Blijdschap

24 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 dagen geleden

Voorwaarden voor discipelschap

Lukas 14 vers 26-33 Leestijd: 6 minuten Wanneer iemand zich bekeert, is het normaal, dat hij het verlangen heeft om de Heer Jezus te volgen. Maar het verlangen alleen is niet genoeg. In Lukas 14 gebruikt de Heer Jezus voorbeelden uit het dagelijks leven van die tijd om te beschrijven wat Hij nodig heeft voor discipelschap. Deze benadering is ons niet onbekend uit ons beroepsleven. Als je werkt, hoef je alleen maar naar de functiebeschrijving voor je baan te kijken....

Lees verder
1 maand geleden

Gemeenschap die blijdschap en tevredenheid voortbrengt …

Onlangs las ik Psalm 23, terwijl ik me voorbereidde op een begrafenis, en ik realiseerde me dat deze Psalm veel meer is dan een psalm van troost! Het is ook een psalm van blijdschap! David stelt zichzelf in de plaats van een schaap en kan uitroepen: “De Heer is MIJN herder.” Later beschrijft hij zichzelf als zittend aan een tafel die de Heer speciaal voor hem heeft bereid. Op die tafel zouden alle voorzieningen liggen die de Heer voor hem...

Lees verder
4 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (9) – Zefanja

Bijbelgedeelte: Zefanja 1:1-3:20 Hand op het hart: Ken jij de boodschap van de profeet Zefanja? Zefanja is misschien wel een van de minst gelezen en onderzochte boeken van de Bijbel. Dat is jammer. Deze aflevering van de zwerftocht is bedoeld om je aan te moedigen dit deel van het Woord van God van dichterbij te bekijken. De boodschapper Zefanja woonde in Jeruzalem en had daar toegang tot het koninklijk hof. Hij was een afstammeling van koning Hizkia (1:1). Zefanja was...

Lees verder
9 maanden geleden

De vrucht van de Geest (2) – Blijdschap

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … blijdschap.”   Christenen moeten niet rondlopen als drie dagen regenweer. Slecht gehumeurd, prikkelbaar, nors en humeurig zijn past niet bij de verlosten. Hun blijdschap is niet het gevolg van gunstige omstandigheden, maar vindt zijn oorsprong in de Heer en Zijn beloften. Als gelovigen zijn we het sterkst als we ons oprecht...

Lees verder
10 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (08a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 1-11 De derde dag – De bruiloft in Kana, vreugde voor de hele wereld   Profetisch gezien komen we nu bij een passage die het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde laat zien vanuit het oogpunt van de vreugde voor de hele wereld. Maar ook in de letterlijke beschouwing van dit bruiloftsfeest vinden we waardevolle praktische lessen die nu voorafgaan aan de profetische uitleg. “En op de derde dag was er een bruiloft in Kana...

Lees verder
1 jaar geleden

Nerveuze verzamelaars van gelukkige momenten

Filippi 4 vers 4: “Verblijdt u altijd in [de] Heer! Nogeens zal ik zeggen: Verblijdt u!” Ik heb soms de indruk, dat sommige tijdgenoten nerveus gelukkige momenten verzamelen. Je kunt dit vooral tijdens de vakantie waarnemen. Je ziet mensen zich haasten van de ene wellness-oase naar de andere. Het lachen lijkt geforceerd. Volgens het motto: ik moet nu gewoon gelukkig zijn. We hebben het hele jaar gespaard en gewerkt, en nu zijn de twee weken vakantie eindelijk aangebroken. Nu is...

Lees verder
2 jaar geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (1)

Deze Psalm heeft een titel of opschrift, gevolgd door een samenstelling van 11 verzen onderverdeeld in drie secties, die elk eindigen met het woord “Selah”: Deel 1: De schuilplaats (vs. 1-3). Deel 2: De rivier (vs. 4-7). Deel 3: De Openbaring (vs. 8-11). De aftiteling (titel of rubriek) “Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.” In de titel zien we iemand die zingt en zich verheugt en vol van lof is. De hoofdmusicus (koorleider) leidt...

Lees verder
2 jaar geleden

De christen en zijn depressies

We hebben het hier niet over fysiek veroorzaakte depressies, waar zelfs gelovigen in individuele gevallen onder lijden en zo graag van verlost zouden willen worden. Menig christen brengt zijn dagen door in doffe neerslachtigheid. Hij heeft zoveel dingen die hem belasten: omstandigheden, relaties met mensen om hem heen, moeilijkheden op het werk, mislukkingen, omstandigheden in de wereld, zijn eigen ontoereikendheid … Ach, ieder heeft zijn eigen lijstje! Tot op zekere hoogte is het vergelijkbaar met de profeet Elia: “Toen hij...

Lees verder
2 jaar geleden

Vanaf de eerste dag (5)

2 Korinthe 8 vers 2-4; Filippi 1 vers 7; Filippi 4 vers 10-16   Wij willen onze korte beschouwingen over de verschillende dingen die de gelovige “vanaf de eerste dag” moeten kenmerken niet afsluiten zonder een bezoek in gedachten te brengen aan de Filippenzen om na te gaan wat ook deze broeders vanaf het begin vervulde. Op zijn tweede zendingsreis was de apostel Paulus naar Europa gekomen en maakte hij ook een tussenstop in Filippi (Hand. 16). Zijn heldere fakkel...

Lees verder
2 jaar geleden

Vanaf de eerste dag (4)

1 Thessalonika 1 vers 9-10; 1 Thessalonika 2 vers 13   Als we in het Nieuwe Testament zoeken naar jonge bekeerlingen om te zien hoe hun nieuwe leven zich “vanaf de eerste dag” ontvouwde, komen we ook de Thessalonikers tegen. Onder hen waren oud en jong, maar allen waren nog niet lang op de weg van het geloof, misschien slechts enkele maanden, toen zij de eerste brief van de apostel ontvingen. Alle daarin opgenomen opmerkingen over de geestelijke toestand van...

Lees verder