2 jaar geleden

De ware wijnstok (1)

Leestijd: 3 minuten

“Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman” (Joh. 15:1).

 

Dit is de laatste van de zeven “Ik ben” uitspraken in het evangelie van Johannes. De Heer Jezus heeft al verklaard: “Ik ben het brood van het leven” (Joh. 6:35), “Ik ben het licht van de wereld” (Joh. 8:12), “Ik ben de deur” en “Ik ben de goede herder” (Joh. 10:9,11). Deze vier “Ik ben” uitspraken werden in het openbaar gesproken, daarna lezen we in Johannes 11 vers 25 dat de Heer zei: “Ik ben de opstanding en het leven.” Hij zei dit persoonlijk tegen Martha. In Johannes 14 en 15 sprak de Heer Jezus rechtstreeks tot Zijn discipelen en zei: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven” (14:6) en “Ik ben de ware wijnstok” (15:1). De eerste twee woorden van deze zin “Ik ben” herinneren ons eraan, dat de Heer Jezus vóór Abraham was (Joh. 8:58). Hij is die “Ik ben” van Exodus 3 vers 14. Hij is de grote “Ik ben” God geopenbaard in het vlees (1 Tim. 3:16), het eeuwige Woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond (Joh. 1:1,14).

Als de ware Wijnstok staat de Heer Jezus in tegenstelling tot het volk Israël (Jes. 5:1-7; Ps. 80:9; Jer. 2:21), dat er niet in slaagde de vrucht voort te brengen waarnaar de Wijngaardenier [1] op zoek was! Hij was de ware Wijnstok, altijd afhankelijk van de Wijngaardenier, Zijn Vader (Joh. 5:19; 14:29).

Wat een voorrecht om aan deze wijnstok verbonden te zijn! Hebt u ervan genoten onder de schaduw van de ware Wijnstok te zitten en onder Hem uit te rusten van de hitte van de dag? Kunt u zeggen zoals de vrouwen van weleer: “Ik zat onder zijn schaduw met groot genoegen, en zijn vrucht was zoet naar mijn smaak” (Hooglied 2:3)? Alle hulpbronnen die in de ware Wijnstok vloeien, zijn beschikbaar voor allen die in Hem blijven!

Heerlijk is het om voor U te zitten,
heerlijk om Uw gezegende stem te horen,
heerlijk om U te vereren en te aanbidden,
terwijl onze harten zich in U verheugen.
T. H. Reynolds
Vrij vertaald uit het Engels

Sweet it is to sit before Thee,
Sweet to hear Thy blessed voice,
Sweet to worship and adore Thee,
While our hearts in Thee rejoice.
T. H. Reynolds

De Wijngaardenier is de verzorger van de wijnstok. Hij waakt erover, om de vruchten te ontvangen en ervan te genieten. Als de Wijnstok was de Heer Jezus afhankelijk van de Wijngaardenier, Zijn Vader. Zijn volledig vertrouwen was in Hem, Wiens wil Hij kwam doen (Joh. 4:34)! De Heer Jezus herinnert ons daaraan toen Hij zei: “De Zoon kan niets doen van Zichzelf” (Joh. 5:19). De Heer Jezus zei tegen Filippus: “Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in Mij blijft, Die doet de werken” (Joh. 14:10).

Door verbonden te zijn met de Wijnstok, met Christus, hebben wij een innige band van afhankelijkheid met de Vader en als gevolg daarvan kunnen wij volledig vertrouwen op onze Vader om ons van alles te voorzien en te beschermen als wij in de Wijnstok blijven en ernaar streven vrucht te dragen voor het welbehagen van de Wijngaardenier!

Jesaja 27 vers 2-6 kijkt vooruit naar een dag waarop God Zijn aardse wijngaard Israël zal verlossen en herstellen. Maar dit “lied van de wijngaard,” zoals het genoemd wordt, onthult veel over het karakter van de wijngaardenier. We leren dat Hij een trouwe wijngaardenier is die dag en nacht over Zijn wijngaard waakt! Hij beschermt Zijn wijngaard tegen indringers. Hij geeft het water, zorgt voor verfrissing en alles wat het nodig heeft om te bloeien en te groeien.

Wat de Wijngaardenier in een komende dag voor Israël zal doen, doet Hij nu voor ieder van ons als wij in de Wijnstok blijven! Dus voordat we gaan nadenken over de takken en het dragen van vrucht, laten we dan niet vergeten dat ons hart in vol vertrouwen op Hem, en in volledige afhankelijkheid moet zijn van de Wijngaardenier, onze Vader, per slot van rekening is de vrucht voor Hém en tot Zijn heerlijkheid!

 

NOTEN:
1. Wijngaardenier: dit is ‘de Landman’.

Tim Hadley Sr.; © www.anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 25 juli 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW