18 jaar geleden

Een duidelijk motief (1)

Abraham in Egypte, Lot in Sodom en Jacob in Sichem. Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het positieve resultaat ervan.

Frisse Wateren

1. Abraham in Egypte (Genesis 12:10): Bezorgdheid.
2. Lot in Sodom (Genesis 19:1): Ambitie.
3. Jacob in Sichem (Genesis 33:18): Halfslachtigheid.

Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het positieve resultaat ervan.

Maar zou het ook niet kunnen zijn dat onze harten aan het droevige feit voorbij gaan dat deze alarmerende motieven – hierboven genoemd – op ons een veel te grote invloed gehad hebben en ook ons op een dwaalspoor hebben gebracht? Wat zijn dit een geweldige vijanden, waartegen wij geen werkelijke bescherming hebben tenzij wij gewapend zijn “met de hele wapenrusting van God”. Als alleen al “het schild van het geloof” iets is gezakt zal satan zijn “brandende pijlen” gebruiken om de overhand te krijgen.

Als we al deze motieven rustig analyseren, zal iedereen zich tegen persoonlijke hoogmoed proberen te keren, dat het enige principe in de mens is dat reageren wil op het listige bedrog van de vijand, die zichzelf door hoogmoed ten val brengt. Maar het is goed dat deze dingen ons zo verbroken hebben, zodat we in staat zijn om de invloed van zulke werkingen in onze harten te onderscheiden en het meedogenloos oordelen.

1) Bezorgdheid

Abram. Wie heeft niet iets geweten van de bezorgdheid van Abraham, niet alleen voor hemzelf, maar voor zijn geliefden, toen hongersnood het land van belofte bedreigde? Dit ontwijkend gaat hij daarheen waar hij voedsel ziet. Geloof zou geaarzeld hebben want God had hem in het land gebracht, en zou Hij hem niet gesteund hebben, honger of niet?

Moeten wij de plaats van het getuigenis van God verlaten vanwege vrees voor de toekomst en naar andere velden, die groener schijnen, gaan zoeken? Voor materiĆ«le of geestelijke noden: weest “in niets bezorgd, maar laat alles door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God” (Filippi 4:6). Dit is het wat “de vrede van God” brengt, niet het ergens anders zoeken naar enig voedsel dat aantrekkelijk lijkt. Wanneer er harde testen van geloof zijn, zijn zij bedoeld om ons te beproeven. Maar “de beproefdheid van uw geloof” is “veel kostbaarder dan die van goud” (1 Petrus 1:7). Waarom zouden we tevreden zijn met het falen van de test en er onderdoor gaan?

2) Ambitie

Lot. Van deze terugval was Abraham echter volledig hersteld: Egypte’s aantrekkingskracht misleidde hem slechts voor een een tijd. Zo was het niet met Lot. Veelmeer dan hersteld te zijn van een geest van bezorgdheid veroorloofde hij het zich interesse te hebben in wereldse ambities.

We mogen oprecht volhouden dat het voor ons nodig is een bestaan op te bouwen op aarde; maar hoevelen die zo doen, zijn erg snel verstrikt geraakt door de verleiding van het zoeken naar werelds voordeel en positie! Lot zal zichzelf waarschijnlijk overtuigd hebben dat hij werkelijk probeerde de positie van Sodom te verbeteren, zoals zeker Christenen een poging doen de wereld te verbeteren; maar is dit wel zo oprecht? Hij zat als rechter in de poort. Zou hij durven zeggen dat het werkelijk Sodom’s vooruitgang was dat hij zocht, zonder zekerheid over zijn eigen aardse omstandigheden? O nee, hij was ambitieus voor hemzelf en hij verloor alles. Wat een waarschuwing voor het kind van God!

3) Halfslachtigheid

Jacob. In Jacob is duidelijk iets van deze zelfde geest in Haran want hij werkte hard om “zijn eigen huis te voorzien”, maar in zijn geval vergat hij niet dat hij veel te danken had aan de genade van God. God zoekt hem trouwens door deze zelfde genade volledig te herstellen, wanneer Hij hem zegt naar Bethel – “het huis van God” – terug te gaan. Maar Jacob talmde op de weg en bij Sichem “kocht hij een deel van het veld” en bleef daar. In plaats van de wereld volledig achter zich te laten, kocht hij er een deel van en de prijs die hij betaalde was veel hoger dan een staafje goud.

Hoe gemakkelijk zijn ook wij, vanwege gedeelde genegenheden, tevreden met een compromis-huis in plaats van te verblijven in de plaats van God voor ons – “het huis van God”. Maar de resultaten hiervan in het gezin van Jacob waren de meest beschamende misstanden in zijn geschiedenis. Laten we oppassen voor een verdeeld hart, een deel voor de Heer en een deel voor de wereld; maar meer in ernst bidden met de Psalmist: “Leer mij HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam” (Ps. 86:11).

door L.M. Grant

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW