt, dat ze ten goede komen voor de Zijnen. Als Hij het goed vindt om een beproeving te sturen, heeft Hij een doel: Hij wil ons vormen voor Zichzelf. Een onderzoek roept veel ‘waarom-vragen’ op in ons...

Lees verder