Waarheid

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (29)

HOOFDSTUK 13 (VERVOLG) Vers 13 Van Pafos reisden Paulus en zijn metgezellen naar Perge in Pamfylië. Van nu af aan nam Paulus de eerste plaats in; zij die met hem waren werden “zijn gezelschap” genoemd. Johannes, ook Markus genoemd, scheidde zich van hen af. Om Paulus te volgen en de moeilijkheden te trotseren van een bediening die zoveel tegenstand van de Joden opriep, was Markus nog te weinig vrij van het Judaïsme. Hij had noch de kosten geraamd, noch de...

Lees verder
2 jaar geleden

‘Ehrenmann’ – ‘Man van eer’

“U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van [het] begin af en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan” (Joh. 8:44). Door de leugen dat de mens niet sterven zal, heeft de duivel zijn doel bereikt en werd een mensenmoordenaar, doordat de dood als...

Lees verder
2 jaar geleden

Het boek Jozua (03) – De opdracht om nog drie dagen te blijven

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 10-11: 10. Toen gebood Jozua de beambten van het volk: 11. Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen. Het zojuist overwogen, in beweging brengend verzoek heeft onmiddellijk effect gehad. Jozua bracht hun geest en...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Johannes-evangelie (04)

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 14-18 Het Woord is vlees geworden “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14). Dit vers begint met “en”; vers 1 kon zo niet beginnen, vers 4 kon zo ook niet beginnen, omdat we daar in de eeuwigheid waren zonder begin. Maar nu hebben we een tijdstip, waar iets is veranderd....

Lees verder
14 jaar geleden

Waarheid en leugen (3 slot)

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”. Dit is zeker waar! De bijbel bevestigt dit ook en dat zullen we in dit artikel ook zien. Het is van het grootste belang dat we op de Heer Jezus zien, Die het zeggen kon: Als Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? Hij is “de weg en de waarheid en het leven …”. Deze wereld barst uit haar voegen van de leugen omdat zij niet...

Lees verder
14 jaar geleden

Waarheid en leugen (2)

Er zijn nogal wat varianten van de leugen. De vader van de leugen, de satan, is daarin erg vindingrijk. Daar is geen twijfel over mogelijk, want dat zien we dagelijks om ons heen en misschien … ook wel … helaas in ons eigen hart. Nu gaan we enkele motieven bekijken van waaruit het liegen voortkomt. Zijn er ‘goede’ en ‘slechte’ motieven om te liegen? Is het waar dat “de eerlijke de domme is” en hoe zit dat voor een Christen?...

Lees verder
14 jaar geleden

Waarheid en leugen (1)

Ongeveer elke 5 minuten – zo heeft hersenonderzoek vastgesteld – verzint de mens, bewust of onbewust, een leugen. Dat zijn bij een “16-urige-dag” [we slapen gemiddeld 8 uur per etmaal – vertaler] rond de 200 leugens per dag. Of 73.000 per jaar. Of zo’n 5 miljoen in het hele leven [uitgaande van een gemiddeld mensenleven – vertaler]. Leugen is in de ogen van God “zonde”. In het oog van de mens ligt dat helaas zeker niet zo. Dat zien en...

Lees verder
15 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (3)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 3 Wat is het evangelie? Dit is de meest fundamentele vraag die je maar kunt stellen. Daarover zijn alle christenen het eens. Geen evangelie betekent geen boodschap. Als het evangelie “de kracht Gods” is tot behoud voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16), is het kennelijk essentieel en de verkondiging ervan is de belangrijkste taak van de gemeente. In het licht van het belang...

Lees verder
17 jaar geleden

De onwaarheid verbreiden?

Q33NY … Legenden ontstaan … In verband met de terroristische aanslag van 11 september 2001 werden e-mails verbreid, die zogenaamd op een vlucht betrekking hadden die met de botsing in het World Trade Center… “Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaaste” (Efeze 4:25).   Legenden ontstaan … In verband met de terroristische aanslag van 11 september 2001 werden e-mails verbreid, die zogenaamd op een vlucht betrekking hadden die met de botsing in het World...

Lees verder