4 jaar geleden

‘Ehrenmann’ – ‘Man van eer’

“U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van [het] begin af en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan” (Joh. 8:44).

Door de leugen dat de mens niet sterven zal, heeft de duivel zijn doel bereikt en werd een mensenmoordenaar, doordat de dood als gevolg van de zonde over de mens kwam.

Simo Häyhä1 was een Finse sluipschutter in de zogenaamde Winteroorlog, die meer dan vijfhonderd Russen had neergeschoten. Toen hem eens gevraagd werd, wat hij voelde toen hij de trekker overhaalde, antwoordde hij koel: “De terugslag”. Dit doet denken aan dit bijbelwoord uit de brief aan de Romeinen: “… hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellende is op hun wegen; en [de] weg van [de] vrede hebben zij  niet gekend” (Rom. 3:15,16).

Het jeugdwoord2 van het jaar 2018 is ‘Ehrenmann’ (of ‘Ehrenfrau’). Deze term wordt veel gebruikt voor alle mogelijke banaliteiten. Zo is waarschijnlijk iedereen ooit een ‘man van eer’ of ‘vrouw van eer’ genoemd. Maar zijn we ook ‘mannen van eer’ in de zin van de apostel Johannes (Joh. 12:26)? “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren”.

NOTEN:
1. Simo Häyhä … was een Finse soldaat die waarschijnlijk de succesvolste sluipschutter aller tijden was, met 705 bevestigde gedode Sovjetsoldaten waarvan 542 als sluipschutter. … Hij stond in Rusland bekend als Belaya Smertj (“De witte dood”).
2. “Jeugdwoord van het Jaar” is een woord dat sinds 2008 jaarlijks wordt geselecteerd door een jury onder leiding van uitgeverij Langenscheidt (Deu). ‘Ehrenmann’ (‘man van eer’) – Jeugdwoord van 2018 – is iemand die iets speciaals doet voor een ander.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits  onder de titel “Gesammelte Brocken 299” sinds 04.11.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW